Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Wolontariat w Muzeum

Zostań wolontariuszem w Muzeum

 

Jednym z podstawowych celów Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie jest inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze. Wolontariat jest dla nas warunkiem funkcjonowania żywej instytucji kultury.

 

 • wolontariusze wprowadzają nowy wymiar do każdej instytucji
 • wolontariusze mają nowe pomysły i nie są ograniczeni strukturą muzeum
 • wolontariusze tworzą cenną grupę ludzi zaangażowanych w misję muzeum

 

Zapraszamy do współpracy wszystkich, których interesuje:

 

 •  praca w twórczym zespole,
 •  współtworzenie scenariuszy wydarzeń kulturalnych,
 •  poszukiwanie i redagowanie informacji,
 •  praca warsztatowa z dziećmi i dorosłymi,
 •  organizacja spotkań tematycznych, debat społecznych, wydarzeń związanych z dziedzictwem kulturowym i historią sił powietrznych

 

Cechy dobrego wolontariusza:

 •  odpowiedzialność i rzetelność
 •  pomysłowość i otwarty umysł
 •  komunikatywność, chęć pracy w grupie
 •  kultura osobista
 •  cierpliwość

 

Zapewniamy:

 

 •  możliwość korzystania z doświadczeń zespołu Muzeum Sił Powietrznych
 •  możliwość sprawdzenia się w konkretnych działaniach,
 •  pracę w twórczym zespole
 •  zaświadczenie o pracy wolontariusza
 •  nieodpłatny udział we wszystkich działaniach muzeum

 

Wolontariuszem naszego muzeum może zostać każda osoba bez względu na płeć, narodowość, kolor skóry, wyznanie, orientację seksualną, stopień pełnosprawności i wiek.

 

Kontakt:

 

Kierownik Działu Historii Lotnictwa i Edukacji

Jacek Zagożdżon

j.zagozdzon@muzeumsp.pl

FORMY WOLONTARIATU w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

UDZIAŁ W WYDARZENIU ORGANIZOWANYM PRZEZ MUZEUM

 

Pozwala na zdobycie doświadczenia, angażuje wolontariusza w konkretnym dniu i na określoną liczbę godzin.

Dotyczy w pierwszym rzędzie programów: Ferie z Historią, Europejska Noc Muzeów, Europejskie Dni Dziedzictwa, Akademia Modelarska, wernisaże wystaw czasowych, konkursy, rajdy piesze oraz spotkania organizowane przez muzeum.

 

 • obsługa logistyczna, pomoc przy organizacji wydarzenia
 • dystrybucja ulotek, plakatów, wydawnictw

 

ZAANGAŻOWANIE W DŁUGOFALOWY PROCES

 

Pozwala na zdobycie konkretnych umiejętności poprzez: udział w szkoleniach, wsparcie koordynatora projektu, uczestnictwo w procesie planowania, samodzielną realizację mniejszych zadań. Zasady współpracy ustalamy indywidualnie z wolontariuszem.

 

Nasze przykładowe propozycje:

 

 • pomoc w organizacji i promocji wydarzeń cyklicznych
 • współtworzenie warsztatów dla dzieci i dorosłych
 • pomoc przy aranżacji  wystaw czasowych
 • udział w opracowywaniu programów dla zwiedzających muzeum
 • pomoc w organizacji konferencji i szkoleń
 • pomoc przy renowacji eksponatów zgromadzonych na wystawie plenerowej
 • redakcja informacji na stronę www muzeum
 • redakcja artykułów do czasopisma „Pod dobrymi skrzydłami”

 

SPRAWDZENIE W DZIAŁANIU POSIADANYCH UMIEJĘTNOŚCI

 

Pozwala na wykorzystanie już posiadanych przez wolontariusza umiejętności.

 

To zaproszenie kierujemy m.in. do:

 

 • osób twórczych, zajmujących się projektowaniem przestrzennym, grafiką komputerową , dekoratorów wnętrz,
 • osób potrafiących redagować tekst, tłumaczy językowych

 

ZAPRASZAMY!

 

Podstawą prawną współpracy z wolontariuszami jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2018 poz. 450)

 

Pobierz regulamin wolontariatu