Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Regulamin zwiedzania

Zapraszamy do zwiedzania naszych wystaw, na których prezentujemy dobra kultury gromadzone i przechowywane dla następnych pokoleń. Nasza kolekcja ocalała dzięki wysiłkowi wielu ludzi. Ich dalsze przetrwanie i stan zachowania zależą od nas wszystkich.

Podczas zwiedzania należy stosować się do poleceń przewodników i pracowników muzeum.

Kasy zaprzestają sprzedaży biletów 30 minut przed zamknięciem.

 

Szczegółowe informacje o godzinach otwarcia muzeum, zwiedzaniu wystawy stałej i wystaw czasowych zamieszczane są na tablicach informacyjnych znajdujących się przed wejściem na ekspozycję, w folderach, w punkcie informacji muzealnej oraz na stronie internetowej Muzeum.

 

You are welcome to visit our exhibitions presenting cultural heritage gathered and preserved for future generations. Our collection survived to our times thanks to the efforts of many people. Their further preservation and condition depends on all of us.

Please follow instruction by guides and staff while visiting the museum.

The sale of tickets stops 30 min. before the museum closes.

Detailed information on the opening hours, visiting permanent and temporary exhibitions is displayed on information boards before entry to the museum, in brochures, at the museum information desk and on museum website.

 

 

Dziękujemy za przestrzeganie poniższych zasad i serdecznie zapraszamy do ponownej wizyty w Muzeum Sił Powietrznych.

We thank for following our principles and we are inviting cordially to the another visit in the Polish Air Force Museum

 • Muzeum można zwiedzać tylko indywidualnie. Dzieci do lat 13 tylko pod opieką dorosłych

The Museum can be visited only individually. Children under 13 must be accompanied by an adult

 

 • W Muzeum zachowujemy ciszę i spokój tak, aby nasze zachowanie nie przeszkadzało innym zwiedzającym

Please keep peace and quiet in the Museum so that you should not disturb other visitors

 

 • W Muzeum jest podjazd dla wózków. W razie potrzeby prosimy zwrócić się o pomoc do pracowników muzeum

The Museum offers access to the wheel chairs. Should you need any assistance please ask the Museum Staff

 

 • Prosimy o zachowanie czystości. Śmieci wyrzucamy do specjalnie ustawionych koszy

Please keep the Museum clean. All rubbish should be disposed into special bins

 

 • Prosimy o niewprowadzanie na teren wystawy zwierząt. Zakaz nie dotyczy jedynie psów przewodników

Please do not take pets to the Museum. We welcome guide dogs only

 

 • Prosimy o niedotykanie gablot, szyb, eksponatów

Please do not touch display cases, glass panels and exhibit.

 

 • Na terenie Muzeum obowiązuje całkowity zakaz palenia

The Museum is a smoke-free area

 

 • W Muzeum nie biegamy, uważamy na wystające elementy samolotów

Please do not run in the Museum and be careful of sharp elements of aircraft

 

 • Podczas zwiedzania- na terenie ekspozycji- nie spożywamy produktów żywnościowych

Please do not eat or drink while visiting the Museum

 

 • Osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie będą mogły skorzystać z oferty muzeum

Persons under the influence of alcohol or drugs will not be able to enter the Museum

Informujemy również, że podczas wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie mogą być wykonywane, a następnie rozpowszechniane i przetwarzane zdjęcia lub filmy, na których może zostać uchwycony wizerunek osób obecnych. Biorąc udział w wydarzeniach uczestnik (każda osoba fizyczna, która bierze udział w wydarzeniach) wyraża nieodpłatnie zgodę na przetwarzanie, w tym rozpowszechnianie przez Muzeum jego wizerunku, utrwalonego w trakcie imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, poprzez jego publikację w całości lub we fragmentach na profilach społecznościowych (Facebook), na stronie internetowej Muzeum, jak również w pochodzących od Muzeum lub wykonanych na jego zlecenie publikacjach, prezentacjach, materiałach filmowych, oraz innego rodzaju materiałach informacyjnych (także w wersji drukowanej i elektronicznej) rozpowszechnianych przez Muzeum w związku z organizacją wydarzeń.

 

W przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku prosimy o zgłoszenie tego faktu obsłudze muzeum w trakcie trwania wydarzenia lub poprzez adres e-mail: inspektor@muzeumsp.pl ze wskazaniem, które zdjęcie ma być usunięte.

 

Ponadto w oparciu o art. 81 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych przypominamy, że zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:

 

 • jeżeli osoba otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie
 • osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych;
 • osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

 

Regulamin Zwiedzania 2022