Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Oferta edukacyjna

Zapraszamy do zapoznania się z nową  ofertą  edukacyjną  Muzeum  Sił  Powietrznych  w  Dęblinie  kierowaną  do  wszystkich grup wiekowych.

 

Naszym głównym zamierzeniem jest przekazanie muzealnej publiczności wiedzy na temat zabytków i wydarzeń związanych z prezentowanymi wystawami oraz przygotowanie dzieci i młodzieży do świadomego odbioru dziedzictwa techniki, jakim jest lotnictwo. W trakcie zajęć omawiamy i wskazujemy istotne problemy dotyczące dziedzictwa kulturowego w naszym regionie, pragniemy przybliżyć historię Dęblina i Lubelszczyzny, a przede wszystkim historię  Sił Powietrznych RP.

Spotkania realizowane są na wystawie stałej pt. „Historia polskiego lotnictwa wojskowego” oraz na ekspozycjach czasowych.

Zajęcia prowadzimy z wykorzystaniem archiwalnych materiałów fotograficznych, prezentacji multimedialnych, warsztatów, gier oraz różnych pomocy dydaktycznych, które z pewnością zachęcą uczestników  do rozmowy na tematy związane z lotnictwem i historią regionalną. Tworząc naszą ofertę myśleliśmy również o tym, że wizyty w muzeum ożywiają, uatrakcyjniają i uzupełniają proces uczenia się.

Warto zatem zaplanować czas w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie.

W naszej ofercie mamy także zajęcia prowadzone w formie on-line

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. Czekamy również na Państwa pytania, sugestie i propozycje. W miarę możliwości, jesteśmy w stanie przygotować lekcję muzealną z tematem zaproponowanym przez Państwa.

Dział Historii Lotnictwa i Edukacji:  edukacja@muzeumsp.pl  tel.  261 519 450, rezerwacje: tel. 261 519 462 rezerwacja@muzeumsp.pl

Lekcje muzealne

Aleja gwiazd lotnictwa polskiego

Prezentacja sylwetek najwybitniejszych lotników polskich okresu międzywojennego, II wojny światowej i powojennego. Kim jest „as lotniczy” oraz czym jest „cyrk lotniczy”.

Przedstawienie życiorysów najwybitniejszych Polaków związanych z lotnictwem – pilotów, dowódców, konstruktorów lotniczych. (Dla młodzieży starszej)

Historyczny rodowód symboli narodowych i wojskowych. Symbolika lotnicza

Czym jest tożsamość narodowa i jaki wpływ na jej kształtowanie mają symbole narodowe. Historia polskich symboli narodowych: godła państwowego, barw narodowych, hymnu państwowego prezentowana na przykładach artefaktów oraz symboli prezentowanych w Muzeum Sił Powietrznych.

Wytłumaczenie oraz dyskusja nad pojęciem patriotyzmu (Dla wszystkich grup wiekowych).

Wojna obronna Polski w 1939 roku. Kampania wrześniowa

Geneza II wojny światowej – Pakt Ribbentrop – Mołotow. Militarne zmagania Polski we wrześniu 1939 r. w walce z agresorami ze szczególnym akcentem położonym na bitwę powietrzną polskiego lotnictwa z Luftwaffe. Agresja sowiecka 17 września – przebieg działań, implikacje polityczne, losy jeńców w b. ZSRR:  Katyń, Miednoje, Charków. Początki ruchu oporu. Terror okupantów. (Dla młodzieży starszej)

Polacy na frontach II wojny światowej

Przebieg działań na najważniejszych teatrach II wojny światowej (1940 -1945) i udział Polaków w walkach. Kampania francuska, bitwa o Anglię, front wschodni, front zachodni. Polskie dywizjony w Wielkiej Brytanii i Afryce Północnej (Polski Zespół Myśliwski – „Cyrk Skalskiego”). Bilans walk i najważniejsze zwycięstwa. Teheran, Jałta, Poczdam – konferencje międzynarodowe, które ukształtowały powojenny Świat. Podział globu na bloki militarno-polityczne – geneza oraz skutki decyzji wielkich mocarstw – „żelazna kurtyna”. Miejsce i rola polskiego lotnictwa wojskowego w Układzie Warszawskim (Dla młodzieży starszej)

Najważniejsze miejsca pamięci narodowej w Polsce i w regionie

Co to są miejsca pamięci narodowej. Najbardziej znane pomniki i miejsca pamięci: Grób Nieznanego Żołnierza, cmentarz w Palmirach, pomniki katyńskie, Pomnik Małego Powstańca, cmentarz Monte Cassino, Pomnik Zesłańców na Sybir, Pomnik Smoleński (itd.). Prezentacja miejsc pamięci z miejscowości i regionu, z którego pochodzą poszczególne grupy uczniów. Miejsca pamięci poświęcone poległym w boju lub zmarłym lotnikom (Dla wszystkich grup wiekowych)

Archeologia lotnicza - archeologia lotnictwa

Pojęcie archeologii. Walory lotnictwa w poszukiwaniach archeologicznych. Najważniejsze odkrycia archeologii lotniczej w Polsce. Metodyka wykorzystania lotnictwa w poszukiwaniach archeologicznych. Różnice pomiędzy archeologią lotnictwa i archeologią lotniczą. Najważniejsze odkrycia archeologii lotnictwa, prezentowane w Muzeum Sił Powietrznych (Dla młodzieży starszej)

Silnik lotniczy. Rodzaje, budowa, zasady działania

Uczestnicy zajęć poznają rodzaje stosowanych silników lotniczych, ich budowę i zasady działania. Prezentacja rozwoju i zmian konstrukcyjnych na przestrzeni lat – począwszy od pierwszych konstrukcji do współcześnie wykorzystywanych. Lekcja odbywa się z wykorzystaniem filmów prezentujących budowę silników oraz na przykładach bogatej kolekcji silników znajdujących się w Muzeum. (Lekcja adresowana dla uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej i szkół średnich)

Rodzaje śmigłowców i ich zastosowanie w lotnictwie wojskowym

Poznanie podstawowych rodzajów śmigłowców i ich wykorzystania w polskich siłach powietrznych. Ponadto podczas lekcji uczniowie zapoznają się z rozwojem polskiego lotnictwa wojskowego oraz będą mieli możliwość poznania na żywo takich śmigłowców jak Mi-6, Mi-24, Mi-14 i innych, a także ich zastosowania w polskich siłach powietrznych. Dodatkowo uczniowie poznają budowę śmigłowców. Lekcja ma formę zwiedzania i jest prowadzona na ekspozycji wewnętrznej i zewnętrznej. (Dla młodzieży starszej)

Ile magii potrzeba aby samolot latał

Zapoznanie z  podstawowymi pojęciami fizyki i aerodynamiki – prawo grawitacji, komin powietrzny, siła nośna, opór powietrza, aerodynamika. Prezentacja podstawowych elementów budowy samolotów i śmigłowców. Dlaczego samolot unosi się w powietrzu? (Dla młodszych grup wiekowych)

Na prawo patrz! – czyli komu należą się wojskowe honory oraz elektryzująca historia powstania lotniczej szachownicy

Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób przez lata kształtowała się symbolika lotnicza oraz jaka jest historia powstania polskiej szachownicy lotniczej. Na lekcji będzie również mowa o ceremoniale wojskowym, który ma swoje zasady i określone kodeksy. Powiemy także o szczególnej ochronie jakiej podlegają znaki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. (wszystkie grupy wiekowe)