Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Statut, Misja

Państwowa instytucja kultury prezentująca zabytki techniki lotniczej oraz pamiątki związane z polskim lotnictwem wojskowym.

Misją placówki jest gromadzenie, ochrona i upowszechnianie dziedzictwa techniki lotniczej i wiedzy historycznej związanej z dziejami oręża polskiego, w szczególności z historią i tradycją sił powietrznych, broni przeciwlotniczej, popularyzacja polskiej historii wojskowości oraz promowanie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Uzbrojenie i sprzęt będący na wyposażeniu wojsk obrony przeciwlotniczej prezentuje oddział w Koszalinie: Muzeum Obrony Przeciwlotniczej.

statut

dyrektorzy placówki w latach 2011-2024

Komandor rez. dr Waldemar Wójcik

Dyrektor Muzeum w latach 2011-2012

Absolwent dęblińskiej Szkoły Orląt (1977 r.), służył na różnych stanowiskach w lotnictwie Marynarki Wojennej w latach 1977-1988; wykładowca Akademii Sztabu Generalnego w latach 1988-1992, Dyrektor Centralnego Archiwum Wojskowego w latach 2000-2008, organizator i pierwszy dyrektor Archiwum WSOSP w latach 2008-2011, organizator i pierwszy dyrektor Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie w latach 2011-2012; wykładowca Akademii Obrony Narodowej i Akademii Sztuki Wojennej w latach 2013-2019.

 

gen. bryg. pil. dr Ryszard Hać

Dyrektor Muzeum w latach 2013-2016

absolwent WOSL, pilot wojskowy, w latach 2004-2007 Komendant Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, Zastępca Szefa Sztabu Sił Powietrznych (2007), 2007-2010- szef Wojsk Lotniczych-zastępca szefa Szkolenia Sił Powietrznych, wykładowca w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie

 

Paweł Pawłowski

Dyrektor Muzeum w latach 2017-2022

kustosz, historyk, muzealnik, animator kultury, absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego (Wydział Historii),  Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu – Wydział Sztuk Pięknych, (Muzealnictwo).  Prezes Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Muzealników Polskich, Członek ICOM, w latach 2011-2016 Członek Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Szczecinie, Członek Rady Muzeum przy Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie, Rady Muzeum przy Muzeum Wojska w Białymstoku oraz Rady Muzeum przy Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu. Konsultant historyczny i komentator inscenizacji historycznych, autor publikacji o tematyce historycznej. Od 2003 roku związany zawodowo z muzealnictwem: kierował Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu, Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, Muzeum Regionalnym w Cedyni (COKiS).

 

Monika Żmuda

Dyrektor Muzeum od 2023 roku i obecnie.

Pedagog, animator kultury, muzealnik, absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczo- Humanistycznego w Siedlcach oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Sekretarz Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” oraz członkini wielu stowarzyszeń i organizacji pozarządowych. W latach 2017-2022 przedstawicielka regionu w Wojewódzkiej Radzie Rozwoju Kultury województwa lubelskiego. Od wielu lat związana z pracą w oświacie, samorządzie i kulturze. Kreatorka wielu wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych. W latach 2016-2022 Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Dęblinie. Prywatnie miłośniczka lotnictwa, gór i beletrystyki historycznej.

 

CYTUJ, ALE PODAJ ŹRÓDŁO
Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, właściciel strony internetowej o adresie www.muzeumsp.pl, zastrzega, że kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie artykułów, zdjęć, filmów i pozostałej zawartości publikowanej w niniejszym serwisie, jest DOZWOLONE tylko przy jednoczesnym wskazaniu źródła i autorów tekstu i materiałów fotograficznych lub filmowych.
W przypadku cytowania, Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie zastrzega sobie obowiązek cytującego, polegający na wyraźnym i jednoznacznym wskazaniu źródła: strona internetowa Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie www.muzeumsp.pl, jeśli jest to wskazane- nazwisko autora artykułu, nazwisko autora zdjęć.