Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Wystawy czasowe

Panteon żołnierskiej chwały - 95 lat Grobu Nieznanego Żołnierza

Wystawa została przygotowana w 95. rocznicę odsłonięcia Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Jej głównym elementem jest wykonana przez uczniów Zespołu Szkół Plastycznych im. Władysława Hasiora w Koszalinie, instalacja artystyczna przedstawiająca współczesny widok pomnika w niemalże naturalnej wielkości.

Na ekspozycji prezentowane są oryginalne eksponaty (tj. odznaczenia, dokumenty, fotografie, publikacje i in. materiały) dotyczące historii Grobu Nieznanego Żołnierza. Przy organizacji wystawy wykorzystano zbiory Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie oraz zasoby kolekcjonerskie panów: Piotra Bańki, Wojciecha Grobelskiego, Zbigniewa Izraelskiego, Piotra Palmowskiego, Andrzeja Wojciechowskiego. Wystawie towarzyszy również prezentacja znaczków pocztowych o tematyce patriotycznej przygotowana przez Polski Związek Filatelistów Zarząd Okręgu w Koszalinie. Partnerami wystawy są: Politechnika Koszalińska, Bałtyckie Stowarzyszenie Miłośników Historii „Perun” oraz Stowarzyszenie Historyczno-Eksploracyjne „Odkrywcy”.

 

wystawa otwarta: 11.11.2020 – 11.11.2021

100 lat viktorii warszawskiej

wystawa otwarta 15 sierpnia, w 100.lecie Bitwy Warszawskiej. Jej głównym elementem jest udostępniona przez Muzeum Zamku Królewskiego w Warszawie, naturalnej wielkości reprodukcja obrazu Jerzego Kossaka pt. „Cud nad Wisłą”, stanowiąca fragment dioramy przedstawiającej ciężki karabin maszynowy „Maxim” wz. 1910 na stanowisku ogniowym i ufortyfikowane przedpole.  Na ekspozycji podziwiać można również wystawę planszową ze zbiorów Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marsz. Józefa Piłsudskiego pt. „Do broni! Rok 1920 na plakatach, afiszach i drukach”. Obydwie instytucje są partnerami wystawy.

W gablotach natomiast zgromadzono oryginalne eksponaty (tj. odznaczenia, dokumenty, fotografie, publikacje i in. materiały) z okresu wojny 1920 r. Przy organizacji wystawy wykorzystano zbiory Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie oraz Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie jak również zasoby kolekcjonerskie: Piotra Bańki, Wojciecha Grobelskiego, Zbigniewa Izraelskiego, Piotra Palmowskiego, Andrzeja Wojciechowskiego.

 

wystawa otwarta 15.08.2020- 11.11.2021

Symbole żołnierskiej tradycji zaklęte w ryngrafach i pamiątkowych grawertonach

Taki tytuł nosi kolekcja pamiątek zgromadzonych przez gen. broni (R) Michała Sikorę, którą można oglądać w Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie. Pan Generał do niedawna piastował stanowisko I Zastępcy Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.  Jest absolwentem Wyższej Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej w Jeleniej Górze  i Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie oraz licznych kursów i szkoleń dowódczych. Wcześniej przeszedł niemal wszystkie szczeble kariery wojskowej począwszy od inżyniera kompanii radiotechnicznej  poprzez dowodzenie 2 i 3 Brygadą Radiotechniczną. Był także Inspektorem Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Po przejściu na emeryturę poświęcił się swoim rozlicznym pasjom i zainteresowaniom.

Zbiór eksponowany w koszalińskim Muzeum liczy prawie 600 eksponatów, z których … nie wszystkie zmieściły się na powierzchni wystawienniczej. Podziwiać można  jednak te najcenniejsze i najbardziej oryginalne.

Warto wiedzieć, iż pojęcie „ryngraf” w żołnierskiej tradycji kojarzone jest z epoką rycerstwa. Jest to rodzaj medalionu, w kształcie tarczy z rysunkiem o tematyce religijnej, czasem heraldycznej bądź z godłem państwowym. Wywodzi się od obojczyka, tj. części zbroi noszonej dawniej przez rycerzy pod szyją (z niem. Ringkragen, tj. okrężny kołnierz). Na przestrzeni wielu lat zmienił swoje przeznaczenie, ale wciąż utożsamiany jest ze swoją patriotyczno-wojskową tradycją.

Warto więc obejrzeć na wystawie w Koszalinie symbole żołnierskiej chwały zaklęte we współczesnych ryngrafach

wystawa: 15.04.2020 – 31.12.2021

W obronie polskiego nieba - Wrzesień 1939

80 lat temu – gdy trwały jeszcze ostatnie walki wojny obronnej  – w Warszawie powstały pierwsze struktury Polskiego Państwa Podziemnego, tj. Służba Zwycięstwu Polski. Była totajna organizacja niepodległościowa stanowiąca zaczątek Polskiego Państwa Podziemnego.

Polskie Państwo Podziemne działając w latach 1939–1945 na terenach okupowanych przez Niemców i Sowietów, było fenomenem w ogarniętej wojną Europie. Utworzona 27 września 1939 roku Służba Zwycięstwu Polski została przekształcona najpierw w 1940 roku w Związek Walki Zbrojnej, a następnie rozkazem Naczelnego Wodza z 14 lutego 1942 roku w Armię Krajową (AK), w skład której weszło ok. 200 organizacji wojskowych, zarówno spod okupacji niemieckiej, jak i sowieckiej. Na pamiątkę powstania tej organizacji,  27 września  obchodzimy Dzień Polskiego Państwa Podziemnego.

 

Na wystawie będzie można obejrzeć obiekty nawiązujące do wydarzeń związanych z  wybuchem II wojny światowej, pochodzące ze zbiorów Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie, Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, Narodowego Archiwum Cyfrowego oraz obiekty udostępnione przez koszalińskich kolekcjonerów: Wojciecha Grobelskiego, Zbigniewa Izraelskiego, Piotra Palmowskiego i Andrzeja Wojciechowskiego.

 

Na uwagę zasługuje lufa 40 mm armaty przeciwlotniczej wz. 36 systemu „Bofors”.  We wrześniu 1939 roku Wojsko Polskie dysponowało ponad 300 działami tego typu.  Dziś, w polskich zbiorach zachował się zaledwie jeden i to niekompletny (bez łoża dolnego) egzemplarz tej armaty, natomiast drugi  przybył do kraju w 2016 r. na zasadzie wypożyczenia z Muzeum Wojska w Sztokholmie (Armémuseum).   Obiekt był eksponowany w Muzeum Historycznym Inspektoratu Zamojskiego AK w Bondyrzu

 

wystawa 27.09.2019-31.12.2021