Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Sztandar Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie

W roku 2021 Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie realizowało projekt pn. Podniesienie Bezpieczeństwa oraz warunków przechowywania dla Sztandaru Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie.

zespół zadaniowy: Paweł Pawłowski, Jacek Zagożdżon, Katarzyna Ragus, Malwina Markiewicz

cel: ochrona unikatowego weksylium ze zbiorów Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

 

  • Zadanie polegało na wykonaniu projektu, dostawie i montażu gabloty dla unikatowego weksylium – Sztandaru Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie ze zbiorów Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie (depozyt wpisany pod nr. MSP/D/1)
  • Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków pod nr. B/541 decyzją Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (IR.5131.2.1.2012) z dnia 4 kwietnia 2012 roku
  • Celem zadania było spełnienie zaleceń konserwatorskich dla muzealium w zakresie bezpieczeństwa, przechowywania i prezentacji na ekspozycji głównej pn. „Historia polskiego lotnictwa wojskowego”
  • Zadanie związane z podniesieniem bezpieczeństwa oraz warunków przechowywania było spójne z misją i strategią Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. Dodatkowo wpłynęło popularyzacji znaczenia ochrony dziedzictwa związanego z historią i tradycją polskiego lotnictwa wojskowego i na wzrost zainteresowania widzów
  • Zadanie zostało zrealizowane w partnerstwie publiczno-prywatnym, we współpracy finansowej z Mecenasem Kultury- Lockheed Martin Global inc.
  • Oficjalna prezentacja gabloty nastąpiła 26 sierpnia 2021 r. podczas uroczystej Gali Jubileuszowej z okazji 10-lecia Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie
  • Kontrolę obecnych warunków przechowywania i eksponowania weksylium przeprowadził Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków 21 grudnia 2021 r.

 

Zadanie było kolejnym etapem działania na rzecz podniesienia bezpieczeństwa dla Sztandaru, po przeprowadzonej konserwacji  (10. 2015 -02. 2017)  w pracowni konserwacji tkanin Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Prace konserwatorskie prowadziły Jadwiga Kozłowska i Justyna Miecznik.

 

podsumowanie zadania:

  • Gablota dla Sztandaru Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie znacząco wpłynęła na podniesienie bezpieczeństwa weksylium w zakresie jego udostępniania i przechowywania, umożliwia przestrzeganie stabilnych warunków zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi, pozwala na bieżący monitoring warunków przechowywania i zabezpieczenia przed czynnikami zewnętrznymi: światło, zmiany wilgotności i temperatury, zanieczyszczenie powietrza.
  • Docelowo dla sztandaru zakupiona została skrzynia do transportu i ewakuacji.
  • Personalizacja kształtu gabloty w formie skrzydła samolotu Spitfire oraz zastosowane parametry i zabezpieczenia stanowią unikatową formę połączenia zasad funkcjonalności z założeniami estetycznymi: spełnienie zaleceń konserwatorskich dla unikatowego muzealium z kolekcji Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie jest spójne z koncepcją aranżacji wystawy stałej poświęconej historii polskiego lotnictwa wojskowego.

 

opracowanie i prezentacja: Malwina Markiewicz