Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Współpraca

rok 2021

Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie: stała współpraca z Dęblińskim Oddziałem Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP, Drużyną harcerską ZHP w Dęblinie, Towarzystwem Przyjaciół Dęblina

w Muzeum Sił Powietrznych swoją siedzibę ma Lubelski oddział Stowarzyszenia Muzealników Polskich

Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie: stała współpraca ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Koszalina, koszalińskim Kołem Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koszalin, Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Koszalin, Stowarzyszeniem Żołnierzy 8. Dywizji im. Bartosza Głowackiego, Okręgiem Środkowopomorskim Związku Piłsudczyków RP.

 

 • Umowa współpracy z Oddziałem w Lublinie Agencji Mienia Wojskowego – współpraca przy organizacji Gali Jubileuszowej z okazji 10-lecia Muzeum
 • Umowa współpracy z Muzeum Wojska w Białymstoku- współpraca przy organizacji V Seminarium Muzealnictwa Wojskowego w Dęblinie
 • Umowa współpracy ze Stowarzyszeniem Muzeów Sztuki Inżynieryjnej- współpraca przy organizacji V Seminarium Muzealnictwa Wojskowego w Dęblinie
 • Umowa współpracy z Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie oraz Uniwersytetem Kardynała Stanisława Wyszyńskiego w Warszawie- współpraca przy organizacji wystawy „Archeologia lotnicza. Archeologia lotnictwa”
 • Umowa współpracy z Lockheed Martin Global – sponsoring wykonania nowej gabloty dla Sztandaru Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie
 • Umowa współpracy z Wojskowymi Zakładami Inżynieryjnymi SA – program „Pod dobrymi skrzydłami”- renowacja cysterny paliwowej CD-5 na samochodzie Star 266
 • Umowa współpracy z Muzeum Techniki Wojskowej Tytan „Fort Marian” w Malechowie- program „Pod dobrymi skrzydłami”- renowacja czołgu T 34/85
 • Umowa współpracy wydawniczej z Wydawnictwem Stratus na wydanie publikacji z serii „Samoloty po polsku”: Css-13, TS-8 Bies, Oeffag C.II.

 

Pozostałe zadania:

 • współpraca z Narodowym Centrum Kultury przy realizacji koncertu pt. „Silniejsza niż gwiazdy” zespołu Catz’n’Dogz i Klaudii Szafrańskiej, z okazji 100.lecia urodzin Stanisława Lema (premiera 22.10.2021)
 • współpraca z Miejskim Domem Kultury w Dęblinie przy organizacji wydarzenia „Jerusalema Dance”(23.06.2021)
 • współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną w Dęblinie przy organizacji warsztatów „Wakacje w Bibliotece”(13.07.2021)
 • wsparcie aukcji charytatywnej dla Niny Słupskiej z Ułęża- vouchery
 • wparcie aukcji charytatywnej podczas festynu organizowanego przez Szkołę Podstawową im. chor. Jerzego Paca w Życzynie- vouchery (16.07.2021)
 • wsparcie aukcji charytatywnej organizowanej przez Urząd Gminy Garbatka-Letnisko- vouchery
 • wsparcie Loterii Fantowej w Podebłociu, Gmina Trojanów- vouchery, gadżety (12.09.2021)
 • wsparcie konkursu plastycznego „Moja mama jest najlepsza”- Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie (01.06.2021)- vouchery, gadżety
 • przekazanie publikacji i voucherów dla Szkoły Podstawowej w Rychnowie
 • współpraca z Fundacją Promocji Historii i Techniki Militarnej „Militarni Wrocław”: sesja fotograficzna mundurów z kolekcji Muzeum – do  publikacji „Mundur i wyposażenie żołnierza polskiego”
 • współpraca z Kołem Fotograficznym LAW – konkurs fotograficzno-filmowy „Moja Niepodległa” (rozstrzygnięcie 10.11.2021)
 • przygotowanie kwerendy oraz wystawy planszowej „Historia polskiego lotnictwa wojskowego” wraz z Kustoszem Sali Tradycji 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu
 • współpraca oraz ufundowanie nagrody w Konkursie modelarskim z okazji 90. rocznicy powstania lotnictwa policyjnego i Święta Policji- we współpracy z Komendą Główną Policji- Muzeum Policji (24.07.2021)
 • współpraca i ufundowanie nagród w konkursie: X Bałtycki Festiwal Modelarski w Koszalinie – we współpracy z Koszalińskim Plutonem Modelarskim (2-4.07.2021)
 • współpraca przy organizacji VIII Konferencji popularno-naukowej „Historia skrzydłami malowana”- we współpracy z Fundacją Historyczną Lotnictwa Polskiego (25-26.06.2021)
 • współorganizacja pikniku historycznego przy dawnych Zakładach Mechanicznych E.Plage i T. Laśkiewicz w Lublinie z okazji 100-lecia oblotu pierwszego samolotu wyprodukowanego seryjnie w Polsce- we współpracy z Fundacją Lotnictwa w Lublinie (18.06.2021)
 • współpraca z Project Masow Art &Music Camp przy organizacji Europejskiej Nocy Muzeów oraz Dni Dęblina (26-27.06.2021)
 • współpraca przy organizacji IV Międzynarodowego Polonijnego Konkursu Literackiego „Tam gdzie kamienie mówią po polsku” o szablę Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz konkursu pieśni legionowych- we współpracy ze Związkiem Piłsudczyków RP w Koszalinie (11.11.2021).
 • współpraca przy organizacji konferencji historycznej z okazji 100-lecia utworzenia 1. Pułku Lotniczego- we współpracy z 23. Baza Lotnictwa taktycznego w Mińsku Mazowieckim (25.09.2021)
 • współpraca z Polskim Związkiem Motorowym przy organizacji Rajdu Automobili pt. „Uroki Lubelszczyzny” (26.09.2021)
 • współpraca przy sporządzeniu ankiety, udostępnienie materiałów na potrzeby pracy magisterskiej pt. „Powstanie Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie i jego wpływ na turystykę historyczną i kulturową w województwie lubelskim”(Aleksandra Stasiewicz).
 • współpraca z Politechniką Koszalińską oraz Bałtyckim Stowarzyszeniem Miłośników Historii Perun przy organizacji wystawy i konferencji „ Z dziejów Centralnego Przemysłu Obronnego” (26.02.2021)
 • współpraca z Politechniką Koszalińską oraz Bałtyckim Stowarzyszeniem Miłośników Historii Perun przy organizacji wydarzenia „Płomienie Zwycięstwa” (08.05.2021)
 • współpraca z Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie przy organizacji projektu „Maj miesiącem patrona muzeum- płk S. Paszkiewicza” (05.2021) oraz Pikniku w Mundurze (15.08.2021)
 • współpraca przy organizacji ultra maratonu kolarskiego „Piękny Wschód”(Parczewska Grupa Rowerowa, 24-25.07.2021)
 • przekazanie nagród w konkursie z okazji Roku Krzysztofa Kamila Baczyńskiego- Szkoła Podstawowa w Puławach
 • współpraca ze Szkołą Filmową w Łodzi przy produkcji filmu „Zdrój” (użyczenie eksponatu- koło reńskie)
 • współpraca z Edipresse Polska S.A.- bezpłatna prenumerata serii wydawniczej Samoloty Wojska Polskiego. 100 lat Polskich Skrzydeł
 • współpraca z Drużyną Tradycji 70. Pułku Piechoty w Pleszewie dot. projektu o st. sierż. pilocie Stanisławie Anderszu
 • współpraca z Profilm i redaktorem Bogusławem Wołoszańskim przy produkcji filmu z cyklu „Tajna historia XX w” dla Telewizji Polsat (dot. broni powietrznej zimnej wojny oraz lotnictwa myśliwskiego w czasie i po II wojnie światowej)
 • współpraca z Aeroklubem Polskim przy organizacji wystawy z okazji 10-lecia Muzeum – użyczenie pucharu z zawodów Challenge z 1932 r
 • współpraca z Samorządem Studentów Lotniczej Akademii Wojskowej przy organizacji Dnia Podchorążego- prezentacja pojazdu APM-90 (29.11.2021)
 • ufundowanie nagrody dla laureata XV Konkursu i wystawy modeli kartonowych- we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Gołębiu (4-5.12.2021)