Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Zespół / kontakt

Dyrektor Muzeum Sił Powietrznych

Dyrektor muzeum
Monika Żmuda
Telefon: 261-519-454

Zastępca Dyrektora

Zastępca Dyrektora
Jakub Mitek
Telefon: 261-519-454

Dział administracyjny

Kierownik
Wojciech Kopeć
Telefon: 261-518-281
Referent ds. administracyjnych
Roman Błachnio
Telefon: 261-519-451
Kierowca /operator urządzeń i sprzętu
Zbigniew Wolszczak
Telefon: 261-519-460
Renowator
Andrzej Kalbarczyk
Telefon: 261-519-460
Pracownik gospodarczy-konserwator
Andrzej Tarka

Sekretariat

Starszy Referent ds administracyjnych
Magdalena Jońska
Telefon: 261-519-450
Fax: 261-519-450

Dział finansowo kadrowy

Główny Księgowy
Krzysztof Kuśmierski
Telefon: 261-518-801
Zastępca Głównego Księgowego
Anna Wrona
Telefon: 261-519-467
Specjalista ds. Kadr i płac
Beata Jaraszek
Telefon: 261-519-467

Kasa biletowa - Sklep muzealny- Rezerwacje dla grup

Kasjer muzealny
Anna Butrym
Telefon: 261 519 462
Kasjer muzealny
Justyna Reda
Telefon: 261-519-462
Kasjer muzealny
Magdalena Gliwka
Telefon: 261-519-462
Kasjer muzealny
Aleksandra Flasińska
Telefon: 261 519 462

Dział historii lotnictwa i edukacji

Kierownik, Kustosz
Jacek Zagożdżon
Telefon: 261-519-444
Adiunkt
dr Roman Kozłowski
Telefon: 261-519-452
Specjalista ds. historii lotnictwa i wojskowości
Marcin Kalbarczyk
Telefon: 261 519 452
Dokumentalista
Dagmara Krukowska
Telefon: 261-518-818

Dział zbiorów

Główny Inwentaryzator
Katarzyna Ragus
Telefon: 261-518-800
Archiwista
Marlena Drachal
Telefon: 261-519-468

Dział marketingu i wydawnictw

Specjalista ds. promocji
Katarzyna Kasprzak
Telefon: 261-519-451

Dział organizacji i udostępniania wystaw

Kierownik
Milena Przychodzeń
Telefon: 261-519-458
Opiekun muzeum /Przewodnik muzealny
Damian Kurek
Opiekun muzeum
Krzysztof Rogacki
Opiekun muzeum/Przewodnik muzealny
Marcin Piskała
Opiekun muzeum/Przewodnik muzealny
Rafał Grzebuła

Inspektor ochrony danych osobowych

Żaneta Gula