Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Wystawy czasowe

wystawy czasowe udostępnione w 2022 roku:

  • Symbole żołnierskiej tradycji zaklęte w ryngrafach i pamiątkowych grawertonach;
  • Wielka historia w małych przedmiotach,
  • Mazurek Dąbrowskiego w 225 rocznicę utworzenia Legionów Polskich we Włoszech,
  • Polsko-amerykańska współpraca wojskowa w dziedzinie lotnictwa wojskowego,

 

Symbole żołnierskiej tradycji zaklęte w ryngrafach i pamiątkowych grawertonach

Taki tytuł nosi kolekcja pamiątek zgromadzonych przez gen. broni (R) Michała Sikorę, którą można oglądać w Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie. Pan Generał do niedawna piastował stanowisko I Zastępcy Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.  Jest absolwentem Wyższej Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej w Jeleniej Górze  i Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie oraz licznych kursów i szkoleń dowódczych. Wcześniej przeszedł niemal wszystkie szczeble kariery wojskowej począwszy od inżyniera kompanii radiotechnicznej  poprzez dowodzenie 2 i 3 Brygadą Radiotechniczną. Był także Inspektorem Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Po przejściu na emeryturę poświęcił się swoim rozlicznym pasjom i zainteresowaniom.

Zbiór eksponowany w koszalińskim Muzeum liczy prawie 600 eksponatów, z których … nie wszystkie zmieściły się na powierzchni wystawienniczej. Podziwiać można  jednak te najcenniejsze i najbardziej oryginalne.

Warto wiedzieć, iż pojęcie „ryngraf” w żołnierskiej tradycji kojarzone jest z epoką rycerstwa. Jest to rodzaj medalionu, w kształcie tarczy z rysunkiem o tematyce religijnej, czasem heraldycznej bądź z godłem państwowym. Wywodzi się od obojczyka, tj. części zbroi noszonej dawniej przez rycerzy pod szyją (z niem. Ringkragen, tj. okrężny kołnierz). Na przestrzeni wielu lat zmienił swoje przeznaczenie, ale wciąż utożsamiany jest ze swoją patriotyczno-wojskową tradycją.

Warto więc obejrzeć na wystawie w Koszalinie symbole żołnierskiej chwały zaklęte we współczesnych ryngrafach

wystawa: 15.04.2020 – 31.12.2022