Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

oferty promocyjne

Mieszkańcy Koszalina mają możliwość zwiedzania wystaw w naszym Oddziale Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie w promocyjnej cenie.

 

Za okazaniem Koszalińskiej Karty Mieszkańca oferujemy widzom specjalny bilet wstępu w cenie 5 zł/ od osoby.

 

Przystąpienie Muzeum do programu KOCHAM KOSZALIN ma na celu zwiększenie naszego udziału w życiu kulturalnym miasta Koszalin, upowszechnienie historii broni przeciwlotniczej oraz dawnych jednostek Wojska Polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem sylwetki patrona muzeum – płk. Stanisława Paszkiewicza – pierwszego komendanta Oficerskiej Szkoły Artylerii Przeciwlotniczej w Koszalinie.

 

Informacje o programie Kocham Koszalin:

https://www.kochamkoszalin.pl

 

Zaplanuj wizytę w Muzeum: https://muzeumsp.pl/muzeum-obrony-przeciwlotniczej/