Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Oferta edukacyjna

Lekcje muzealne

Moja pierwsza wizyta w Muzeum- poznajemy historię w przedszkolu + klasy I – III

T: Kto ty jesteś…?

 

Najbardziej efektywną formą nauki jest zabawa. I to właśnie poprzez zabawę najmłodsi uczestnicy zajęć utrwalą wiadomości dotyczące polskich symboli narodowych. Zajęcia poprowadzone z wykorzystaniem aktywnych metod nauczania będą połączeniem „przyjemnego z pożytecznym”. Wychodząc z muzeum uczniowie z pewnością świadomie odpowiedzą na pytanie zawarte w temacie zajęć.

 

T: Muzeum – czym jest?

 

Zajęcia adresowane do najmłodszych odkrywców przeszłości. Na przykładzie zbiorów Muzeum Sił Powietrznych dowiedzą się czym jest muzeum, jaką rolę pełni oraz co się w nim znajduje? Podczas zajęć dzieci poznają zasady muzealnego savoir vivre oraz zastosują je w praktyce zwiedzając wystawę stałą.

 

T: Archeolog, numizmatyk, heraldyk – pomocnicy historyka.

 

Podczas zajęć dzieci dowiedzą się, kto oprócz historyka jest odkrywcą przeszłości. Lekcja muzealna odkryje przed nimi tajniki pracy archeologa, numizmatyka czy heraldyka.

 

T: Jestem owocem na moim drzewie.

 

Kim jestem ? Jak głębokie są moje korzenie ? – to tematyka zajęć dotyczących genealogii. Uczestnicy spotkania dowiedzą się jak tworzy się drzewo genealogiczne, poznają „fachowe nazewnictwo” związane z koligacjami rodzinnymi oraz stworzą własne drzewo, na którym będą jednym z owoców.

Historia wokół nas - szkoła podstawowa: klasy IV – VIII

T: Polskie symbole narodowe.

 

Tożsamość narodowa i wpływ symboli narodowych na jej kształtowanie to temat przewodni zajęć muzealnych. Uczniowie podczas wizyty w muzeum poznają m.in. historię polskich symboli narodowych, zinterpretują „Mazurek Dąbrowskiego” oraz uzyskają odpowiedź na pytania: Co to znaczy być patriotą ? Czym jest współczesny patriotyzm? Zajęcia z pewnością zainspirują młodych ludzi do refleksji nad własną postawą wobec ojczyzny i narodu.

 

T: O źródłach, niekoniecznie rzek…

 

Zajęcia adresowane są do uczniów rozpoczynających przygodę z historią. Na podstawie zgromadzonych muzealiów w Muzeum Sił Powietrznych poznają pojęcia: historia, muzeum, źródła historyczne. Na przykładzie zgromadzonych eksponatów nauczą się klasyfikować źródła historyczne.

 

T: Najsłynniejszy saper powstania styczniowego.

 

Lekcja przybliża postać Romualda Traugutta – ostatniego dyktatora powstania styczniowego. Jakie związki miął Traugutt z Dęblinem i Stężycą ? O tym dowiemy się uczestnicząc w zajęciach poświęconych powstaniu styczniowemu.

 

T: Różni – równi ? Mniejszości narodowe w gminach Irena i Stężyca w latach 1918 – 1939.

 

Niemcy, Rosjanie i Żydzi to przedwojenna codzienność Dęblina i okolic. Przedstawiciele tych nacji na trwałe zapisali się w dziejach Dęblina i okolicznych miejscowości. Jaką pamiątkę pozostawili po sobie potomnym ? Na to oraz wiele innych pytań znajdziecie odpowiedź po lekcji dotyczącej mniejszości narodowych.

 

T: Łosie, żubry i karasie, czyli podniebny zwierzyniec.

 

Czy łosie, żubry i karasie mogą latać? Konstruktorzy lotniczy nie mają wątpliwości, że tak. Potwierdzeniem tej tezy są samoloty z okresu II Rzeczypospolitej oraz osiągnięcia tego okresu w dziedzinie konstrukcji lotniczych. Podniebny zwierzyniec jest tematem przewodnim zajęć muzealnych.

uczniowie szkół średnich

T: 100 lat polskiego lotnictwa wojskowego

 

Lekcja ma za zadanie przybliżyć uczniowi bogatą historię polskiego lotnictwa wojskowego. Zapoznać go z wydarzeniami ważnymi dla narodzin polskiej awiacji, od 1918 roku po czasy współczesne. Dzięki tej lekcji uczniowie dowiedzą się jak wyglądały i czym charakteryzowały się samoloty na których latali polscy lotnicy na przestrzeni lat, którzy z lotników osiągali największe sukcesy i na czym one polegały. Poznamy również symbolikę lotniczą oraz barwy stosowane na samolotach w rożnych okresach historycznych. Dzięki lekcji uczniowie nabędą świadomość bogactwa historii oraz polskich tradycji lotniczych.

T: Asy polskiego lotnictwa

 

W trakcie 100 letniej historii polskiego lotnictwa wojskowego piękne karty zapisało wielu wybitnych pilotów myśliwskich. Uczniowie dowiedzą się kim był „As” myśliwski i jakie zadania wykonać by zasłużyć na to miano. Uczniowie poznają również sylwetki najwybitniejszych polskich asów myśliwskich oraz poznają tło historyczne ich największych sukcesów w walkach powietrznych.

T: 315 Dywizjon Myśliwski Dębliński i inne dywizjony

 

Podczas tej lekcji uczniowie poszerzą swoją wiedzę na temat wysiłku bojowego Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie podczas II wojny światowej. Dowiedzą się w jakich okolicznościach, kiedy i gdzie formowane były polskie dywizjony w Wielkiej Brytanii. Poznają symbolikę, charakterystyczne cechy, uzbrojenie oraz personel poszczególnych dywizjonów PSP. Punktem wyjścia do lekcji będzie 315 Dywizjon Myśliwski „Dębliński”.

 

T: Skrzydlaci Kosynierzy

Lekcja będzie poświęcona polsko-amerykańskim tradycjom wojskowym w dziedzinie lotnictwa. Uczestnicy zajęć otrzymają wiedzę jak tradycje te były przekazywane przez kolejne pokolenia i jak są kultywowane dzisiaj. Podczas lekcji prześledzą losy 7. Eskadry Myśliwskiej czy 303. Dywizjonu Myśliwskiego.

 

T: „Ludzie ludziom zgotowali ten los” – w matni totalitaryzmu

Lekcja przybliża losy dęblińskich kapelanów rzymskokatolickich i prawosławnych w okresie II wojny światowej. Omawia zbrodniczą eksterminację polskiej inteligencji w ramach akcji AB i zbrodni katyńskiej, wyjaśnia specyfikę losów kościoła garnizonowego i kaplicy prawosławnej w Twierdzy Dęblin w okresie międzywojennym i powojennym.

T: Dziennik jako źródło poznawania historii

 

Skąd czerpiemy wiedzę o historii ? W jaki sposób powstają podręczniki do przedmiotu? Nieocenioną rolę w odkrywaniu przeszłości odgrywają wspomnienia i zapiski świadków wydarzeń dla potomnych. Przykładem źródła, które dostarczy nam wiedzy o 22 Baterii Przeciwlotniczej i wojennej żołnierskiej rzeczywistości jest dziennik por. Janusza Makarczyka. Na jego przykładzie uczniowie dowiedzą się jak analizować źródła.

 

T: „A lato było piękne tego roku” – obrona Polski we wrześniu 1939 r.

 

Lekcja przybliża zmagania Polski we wrześniu 1939 r. w walce z agresorami Dzięki niej uczniowie poznają najważniejsze bitwy, dowódców i cele poszczególnych państw – uczestników zmagań.

 

T: O konduktorze, który biletów nie sprawdzał…

 

Historia piorunochronu oraz jego pojawienia się w Rzeczypospolitej nierozerwalnie związana jest ze Stężycą i Dęblinem. Uczniowie poznają historię piorunochronu, jego twórcę oraz pierwsze obiekty, na których został zainstalowany. Dowiedzą się również co wspólnego z piorunochronem miał konduktor, którego rolą niekoniecznie było sprawdzanie biletów.

Spacery miejskie

T: Ostatnia podróż Iwana Paskiewcza.

 

Zajęcia połączone z prezentacją multimedialną przybliżającą czasy carskiego Iwangorodu, w tym tytułową ostatnią podróż Iwana Paskiewicza – właściciela dóbr Iwangorod. Temat ten pozwoli przenieść się w czasy zaborów oraz poznać przeszłość miasta Dęblina.

 

T: Koszary na fryglu – tajemnice twierdzy Iwangorod/Dęblin.

 

Twierdza Dęblin to przykład wyjątkowej na naszym terenie architektury militarnej z bardzo interesującymi zabytkami. Obiekt ten choć unikalny, nie jest powszechnie znany i dostępny odwiedzającym. Ma to związek z faktem, że nieprzerwanie jest użytkowany przez wojsko. Nie mniej po przejściu formalności urzeka zwiedzających swoim pięknem i przypomina o ważnych wydarzeniach oraz postaciach z historii Polski i nie tylko. Zapraszamy do Twierdzy Dęblin.

 

Twierdza Dęblin (obiekty, które poznacie i zwiedzicie):

 

  • Cerkiew p.w. Opieki Matki Bożej
  • nieistniejąca Brama Warszawska.
  • Furta egipska
  • Pałac komendanta
  • Cerkiew p.w. Narodzenia św. Jana Chrzciciela/Kościół garnizonowy p.w. św. Michała Archanioła
  • Brama Lubelska
  • Muzeum Twierdzy Dęblin

do pobrania: INFORMATOR EDUKACYJNY w wersji pdf