Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Godziny zwiedzania

 

 

Sezon letni (kwiecień – wrzesień / summer season IV-IX)

 

 • wtorek – niedziela / tuesday – sunday / 10.00 – 17.00

Sezon zimowy (październik – marzec / winter season X-III)

 • wtorek – niedziela / tuesday – sunday / 09.00 – 15.00

 

Rezerwacje dla grup

Wizyty indywidualnej w naszym Muzeum nie trzeba rezerwować.

Rezerwacje dotyczą tylko grup zorganizowanych oraz usługi przewodnika lub lekcji muzealnej.

 

Ze względu na duże zainteresowanie naszymi wystawami proponujemy naszym widzom wcześniejsze zaplanowanie terminu i godziny zwiedzania.

Pozwoli to zarówno Państwu, jak i innym zwiedzającym, na komfortowe obcowanie z zabytkami.

Kasy zamykane są na 30 minut przed zamknięciem wystawy.

Zaplanowana wizyta w Muzeum to możliwość spokojnego i wygodnego zwiedzania oraz bezpieczeństwo – także eksponowanych zbiorów.

Kasa Biletowa- Rezerwacja wycieczek - sklep muzealny

Kasjer/Opiekun muzealny
Magda Białecka
Telefon: 732 885 102
Kasjer muzealny
Anna Popławska
Telefon: 732 885 102
Kasjer muzealny
Marzena Gacek
Telefon: 732 885 102

Regulamin zwiedzania

Zapraszamy do zwiedzania naszych wystaw, na których prezentujemy dobra kultury gromadzone i przechowywane dla następnych pokoleń. Nasza kolekcja ocalała dzięki wysiłkowi wielu ludzi. Ich dalsze przetrwanie i stan zachowania zależą od nas wszystkich.

Podczas zwiedzania należy stosować się do poleceń przewodników i pracowników muzeum.

Kasy zaprzestają sprzedaży biletów i pamiątek 30 minut przed zamknięciem wystaw.

 

Szczegółowe informacje o godzinach otwarcia muzeum, zwiedzaniu wystawy stałej i wystaw czasowych zamieszczane są na tablicach informacyjnych znajdujących się przed wejściem na ekspozycję, w folderach, w punkcie informacji muzealnej oraz na stronie internetowej Muzeum.

 

You are welcome to visit our exhibitions presenting cultural heritage gathered and preserved for future generations. Our collection survived to our times thanks to the efforts of many people. Their further preservation and condition depends on all of us.

Please follow instruction by guides and staff while visiting the museum.

The sale of tickets and souvenirs stops 30 min. before the closing time.

Detailed information on the opening hours, visiting permanent and temporary exhibitions is displayed on information boards before entry to the museum, in brochures, at the museum information desk and on museum website.

 

 

Dziękujemy za przestrzeganie poniższych zasad i serdecznie zapraszamy do ponownej wizyty w Muzeum Obrony Przeciwlotniczej.

We thank for following our principles and we are inviting cordially to the another visit in the Anti-Aircraft Museum.

 

 • Muzeum można zwiedzać tylko indywidualnie. Dzieci do lat 13 tylko pod opieką dorosłych

The Museum can be visited only individually. Children under 13 must be accompanied by an adult

 

 • Podczas zwiedzania przestrzegamy zasad sanitarnych:  dezynfekujemy ręce przed wejściem na ekspozycję, zachowujemy bezpieczny dystans (minimum 2 metry) od drugiej osoby

During the tour, follow sanitary rules:  use hand sanitizer befor enetring the exhibition, keep a safe distance (min. 2 m) from the other person

 

 • W Muzeum zachowujemy ciszę i spokój tak, aby nasze zachowanie nie przeszkadzało innym zwiedzającym

Please keep peace and quiet in the Museum so that you should not disturb other visitors

 

 • W Muzeum jest podjazd dla wózków. W razie potrzeby prosimy zwrócić się o pomoc do pracowników muzeum

The Museum offers access to the wheel chairs. Should you need any assistance please ask the Museum Staff

 

 • Prosimy o zachowanie czystości. Śmieci wyrzucamy do specjalnie ustawionych koszy

Please keep the Museum clean. All rubbish should be disposed into special bins

 

 • Prosimy o niewprowadzanie na teren wystawy zwierząt. Zakaz nie dotyczy jedynie psów przewodników

Please do not take pets to the Museum. We welcome guide dogs only

 

 • Prosimy o niedotykanie gablot, szyb, eksponatów

Please do not touch display cases, glass panels and exhibit.

 

 • Na terenie Muzeum obowiązuje całkowity zakaz palenia

The Museum is a smoke-free area

 

 • W Muzeum nie biegamy, uważamy na wystające elementy samolotów

Please do not run in the Museum and be careful of sharp elements of aircraft

 

 • Podczas zwiedzania- na terenie ekspozycji- nie spożywamy produktów żywnościowych

Please do not eat or drink while visiting the Museum

 

 • Osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie będą mogły skorzystać z oferty muzeum

Persons under the influence of alcohol or drugs will not be able to enter the Museum

deklaracja dostępności

Do budynku Muzeum prowadzi jedno wejście od ul. Wojska Polskiego, niebieska bramka wejściowa przez którą swobodnie przejedzie wózek.

 

Muzeum składa się z dwóch podstawowych przestrzeni, są nimi: budynek Muzeum oraz ekspozycja plenerowa.  Cała wystawa stała dostępna jest dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich i wózków dziecięcych.

Wejście do budynku muzeum znajduje się na wprost od furtki. Chodnik o lekkim nachyleniu prowadzi w stronę szklanych drzwi wejściowych z wiatrołapem (dwoje kolejno ustawionych drzwi).

 

Kasa biletowa znajduje się w holu głównym po lewej stronie. Na czas obostrzeń związanych z pandemią COVID 19 sprzedaż prowadzona jest przez okienko w szklanych drzwiach. Toalety znajdują naprzeciwko kasy po prawej stronie, zabezpieczone szklanymi drzwiami z nadrukiem. Męska toaleta  po lewej stronie, a toalety dla kobiet i osób z niepełnosprawnością na wprost. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością, dzieli przedsionek z toaletą dla kobiet. Światło drzwi dostosowane do przejazdu wózkiem. Przewijak dla dzieci znajduje się w toalecie dla osób z niepełnosprawnością. W holu głównym znajdują się 4-stopniowe schody. Po prawej stronie schodów jest rampa dla wózków wraz z obustronną poręczą.

 

Ekspozycja główna o powierzchni 512 m2, w budynku muzeum jest rozmieszczona na jednym poziomie. Wyjście na ekspozycję plenerową prowadzi bezpośrednio z drugiej Sali. Po lewej stronie znajdują się schody (dwustopniowe), po prawej rampa dla wózków o niskim nachyleniu wraz z poręczą po prawej stronie.

 

Ekspozycja plenerowa jest położona na płaskim terenie o charakterze trawiasto-ziemnym, z utwardzonymi chodnikami,  i o powierzchni ok. 2200 m2, w większości dostępnym dla osób z utrudnionym sposobem poruszania się, na wózkach inwalidzkich etc. Kierunek zwiedzania prowadzi na około budynku. Za budynkiem znajduje się chodnik zakończony rampą o niskim nachyleniu, zabezpieczoną poręczą po prawej stronie (brak schodów).

 

Dodatkowa atrakcja to samolot Jak-40. Samolot stanowi trudno dostępną przestrzeń: wejście i wyjście po stromych schodach, wąskie i niskie włazy wejściowe i przejścia w środku.

 

Parking Muzeum znajduje się po drugiej stronie ulicy Wojska Polskiego. Dla zwiedzających dostępna jest prawa strona brukowanej uliczki. Muzeum nie posiada miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób z utrudnionym poruszaniem się. W budynku Muzeum nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie „Braille’a” ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Muzeum nie prowadzi usługi tłumacza języka migowego.

Biuro Kierownika znajduje się w przedsionku muzealnym, po lewej stronie, obok Kasy.

 

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.