Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Archiwum wspomnień

Archiwum wspomnień – wywiady z polskimi lotnikami wojskowymi – projekt polegający na rejestracji wywiadów i wspomnień ludzi lotnictwa. Celem projektu jest upamiętnienie dokonań i drogi zawodowej lotników – byłych i obecnych żołnierzy, służących i pracujących w polskich Siłach Powietrznych, utrwalenie i zachowanie pamięci o dziedzictwie historii związanym z  żołnierzami w stalowych mundurach.

Zadanie polega na przeprowadzaniu bezpośrednich wywiadów (nagranie audio i wideo).

Materiał ten służy do archiwizacji w formie Biblioteki Historii Mówionej, z planowanym wykorzystaniem do celów prezentacji na ekspozycji, do celów naukowych i w publikacjach etc.

 

W roku 2021 zrealizowano wywiady:

z ppor. pil. w st. spocz. Ryszardem Maruszakiem (służył w Marynarce Wojennej), który przekazał do naszych zbiorów swoje świadectwo ukończenia kursu pilotażu na samolotach bombowych w Oficerskiej Szkole Lotniczej w Dęblinie z 30 grudnia 1951 r.;

z płk pil. Zdzisławem Mularskim i płk pil. Zbigniewem Swobodą ze Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP.

 

pomysłodawca projektu: Paweł Pawłowski