Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Wydawnictwa muzealne

czasopismo Pod dobrymi skrzydłami”, nr ISSN 2543-8360, wydawane od 2017 roku

czasopismo bezpłatne- dostępne w wersji papierowej i elektronicznej (PDF)

redakcja

Redaktor naczelny- Paweł Pawłowski

Redaktor prowadzący: Malwina Markiewicz

 

Pod Dobrymi Skrzydłami

Zeszyty Historyczne

315 Dywizjon Myśliwski „Dębliński

Zeszyty Historyczne Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, nr 1

Wydawnictwo: Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, wydanie 1, Dęblin 2020, 48 stron

ISBN 987-83-66042-05-6, wersja językowa: polska i angielska

Generał bryg. pil. obs. Szczepan Ścibior– Zeszyt historyczny nr 2” 1.500 egz. , wydanie I, Dęblin 2019, Wydawnictwo Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, 978-83-66042-07-0

wydawnictwa

Konspiracja i ruch oporu na lotnisku w Dęblinie 1939-1944”- Tadeusz Opieka

wydanie I, Dęblin 2020,  Wydawnictwo Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie,

230 stron, nr ISBN: 978-83-66042-04-9, wersja językowa- polska

Polskie Skrzydła nad Bałkanami

katalog wystawy „Polsko Bułgarska współpraca w dziedzinie lotnictwa wojskowego i działalność PLL LOT w Bułgarii w latach 30 XX wieku w 100. rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych 1918-2018”

wydanie II, Dęblin 2020, Wydawnictwo Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, nr ISBN 978-83-66042-03-2, 150 stron, 400 egz

Lotnicze świadectwa wizyt św. Jana Pawła II do ojczyzny – wydawnictwo pokonferencyjne, wydanie I, Dęblin 2020, Wydawnictwo Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, 500 egz., 978-83-66042-06-3

 

Samolot szkolno-łącznikowy RWD-8, Andrzej Glass, 2020, nakład: 1.000 egz.,  ISBN 978-83-66042-10-0  (współwydanie z Wydawnictwem Stratus),wydanie I,  2020,  Wydawnictwo Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Sprawozdanie z działalności MSP w roku 2019, katalog, nakład 350 egz., wydanie I, Dęblin 2020,  Wydawnictwo Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ISBN 978-83-66042-08-7