Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

archiwum wystaw czasowych

HISTORIA KOSZALIŃSKICH KOSZAR

Ekspozycja prezentuje dzieje obiektów wojskowych Garnizonu Koszalin. Zobaczymy unikatowe zdjęcia prezentujące rozwój budownictwa koszarowego w Koszalinie, począwszy od czasów pruskich, poprzez lata 30-te XX wieku i okres II wojny światowej, aż po współczesność garnizonu. W gablotach wyeksponowano m.in. liczne militaria (bagnety, lufy, magazynki i in. przedmioty) odnalezione w maju 2018 r. na terenie koszar 8. Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego oraz dokumenty, fotografie i inne artefakty udostępnione przez regionalistów i  kolekcjonerów.

Warto dodać, iż wszystkie obiekty koszarowe w Koszalinie niezmiennie funkcjonują do dzisiaj zgodnie ze swoim przeznaczeniem. W zabytkowym kompleksie Pruskiego Królewskiego Zakładu Kadetów mieści się dziś Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, w dawnych „Koszarach Piechoty” przy ul. 4-go Marca stacjonuje 8. Koszaliński Pułk Przeciwlotniczy, zaś „Koszary Artylerii” przy ul. Wojska Polskiego 66 są siedzibą Centrum Szkolenia Sił Powietrznych im. Romualda Traugutta. Wyjątek stanowi jedynie dawny obiekt pruskich fizylierów z 54. Regimentu v.d. Goltza, w którym dziś mieści się Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska.

wystawa: 19.03.2019- 31.07.2020

HUMOR W MUNDURZE – WOJSKO W OCZACH SATYRYKÓW

Wystawa prezentuje oryginalne grafiki, reprodukcje, pocztówki i wydawnictwa przedstawiające życie wojskowe widziane z „przymrużeniem oka”. Na wybranych przykładach możemy prześledzić formy satyryczne od czasów I wojny światowej, poprzez okres II Rzeczpospolitej, aż po współczesność.

Na ekspozycji zaprezentowano zbiory Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie, Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, Narodowego Archiwum Cyfrowego oraz kolekcje prywatne: Magdaleny Litewskiej, Zbigniewa Izraelskiego, Wojciecha Grobelskiego, Piotra Palmowskiego i Andrzeja Wojciechowskiego. Wystawa  czynna: 17.06.2019- 29.02.2020.

Wystawy czasowe organizowane i współorganizowane przez Oddział Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie prezentowane w siedzibie muzeum

2016

 • Idea i czyn Marszałka Józefa Piłsudskiego

2017

 • Okres napoleoński na ziemi koszalińskiej 1807-1813 – wystawa przygotowana ze zbiorów koszalińskich kolekcjonerów oraz członków Bałtyckiego Stowarzyszenia Miłośników Historii „Perun”
 • Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie w obiektywie
 • Z trudu naszego i znoju, Polska powstanie by żyć
 • Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej w służbie Ojczyźnie

 

2018

 • Losy jeńców wojennych Stalag Luft IV Gross Tychow – wystawa towarzysząca konferencji naukowej
 • 100 lat polskiej broni przeciwlotniczej– wystawa otwarta podczas Centralnych Obchodów Stulecia Polskiej Broni Przeciwlotniczej oraz w 70. rocznicę utworzenia wojskowego szkolnictwa zawodowego w Koszalinie
 • Polskie lotnictwo ma 100 lat – wystawa prac pokonkursowych
 • Malujemy jak Matejko – wystawa prac pokonkursowych zorganizowana we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 18 w Koszalinie
 • Drzewo Niepodległości – prezentacja rzeźby autorstwa Patryka Króla z 8. Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego

 

2019

 • Humor w Mundurze. Wojsko w oczach satyryków – wystawa prezentuje oryginalne grafiki, reprodukcje, pocztówki i wydawnictwa przedstawiające życie wojskowe widziane z „przymrużeniem oka”.
 • Historia koszalińskich koszar- ekspozycja prezentuje dzieje obiektów wojskowych Garnizonu Koszalin
 • 75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego
 • W obronie polskiego nieba- Wrzesień 1939– wystawa otwarta w rocznicę utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego
 • Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska w Koszalinie – wystawa z okazji Dnia Wojskowej Służby Zdrowia

 

2020

 • Symbole żołnierskiej chwały zaklęte w ryngrafach i pamiątkowych grawertonach ze zbiorów generała broni Michała Sikory
 • 100 lat Viktorii Warszawskiej – wystawa z okazji 100 rocznicy Bitwy Warszawskiej
 • Panteon Żołnierskiej Chwały – 95 lat Grobu Nieznanego Żołnierza – wystawa otwarta podczas Narodowego Święta Niepodległości

 

2021

 • Z dziejów Centralnego Okręgu Przemysłowego – wystawa towarzysząca konferencji „Koszalińskie spotkania z historią, zorganizowana we współpracy z Bałtyckim Stowarzyszeniem Historii Militarnej Perun i Politechniką Koszalińską