Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Wystawy czasowe

Historia Koszalińskich Koszar

Ekspozycja prezentuje dzieje obiektów wojskowych Garnizonu Koszalin. Zobaczymy unikatowe zdjęcia prezentujące rozwój budownictwa koszarowego w Koszalinie, począwszy od czasów pruskich, poprzez lata 30-te XX wieku i okres II wojny światowej, aż po współczesność garnizonu. W gablotach wyeksponowano m.in. liczne militaria (bagnety, lufy, magazynki i in. przedmioty) odnalezione w maju 2018 r. na terenie koszar 8. Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego oraz dokumenty, fotografie i inne artefakty udostępnione przez regionalistów i  kolekcjonerów.

Warto dodać, iż wszystkie obiekty koszarowe w Koszalinie niezmiennie funkcjonują do dzisiaj zgodnie ze swoim przeznaczeniem. W zabytkowym kompleksie Pruskiego Królewskiego Zakładu Kadetów mieści się dziś Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, w dawnych „Koszarach Piechoty” przy ul. 4-go Marca stacjonuje 8. Koszaliński Pułk Przeciwlotniczy, zaś „Koszary Artylerii” przy ul. Wojska Polskiego 66 są siedzibą Centrum Szkolenia Sił Powietrznych im. Romualda Traugutta. Wyjątek stanowi jedynie dawny obiekt pruskich fizylierów z 54. Regimentu v.d. Goltza, w którym dziś mieści się Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska.

wystawa: 19.03.2019- 31.12.2019

Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej w służbie ojczyzny