Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Wydawnictwa muzealne

Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie prowadzi działalność wydawniczą. Od 2018 roku posiadamy numer ISBN przyznany przez Bibliotekę Narodową: 66042

 

 1. Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie jest Wydawcą: prowadzi działalność poprzez opracowywanie i publikacje wyników badań naukowych, katalogów, przewodników wystaw, sprawozdań, wydawnictw popularnonaukowych i dotyczących historii i tradycji sił powietrznych;
 2. Nadzór nad redakcją publikacji muzealnych sprawuje Dyrektor Muzeum;
 3. Dyrektor Muzeum jest Redaktorem Naczelnym wszystkich publikacji wydawanych przez Muzeum.
 4. Dyrektor Muzeum może wyznaczać redaktorów prowadzących, zespoły redakcyjne, sekretarzy redakcji do każdego projektu wydawniczego realizowanego przez Muzeum.
 5. Opracowanie i realizacja polityki wydawniczej Muzeum należy do zakresu zadań Działu Marketingu i Wydawnictw, który w uzgodnieniu z Dyrektorem Muzeum, nadzoruje i zleca: umowy wydawnicze i poligraficzne, recenzje, redakcję techniczną i językową, ustala nakład, sprzedaż publikacji, etc.
 6. Muzeum posiada własny numer: Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki (ISBN) oraz Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego (ISSN), umieszczany w każdej wydanej publikacji, zgodnie z przyznaną pulą numerów.
 7. Na wydawanych publikacjach umieszczana jest nota: © Wydawnictwo Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie [Dęblin, data wydania].
 8. Muzeum wydaje prace zwarte oraz ciągłe autorów, którzy są: pracownikami Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę.
 9. Z pozostałymi autorami, Muzeum może nawiązać współpracę na podstawie odrębnych umów wydawniczych.

Czasopismo: Pod dobrymi skrzydłami. Biuletyn informacyjny Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie,  Dęblin 2017-2020,  ISSN 2543-8360

wydane numery: 1.2017, 2.2017, 3.2017, 4.2018, 5.2018, 6.2019, 7.2019, 8.2020

czasopismo bezpłatne- dostępne w wersji papierowej i elektronicznej (PDF)

redakcja

Redaktor naczelny- Paweł Pawłowski

Redaktor prowadzący: Malwina Markiewicz

 

Pod Dobrymi Skrzydłami

indeks wydawnictw

 1. Tradycje naszą siłą, Dęblin 2012, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, ISBN 978-83-62345-52-6
 2. Tradycje naszą siłą. Suplement, Dęblin 2012, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, ISBN 978-83-62345-99-1
 3. Skrzydlata Muza, pod red. Ryszard Hać, Kraków 2015, Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, ISBN 978-83-93352-96-8
 4. Aleja gwiazd polskiego lotnictwa. Zasłużeni dla Miasta Dęblina, pod red. Ryszard Hać, Warszawa 2016, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, ISBN 978-83-65409-08-9
 5. Siła nośna. 1918-2018 Historia polskiego lotnictwa wojskowego, pod red. Wojciech Kiss-Orski, Warszawa 2018, Wojskowy Instytut Wydawniczy ISBN 978-83-93301-77-5, Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ISBN 978-83-66042-00-1
 6. Dotykając nieba. Śpiewnik pieśni i piosenek lotniczych, pod red. Paweł Pawłowski, Malwina Markiewicz, Dęblin 2018, Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ISBN 978-83-66042-01-8
 7. Informator edukacyjny Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie 2019 / 2020, pod red. Paweł Pawłowski, Dęblin 2019, Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ISBN 978-83-66042-02-5
 8. Polskie skrzydła nad Bałkanami, katalog do wystawy, pod red. Malwina Markiewicz, Dagmara Krukowska, Dęblin-Sofia 2019, wydanie I, Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ISBN 978-83-66042-03-2, wydanie II, Dęblin-Sofia 2020
 9. Konspiracja i ruch oporu na lotnisku w Dęblinie 1939-1944, Tadeusz Opieka, Dęblin 2020, Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ISBN 978-83-66042-04-9
 10. 315 Dywizjon Myśliwski „Dębliński”, Zeszyty historyczne nr 1, pod red. Paweł Pawłowski, Marcin Arbuz, Dęblin 2020, Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ISBN 978-83-66042-05-6
 11. Lotnicze świadectwa wizyt św. Jana Pawła II do ojczyzny. Zabezpieczenie pielgrzymek przez Siły Powietrzne RP, wydawnictwo pokonferencyjne, pod red. Paweł Pawłowski, Malwina Markiewicz, Roman Kozłowski, Ryszard Hać, Dęblin 2020, Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ISBN 978-83-66042-06-3
 12. Generał brygady pilot obserwator Szczepan Ścibor, Zeszyty historyczne nr 2, pod red. Paweł Pawłowski, Marcin Arbuz, Dęblin 2020, Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ISBN 978-83-66042-07-0
 13. Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. Sprawozdanie Roczne 2019, pod red. Paweł Pawłowski, Malwina Markiewicz, Dęblin 2020, Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ISBN 978-83-66042-08-7
 14. Samolot szkolno-łącznikowy RWD-8, Andrzej Glass, Sandomierz 2020, Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ISBN 978-83-66042-10-0, Wydawnictwo Stratus, ISBN 978-83-66549-42-5
 15. Samolot wielozadaniowy CSS-13, Dariusz Karnas, Sandomierz 2021, Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ISBN 978-83-66042-14-8, Wydawnictwo Stratus, ISBN 978-83-66549-47-0
 16. pil. Zygmunt Kostrzewski i Oeffag C.II, Dariusz Karnas, Sandomierz 2021, Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ISBN 978-83-66042-15-5, Wydawnictwo Stratus, ISBN 978-83-66549-58-6
 17. Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. Sprawozdanie Roczne 2020, pod red. Paweł Pawłowski, Malwina Markiewicz, Dęblin 2021, Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ISBN 978-83-66042-16-2
 18. Samolot szkolno-treningowy TS-8 Bies, Andrzej Glass, Paweł Pawłowski, Sandomierz 2021, Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ISBN 978-83-66042-12-4, Wydawnictwo Stratus, ISBN 978-83-66549-34-0
 19. Pod dobrymi skrzydłami. 10 lat Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, wydawnictwo okolicznościowe pod red. Paweł Pawłowski, Malwina Markiewicz, Roman Kozłowski, Dagmara Krukowska, Dęblin 2021, Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ISBN 978-83-66042-11-7
 20. Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. Sprawozdanie Roczne 2021, pod red. Paweł Pawłowski, Malwina Markiewicz, Dęblin 2022, Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ISBN 978-83-66042-17-9
 21. Samolot wielozadaniowy Li-2, Dariusz Karnas, Sandomierz 2022, Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie ISBN 978-83-66042-20-9, Wydawnictwo Stratus ISBN 978-83-66549-88-3
 22. Pułkownik Pilot Władysław Gnyś. Bohater z Sarnowa, Zeszyty Historyczne nr 3, Dęblin 2022, Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie ISBN 978- 83-66042-19-3
 23. Mikojan Gurewicz MiG-15. Wersje jednomiejscowe w lotnictwie polskim, Lechosław Musiełowski, Sandomierz 2022, Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie ISBN 978-83-66042-21-6, Wydawnictwo Stratus ISBN 978-83-67227-08-7
 24. Lotniskowa wieża ciśnień w Dęblinie. Przyszłość przeszłości, Paweł Pawłowski, Maciej Płotkowiak, Dęblin 2022, Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie ISBN 978-83-66042-22-3