Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Projekt Pod dobrymi skrzydłami

Projekt Pod Dobrymi Skrzydłami to roztoczenie opieki nad wymagającymi renowacji eksponatami przez współpracujące z Muzeum Sił Powietrznych instytucje, stowarzyszenia, firmy i pasjonatów lotnictwa.

Program realizowany od 2017 roku ma na celu wspieranie rozwoju muzeum poprzez pobudzanie aktywności biznesu i środowisk pasjonatów w sferze kultury oraz ochrony zabytków. Sponsoring działań muzeum to narzędzie komunikacji, w której wszystkie strony tej relacji otrzymują wymierne korzyści: Muzeum ma możliwość realizacji swojej podstawowej misji- ochrona zabytków, natomiast partner programu- Mecenas Kultury- promuje swoje działania i buduje pozytywny wizerunek poprzez wspieranie misji muzeum.