Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

VISIT US BEFORE FLIGHT

VISIT US BEFORE FLIGHT – Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie/ Air Force Museum /

Visit us before flight – Odwiedź nas przed odlotem

Hasło nawiązujące do napisu Remove Before Flight, umieszczonego na osłonach urządzeń (tzw. safety pins – punkty bezpieczeństwa oznaczone czerwonym paskiem materiału z napisem remove before flight , mocowane są podczas postoju samolotu na ziemi),  które przed uruchomieniem samolotu należy usunąć lub sprawdzić.

 

W wersji muzealnej, hasło VISIT US BEFORE FLIGHT jednoznacznie wskazuje na muzeum jako miejsca pośredniczącego w edukacji regionalnej i powszechnej, budowania tożsamości, wrażliwości na dziedzictwo kulturowe i tradycje.

Kampania adresowana szczególnie do młodszych odbiorców.

 

BEFORE FLIGHT–  przed wystartowaniem w dorosłe życie: wyborem szkoły, pracy, stylu życia, pomysłu na własny biznes etc. człowiek ma więcej pytań niż odpowiedzi. Muzeum może pomóc odbiorcy zrozumieć wydarzenia historyczne, przejawy kultury, zmiany społeczne, rozwój technologii, których jesteśmy świadkami. Obcowanie z zabytkami pomaga zrozumieć świat i określić siebie, wrażliwość wzmacnia wolę życia i tworzenia, zdobyte doświadczenia pogłębiają wiedzę o drugim człowieku.

 

autor hasła: Malwina Markiewicz, 2018 rok

hasło pojawia się w materiałach promocyjnych Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, wydawanych od 2018 roku