Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Gromadzenie zbiorów

Dzięki darczyńcom i miłośnikom historii, Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie może zabezpieczyć, naukowo opracować materialne i niematerialne świadectwa dziedzictwa kulturowego – m.in. archiwalia, fotografie, mundury, odznaki, relacje, pamiątki rodzinne. Możemy zaprezentować je na naszych ekspozycjach, jak również stanowią one doskonałe źródło do opracowań naukowych oraz badań dziejów polskich sił powietrznych, jak również historii regionu.

jak przekazać pamiątki do Muzeum

Skontaktuj się z nami:

  • Telefonicznie: +48 261 518 800 lub 261 519 450 i umów się na spotkanie
  • Wyślij wiadomość pocztą elektroniczną na adres : zbiory@muzeumsp.pl lub sekretariat@muzeumsp.pl
  • Zapraszamy także do osobistej wizyty: Dział Dokumentacji i Inwentaryzacji Zbiorów  w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 1.

JAKICH PAMIĄTEK POSZUKUJEMY?

  • Fotografie z okresu przedwojennego, z czasów okupacji oraz powojenne
  • Dokumenty oraz inne pamiątki związane z siłami powietrznymi, z Dęblinem i okolicą, naszą małą ojczyzną
  • Wspomnienia, relacje, pamiętniki, odznaczenia, mundury, rzeczy osobiste codziennego użytku i pracy lotników oraz ludzi związanych z lotnictwem.

JAK TO DZIAŁA?

Spisujemy protokół i umowę przekazania pamiątki – przygotuj dane darczyńcy (adres, pesel) kontakt oraz historię związaną z przekazywanym przedmiotem. Darczyńca otrzymuje jeden egzemplarz tego dokumentu i podziękowanie, które jest uroczyście wręczane przez Dyrektora Muzeum Sił Powietrznych.

CO DZIEJE SIĘ Z PRZEKAZANĄ PAMIĄTKĄ?

  • Zostaje zaewidencjonowana, opracowana i zabezpieczona (od chwili kiedy wpiszemy ją do księgi inwentarzowej staje się dobrem narodowym i jest prawnie chroniona)
  • Jest prezentowana na tematycznych wystawach czasowych, bądź na ekspozycji stałej w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie
  • Bezpiecznie spoczywa w magazynie zbiorów Muzeum, czekając na odpowiednią okazję do prezentacji
  • Jest źródłem do pracy naukowej dla pracowników muzeum, studentów, doktorantów etc.