Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

archiwum wystaw czasowych

HISTORIA KOSZALIŃSKICH KOSZAR

Ekspozycja prezentuje dzieje obiektów wojskowych Garnizonu Koszalin. Zobaczymy unikatowe zdjęcia prezentujące rozwój budownictwa koszarowego w Koszalinie, począwszy od czasów pruskich, poprzez lata 30-te XX wieku i okres II wojny światowej, aż po współczesność garnizonu. W gablotach wyeksponowano m.in. liczne militaria (bagnety, lufy, magazynki i in. przedmioty) odnalezione w maju 2018 r. na terenie koszar 8. Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego oraz dokumenty, fotografie i inne artefakty udostępnione przez regionalistów i  kolekcjonerów.

Warto dodać, iż wszystkie obiekty koszarowe w Koszalinie niezmiennie funkcjonują do dzisiaj zgodnie ze swoim przeznaczeniem. W zabytkowym kompleksie Pruskiego Królewskiego Zakładu Kadetów mieści się dziś Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, w dawnych „Koszarach Piechoty” przy ul. 4-go Marca stacjonuje 8. Koszaliński Pułk Przeciwlotniczy, zaś „Koszary Artylerii” przy ul. Wojska Polskiego 66 są siedzibą Centrum Szkolenia Sił Powietrznych im. Romualda Traugutta. Wyjątek stanowi jedynie dawny obiekt pruskich fizylierów z 54. Regimentu v.d. Goltza, w którym dziś mieści się Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska.

wystawa: 19.03.2019- 31.07.2020

HUMOR W MUNDURZE – WOJSKO W OCZACH SATYRYKÓW

Wystawa prezentuje oryginalne grafiki, reprodukcje, pocztówki i wydawnictwa przedstawiające życie wojskowe widziane z „przymrużeniem oka”. Na wybranych przykładach możemy prześledzić formy satyryczne od czasów I wojny światowej, poprzez okres II Rzeczpospolitej, aż po współczesność.

Na ekspozycji zaprezentowano zbiory Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie, Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, Narodowego Archiwum Cyfrowego oraz kolekcje prywatne: Magdaleny Litewskiej, Zbigniewa Izraelskiego, Wojciecha Grobelskiego, Piotra Palmowskiego i Andrzeja Wojciechowskiego. Wystawa  czynna: 17.06.2019- 29.02.2020.

wystawy czasowe 2017- 2019

  • Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej w służbie Ojczyźnie, 15.12.2017-31.12.2019
  • Losy Jeńców Wojennych Stalag Luft IV Gross Tychow, 20.04.2018 – 31.03.2019
  • 100 lat Polskiej Broni Przeciwlotniczej, 31.08.2018 – 31.12.2019
  • Drzewo Niepodległości, 04.12.2018-31.01.2019
  • 75 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, 01.08.2019
  • W obronie polskiego nieba– Wrzesień 1939- 27.09.2019-31.03.2020
  • Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska w Koszalinie, 26.10.2019
  • Samolot Jak40 , 01.04-30.09.2019