Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Regulamin zwiedzania

Zapraszamy do zwiedzania naszych wystaw, na których prezentujemy dobra kultury gromadzone i przechowywane dla następnych pokoleń. Nasza kolekcja ocalała dzięki wysiłkowi wielu ludzi. Ich dalsze przetrwanie i stan zachowania zależą od nas wszystkich.

 

Podczas zwiedzania należy stosować się do poleceń przewodników i pracowników muzeum. Kasy zaprzestają sprzedaży biletów 30 minut przed zamknięciem.

 

Szczegółowe informacje o godzinach otwarcia muzeum, zwiedzaniu wystawy stałej i wystaw czasowych zamieszczane są na tablicach informacyjnych znajdujących się przed wejściem na ekspozycję, w folderach, w punkcie informacji muzealnej oraz na stronie internetowej Muzeum.

 

Youarewelcome to visitourexhibitionspresentingculturalheritagegathered and preserved for futuregenerations. Ourcollectionsurvived to ourtimesthanks to the efforts of manypeople. Theirfurtherpreservation and conditiondepends on all of us.

 

Pleasefollowinstruction by guides and staffwhilevisiting the museum. The sale of ticketsstops 30 min. before the museumcloses.

 

Detailedinformation on the openinghours, visiting permanent and temporaryexhibitionsisdisplayed on informationboardsbeforeentry to the museum, in brochures, at the museuminformationdesk and on museumwebsite.

 

Muzeum można zwiedzać indywidualnie i w grupach. Dzieci do lat 7 tylko pod opieką dorosłych.

The Museumcan be visitedindividuallyor in groups. Childrenunder 7 must be accompanied by anadult.

 

W Muzeum zachowujemy ciszę i spokój tak, aby nasze zachowanie nie przeszkadzało innym zwiedzającym.

Pleasekeeppeace and quiet in the Museumsothatyoushould not disturbothervisitors.

 

W Muzeum jest podjazd dla wózków. W razie potrzeby prosimy zwrócić się o pomoc do pracowników muzeum.

The Museumoffersaccess to the wheelchairs. Shouldyouneedanyassistancepleaseask the Museum Staff.

 

Prosimy o zachowanie czystości. Śmieci wyrzucamy do specjalnie ustawionych koszy.

Pleasekeep the Museumclean. Allrubbishshould be disposedintospecialbins

 

Prosimy o niewprowadzanie na teren wystawy zwierząt. Zakaz nie dotyczy jedynie psów przewodników.

Please do not takepets to the Museum. We welcomeguidedogsonly.

 

Prosimy o niedotykanie gablot, szyb, eksponatów

Please do not touch display cases, glasspanes and exhibits.

 

Na terenie Muzeum obowiązuje całkowity zakaz palenia

The Museumis a smoke-freearea

 

W Muzeum nie biegamy

Please do not run in the Museum

 

Podczas zwiedzania nie spożywamy produktów żywnościowych.

Please do not eator drink whilevisiting the Museum.

 

Informujemy również, że podczas wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie mogą być wykonywane, a następnie rozpowszechniane i przetwarzane zdjęcia lub filmy, na których może zostać uchwycony wizerunek osób obecnych. Biorąc udział w wydarzeniach uczestnik (każda osoba fizyczna, która bierze udział w wydarzeniach) wyraża nieodpłatnie zgodę na przetwarzanie, w tym rozpowszechnianie przez Muzeum jego wizerunku, utrwalonego w trakcie imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, poprzez jego publikację w całości lub we fragmentach na profilach społecznościowych (Facebook), na stronie internetowej Muzeum, jak również w pochodzących od Muzeum lub wykonanych na jego zlecenie publikacjach, prezentacjach, materiałach filmowych, oraz innego rodzaju materiałach informacyjnych (także w wersji drukowanej i elektronicznej) rozpowszechnianych przez Muzeum w związku z organizacją wydarzeń.

 

W przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku prosimy o zgłoszenie tego faktu obsłudze muzeum w trakcie trwania wydarzenia lub poprzez adres e-mail: inspektor@muzeumsp.pl ze wskazaniem, które zdjęcie ma być usunięte.

 

Ponadto w oparciu o art. 81 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych przypominamy, że zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:

 

  • jeżeli osoba otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie
  • osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych;
  • osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

 

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych zasad i serdecznie zapraszamy do ponownej wizyty w Muzeum Sił Powietrznych.

We thank for followingourprinciples and we areinvitingcordially to the anothervisit in the PolishAir Force Museum