Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Rada muzeum

 • Rada Muzeum liczy 12 członków.
 • Członków Rady Muzeum powołuje Minister Obrony Narodowej.
 • Kadencja członków Rady Muzeum trwa 4 lata.
 • Rada Muzeum działa w zakresie określonym w art. 11 ustawy o muzeach.

 

 

 

Rada Muzeum, kadencja 2018-2021

Decyzją 39/Społ./DEKiD Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 listopada 2017 r., powołana została Rada Muzeum w latach 2017-2021 przy Muzeum Sił Powietrznych, w składzie:

 

 1. gen. broni pil. Jan Śliwka- Przewodniczący, I Zastępca Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych
 2. Anna Wojdyła-Pawlak – Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz Miasta Dęblin
 3. Stanisław Horoszko- Zastępca Przewodniczącego, dyrektor Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie
 4. dr Marcin Paluch – wykładowca w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie
 5. Robert Sadowski – dyrektor Muzeum Wojska w Białymstoku
 6. Witold Głębowicz- Zastępca dyrektora ds. programowych i edukacji w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
 7. gen. dyw. pil. Cezary Wiśniewski- attaché obrony w Ambasadzie RP w Waszyngtonie
 8. Waldemar Rataj – p.o dyrektora Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej
 9. płk. Waldemar Cyran – przedstawiciel 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie
 10. ppłk. rez. mgr. inż. Andrzej Jaworski- dyrektor Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie
 11. Wojciech Krajewski – starszy kustosz działu Historii i Wojskowości w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
 12. Piotr Tarnowski- dyrektor Muzeum Stutthof w Sztutowie

 

Rada Muzeum, kadencja 2013-2017

Pierwsza Rada Muzeum została powołana decyzją nr 77/MON Ministra Obrony Narodowej z dn. 28 marca 2013 roku. W skład Rady Muzeum weszły osoby powołane spośród kandydatów wskazanych przez Ministra Obrony Narodowej, Dowódcę Sił Powietrznych, organy samorządu terytorialnego, dyrektora MSP oraz środowisko seniorów lotnictwa.

 

 • gen. broni Michał Sikora
 • dr hab. Zbigniew Zaporowski
 • płk pil. w st. spocz. mgr. inż. Kazimierz Pogorzelski;
 • płk dr Andrzej Marciniuk;
 • płk rez. dr Józef Zieliński;
 • płk rez. pil. dr inż. Janusz Ziółkowski;
 • pan Grzegorz Kapusta;
 • pan Robert Gretzyngier;
 • pani Agnieszka Zadura;
 • pan Wojciech Matusiak;
 • pan Czesław Matysek;
 • pan Krzysztof Kornacki

 

Rada zakończyła działalność z dniem 28 marca 2017 r.