Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Zespół / kontakt

Dyrektor Muzeum Sił Powietrznych

Dyrektor muzeum, Kustosz
Paweł Pawłowski
Telefon: 261-519-454

Sekretariat

Referent ds administracyjnych
Magdalena Jońska
Telefon: 261-519-454
Fax: 261-519-450

Dział finansowo kadrowy

Główny Księgowy
Krzysztof Kuśmierski
Telefon: 261-518-801
Zastępca Głównego Księgowego
Anna Wrona
Telefon: 261-519-467
Specjalista ds. Kadr i płac
Beata Jaraszek
Telefon: 261-519-467

Kasa biletowa - Sklep muzealny- Rezerwacje dla grup

Kasjer muzealny
Marlena Drachal
Telefon: 261-519-462
Kasjer muzealny
Milena Przychodzeń
Telefon: 261-519-462

Dział administracji

Kierownik
Wojciech Kopeć
Telefon: 261-518-281
Specjalista ds obrony cywilnej i ochrony mienia
Krzysztof Rogacki
Telefon: 261-519-451
Kierowca /operator urządzeń i sprzętu
Zbigniew Wolszczak
Telefon: 261-519-460
Renowator
Andrzej Kalbarczyk
Telefon: 261-519-460
Pracownik gospodarczy-konserwator
Andrzej Tarka

Dział edukacji, organizacji i udostępniania wystaw

Kierownik, Kustosz
Jacek Zagożdżon
Telefon: 261-519-444
Pracownik galerii/muzeum
Katarzyna Gajo
Pracownik galerii/muzeum
Roman Błachnio
Pracownik galerii/muzeum
Karol Jagiełło
Pracownik galerii/muzeum
Rafał Grzebuła
Pracownik galerii/muzeum
Damian Kurek

Dział marketingu i wydawnictw

Kierownik, Kustosz
Malwina Markiewicz
Telefon: 261-519-458

Dział dokumentacji i inwentaryzacji zbiorów

Główny Inwentaryzator
Katarzyna Ragus
Telefon: 261-518-800
Archiwista
Małgorzata Daniłko
Telefon: 261 518 800

Dział historii lotnictwa i wojskowości

Adiunkt
Marcin Kalbarczyk
Telefon: 261 519 450
Adiunkt
dr Roman Kozłowski
Telefon: 261-519-452
Dokumentalista
Dagmara Krukowska
Telefon: 261-518-818

Inspektor ochrony danych osobowych

Żaneta Gula