Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na Rozbudowę i przebudowę budynku użyteczności publicznej o funkcji Muzeum - numer Zp/pn/1/2014

Data dodania: 08 lipca 2014

1. Ogłoszenie – plik do pobrania:

ogloszenie

2. SIWZ – plik do pobrania:

Koszalin_siwz

3. Załącznik nr 1 do SIWZ – Projekt budowlany – pliki do pobrania:

1. Strona tytułowa zbiorcza

2. Spis zawartości

Decyzja nr 215.2014 o pozwoleniu na budowe Muzeum w Koszalin

3.00. Projekt zagospodarowania terenu, załączniki  – pliki do pobrania:

opis techniczny zagospodarowanie UM

Z1_ZAGOSPODAROWANIE_TERENU

Z2 plansza sieciowa

Z3 plansza wymiarowa

Z4 schemat orodzenia od ul. Wojska Polskiego

Z5 schemat ogrodzenia od strony terenu zamkniętego

Z5.1_MUR_OPOROWY

Z6 detal strefy wejściowej

Zał. 1 Oświadczenie projektantów UM

Zał. 2 Decyzja o nadaniu uprawnień Piotrowi Czujkowskiemu

Zał. 3 Zaświadczenie o przynależności Piotra Czujkowskiego d

Zał. 4 Decyzja o nadaniu uprawnień Anicie Wojewodzie

Zał. 5 Zaświadczenie o przynależności Anity Wojewody do ZPOI

Zał. 6 Decyzja nr 115.2013 o warunkach zabudowy

Zał. 7 decyzja o zezwoleniu na lokalizację przyłącza wodocią

Zał. 8 decyzja o zezwoleniu na przebudowę zjazdu

Zał. 9 Opinia ZDM w Koszalinie w zakresie zieleni dla zagosp

Zał. 10 uzgodnienie z Komendantem Centrum Szkolenia Sił Powi

Zał. 11 Opinia GK-I-6.6630.96.2014.AJ ZUDP Koszalin 07.04.20

Zał. 12 Muzeum Koszalin uzgodnienie projektu zjazdu ZDM 02.0

Zał. 13 Inwentaryzacja

Zał. 14 BIOZ

3.01. Architektura – pliki do pobrania:

A1 rzut parteru

A2 rzut dachu

A3 przekroje

A4 elewacje

A5 zestawienie ślusarki okiennej

A6 zestawienie stolarki i ślusarki drzwiowej

A7 zestawienie bram rolowanych

opis techniczny budynku UM

3.02. Przyłącze wody oraz kanalizacji sanitarnej – pliki do pobrania:

opis_techniczny

ZEWN_RYSUNKI

3.03. Instalacje elektryczne zewnętrzne – pliki do pobrania:

instalacje elektryczne zewnętrzne OPIS i RYS.

3.04. Inwentaryzacja dendrologiczna, projekt wycinki, nasadzenia – pliki do pobrania:

inwentaryzacja zieleni

inwentaryzacja zieleni_opis

projekt nasadzeń zamiennych

projekt nasadzeń zamiennych_opis

projekt wycinki zieleni

projekt wycinki zieleni_opis

3.5. Projekt budowlany zjazdu – pliki do pobrania:

opis_techniczny 03.04.2014

plan sytuacyjny zjazdu

przekrój konstrukcyjny zjazdu

przekrój podłużny

3.06. Projekt drogowy – pliki do pobrania:

konstrukcja_nawierzchni

opis

plan_drogowy

plan_tyczenia

3.07. Konstrukcja – pliki do pobrania:

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K7

K8

opis-KOSZALIN_02.04

wyniki_obliczen

zestawienie_stali_konstr

zestawienie_stali_zbr

3.08. Wewnętrzne instalacje sanitarne – pliki do pobrania:

centrala wentylacyjna

opis techniczny

rysunki

specyfikacja wentylacji

3.09. Instalacje elektryczne wewnętrzne – pliki do pobrania:

instalacje elektryczne wewnętrzne OPIS i Rys.

3.10. Instalacje teletechniczne – pliki do pobrania:

Instalacje teletechniczne opis i rysunki

4. Załącznik nr 2.1 do SIWZ – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – pliki do pobrania:

stwiorb 1

5. Załącznik nr 2.2 do SIWZ – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – pliki do pobrania:

stwiorb 2

6. Załącznik nr 2.3 do SIWZ – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – pliki do pobrania:

stwiorb 3

7. Załącznik nr 2.4 do SIWZ – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – pliki do pobrania:

stwiorb 4

8. Załącznik nr 2.5 do SIWZ – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – pliki do pobrania:

stwiorb 5

9. Załącznik nr 3.1 – Przedmiar robót – pliki do pobrania – w formacie PDF i ATH:

przedmiar 1

przedmiar 1

10. Załącznik nr 3.2 – Przedmiar robót – pliki do pobrania – w formacie PDF i ATH:

przedmiar 2

przedmiar 2

11. Załącznik nr 3.3 – Przedmiar robót – pliki do pobrania – w formacie PDF i ATH:

przedmiar 3

przedmiar 3

12. Załącznik nr 3.4 – Przedmiar robót – pliki do pobrania – w formacie PDF i ATH:

przedmiar 4

przedmiar 4