Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Oferta edukacyjna

Zapraszamy do zapoznania się z nową  ofertą  edukacyjną  Muzeum  Sił  Powietrznych  w  Dęblinie  kierowaną  do  wszystkich grup wiekowych.

 

Naszym głównym zamierzeniem jest przekazanie muzealnej publiczności wiedzy na temat zabytków i wydarzeń związanych z prezentowanymi wystawami oraz przygotowanie dzieci i młodzieży do świadomego odbioru dziedzictwa techniki, jakim jest lotnictwo. W trakcie zajęć omawiamy i wskazujemy istotne problemy dotyczące dziedzictwa kulturowego w naszym regionie, pragniemy przybliżyć historię Dęblina i Lubelszczyzny, a przede wszystkim historię  Sił Powietrznych RP.

Spotkania realizowane są na wystawie stałej pt. „Historia polskiego lotnictwa wojskowego” oraz na ekspozycjach czasowych.

Zajęcia prowadzimy z wykorzystaniem archiwalnych materiałów fotograficznych, prezentacji multimedialnych, warsztatów, gier oraz różnych pomocy dydaktycznych, które z pewnością zachęcą uczestników  do rozmowy na tematy związane z lotnictwem i historią regionalną. Tworząc naszą ofertę myśleliśmy również o tym, że wizyty w muzeum ożywiają, uatrakcyjniają i uzupełniają proces uczenia się.

Warto zatem zaplanować czas w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie.

W naszej ofercie mamy także zajęcia prowadzone w formie on-line

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. Czekamy również na Państwa pytania, sugestie i propozycje. W miarę możliwości, jesteśmy w stanie przygotować lekcję muzealną z tematem zaproponowanym przez Państwa.

Dział Historii Lotnictwa i Edukacji:  edukacja@muzeumsp.pl  tel.  261 519 450, rezerwacje: tel. 261 519 462 rezerwacja@muzeumsp.pl

 

Lekcje muzealne

.

"Warsztaty Myślenia Kreatywnego"

NOWOŚĆ!

Zajęcia przygotowane są z myślą o początkujących modelarzach – nie jest wymagana absolutnie żadna wcześniejsza znajomość modelarstwa, elektroniki lub programowania. Założeniem jest stworzenie modelarni w zupełnie nowej odsłonie – nowatorskiej pracowni robotycznej rozwijającej kompetencje uczestników. Zdobywamy tu umiejętności manualne oraz kreatywnego myślenia, pozwalającego na zrozumienie procesów sterujących urządzeniami.

Warsztaty odbywają się z wykorzystaniem elementów konstrukcyjnych „MuBaBaO” które pozwalają każdemu na tworzenie według własnego pomysłu, bez ograniczeń predefiniowanych wzorów. Te klocki służą do samodzielnego składania niepowtarzalnych prototypów autorskich wynalazków. Podczas konstruowania można również snuć opowieść i wcielić się w związane z nią przygody, dodając tym samym dodatkowy wymiar do zabawy.

Warsztaty prowadzone są przez instruktora, który wprowadza w świat tworzenia autorskich konstrukcji i wspiera młodych konstruktorów w procesie twórczym.
Warsztaty dla grup min. 10 osobowych.
Czas trwania: ok 60 min.
Koszt:  25 zł /osoba

Awiacja Błękitnej Armii Generała Józefa Hallera

NOWOŚĆ!

Na lekcji muzealnej słuchacze dowiedzą się jak duży wkład w kształtowanie polskiego lotnictwa wojskowego miały oddziały awiacyjne Polskiej Armii we Francji oraz jak wiele trzeba było poświęcić, aby Polska wróciła na mapy Świata po 123 latach zaborów.

Proponowana grupa wiekowa: szkoła średnia, dorośli.

Aleja gwiazd lotnictwa polskiego

Prezentacja sylwetek najwybitniejszych lotników polskich okresu międzywojennego, II wojny światowej i powojennego. Kim jest „as lotniczy” oraz czym jest „cyrk lotniczy”.

Przedstawienie życiorysów najwybitniejszych Polaków związanych z lotnictwem – pilotów, dowódców, konstruktorów lotniczych. (Dla młodzieży starszej)

Historyczny rodowód symboli narodowych i wojskowych. Symbolika lotnicza

Czym jest tożsamość narodowa i jaki wpływ na jej kształtowanie mają symbole narodowe. Historia polskich symboli narodowych: godła państwowego, barw narodowych, hymnu państwowego prezentowana na przykładach artefaktów oraz symboli prezentowanych w Muzeum Sił Powietrznych.

Wytłumaczenie oraz dyskusja nad pojęciem patriotyzmu (Dla wszystkich grup wiekowych).

Wojna obronna Polski w 1939 roku. Kampania wrześniowa

Geneza II wojny światowej – Pakt Ribbentrop – Mołotow. Militarne zmagania Polski we wrześniu 1939 r. w walce z agresorami ze szczególnym akcentem położonym na bitwę powietrzną polskiego lotnictwa z Luftwaffe. Agresja sowiecka 17 września – przebieg działań, implikacje polityczne, losy jeńców w b. ZSRR:  Katyń, Miednoje, Charków. Początki ruchu oporu. Terror okupantów. (Dla młodzieży starszej)

Polacy na frontach II wojny światowej

Przebieg działań na najważniejszych teatrach II wojny światowej (1940 -1945) i udział Polaków w walkach. Kampania francuska, bitwa o Anglię, front wschodni, front zachodni. Polskie dywizjony w Wielkiej Brytanii i Afryce Północnej (Polski Zespół Myśliwski – „Cyrk Skalskiego”). Bilans walk i najważniejsze zwycięstwa. Teheran, Jałta, Poczdam – konferencje międzynarodowe, które ukształtowały powojenny Świat. Podział globu na bloki militarno-polityczne – geneza oraz skutki decyzji wielkich mocarstw – „żelazna kurtyna”. Miejsce i rola polskiego lotnictwa wojskowego w Układzie Warszawskim (Dla młodzieży starszej)

Najważniejsze miejsca pamięci narodowej w Polsce i w regionie

Co to są miejsca pamięci narodowej. Najbardziej znane pomniki i miejsca pamięci: Grób Nieznanego Żołnierza, cmentarz w Palmirach, pomniki katyńskie, Pomnik Małego Powstańca, cmentarz Monte Cassino, Pomnik Zesłańców na Sybir, Pomnik Smoleński (itd.). Prezentacja miejsc pamięci z miejscowości i regionu, z którego pochodzą poszczególne grupy uczniów. Miejsca pamięci poświęcone poległym w boju lub zmarłym lotnikom (Dla wszystkich grup wiekowych)

Archeologia lotnicza - archeologia lotnictwa

Pojęcie archeologii. Walory lotnictwa w poszukiwaniach archeologicznych. Najważniejsze odkrycia archeologii lotniczej w Polsce. Metodyka wykorzystania lotnictwa w poszukiwaniach archeologicznych. Różnice pomiędzy archeologią lotnictwa i archeologią lotniczą. Najważniejsze odkrycia archeologii lotnictwa, prezentowane w Muzeum Sił Powietrznych (Dla młodzieży starszej)

Silnik lotniczy. Rodzaje, budowa, zasady działania

Uczestnicy zajęć poznają rodzaje stosowanych silników lotniczych, ich budowę i zasady działania. Prezentacja rozwoju i zmian konstrukcyjnych na przestrzeni lat – począwszy od pierwszych konstrukcji do współcześnie wykorzystywanych. Lekcja odbywa się z wykorzystaniem filmów prezentujących budowę silników oraz na przykładach bogatej kolekcji silników znajdujących się w Muzeum. (Lekcja adresowana dla uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej i szkół średnich)

Rodzaje śmigłowców i ich zastosowanie w lotnictwie wojskowym

Poznanie podstawowych rodzajów śmigłowców i ich wykorzystania w polskich siłach powietrznych. Ponadto podczas lekcji uczniowie zapoznają się z rozwojem polskiego lotnictwa wojskowego oraz będą mieli możliwość poznania na żywo takich śmigłowców jak Mi-6, Mi-24, Mi-14 i innych, a także ich zastosowania w polskich siłach powietrznych. Dodatkowo uczniowie poznają budowę śmigłowców. Lekcja ma formę zwiedzania i jest prowadzona na ekspozycji wewnętrznej i zewnętrznej. (Dla młodzieży starszej)

Ile magii potrzeba aby samolot latał

Zapoznanie z  podstawowymi pojęciami fizyki i aerodynamiki – prawo grawitacji, komin powietrzny, siła nośna, opór powietrza, aerodynamika. Prezentacja podstawowych elementów budowy samolotów i śmigłowców. Dlaczego samolot unosi się w powietrzu? (Dla młodszych grup wiekowych)

Na prawo patrz! – czyli komu należą się wojskowe honory oraz elektryzująca historia powstania lotniczej szachownicy

Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób przez lata kształtowała się symbolika lotnicza oraz jaka jest historia powstania polskiej szachownicy lotniczej. Na lekcji będzie również mowa o ceremoniale wojskowym, który ma swoje zasady i określone kodeksy. Powiemy także o szczególnej ochronie jakiej podlegają znaki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. (wszystkie grupy wiekowe)