Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Archeo Flyers

ARCHEO FLYERS

Projekt badawczy Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

 

Opis:

Celem projektu jest wykonanie tematycznego rejestru dziedzictwa techniki lotniczej, w tym znalezisk wraków statków powietrznych (w całości lub elementów) podczas zrealizowanych prac eksploracyjnych i badań terenowych.

Opracowywana baza danych będzie prowadzona w kolejności chronologicznej wykonanych niegdyś badań i odkryć, z podaniem miejsca zdarzenia, daty badań, nazwiska odkrywcy/badacza, typu odnalezionego samolotu, o ile to możliwe identyfikacji jego pilota lub załogi, określenia przynależności samolotu do jednostki lotniczej oraz krótkiego opisu zdarzenia zakończonego katastrofą samolotu. Opis obejmować będzie informacje o przebiegu badań i ich rezultatach, w tym wystawach na których elementy samolotu były prezentowane publicznie. Podane też będzie źródło informacji (dane bibliograficzne książki lub artykułu prasowego, link strony internetowej, relacja świadka itp).

W miarę możliwości poszczególne pozycje wykazu będą ilustrowane zdjęciami przedstawiającymi przebieg i wyniki badań.

 

Obszar: teren Rzeczypospolitej Polskiej w jej obecnych granicach

 

Cel projektu:

  1. Zebranie i uporządkowanie danych na temat eksploracji miejsc upadków samolotów wojskowych zestrzelonych w okresie II wojny światowej na obszarze RP
  2. Sporządzenie rejestru miejsc, gdzie rozbiły się samoloty wojskowe w okresie II wojny światowej na terenie RP
  3. Zgromadzenie dokumentacji dotyczącej tych zdarzeń: relacje świadków, publikacje książkowe i artykuły prasowe, artykuły zamieszczane w internecie, materiały zdjęciowe i archiwalia
  4. Zebranie informacji o losach znalezisk lotniczych, miejscu ich przechowywania i prezentowania na wystawach okolicznościowych.
  5. Realizacja badań i wywiadów terenowych
  6. Realizacja prac ratowniczych i poszukiwawczych z użyciem profesjonalnego sprzętu, w tym prace podwodne
  7. Upowszechnianie dziedzictwa techniki lotniczej i popularyzowanie historii lotnictwa

 

Zespół zadaniowy:

Koordynator: Paweł Pawłowski, dyrektor Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Opieka merytoryczna: Wojciech Krajewski, st. kustosz Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

Kwerendy i dokumentacja: Malwina Markiewicz, Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Zapraszamy wszystkich sympatyków naszego Muzeum oraz miłośników historii lotnictwa do zgłaszania informacji o dokonanych odkryciach lotniczych. Interesują nas także relacje świadków oraz powtarzane często w kręgu rodziny opowieści o awaryjnych lądowaniach i katastrofach samolotów. Informacje te utrwalimy i ocalimy przed zapomnieniem. Zostaną one włączone do tworzonej bazy danych i w miarę możliwości będziemy starali się je dalej wyjaśniać w ramach badań prowadzonych przez naszych badaczy. Zapraszamy do współpracy i wspólnego poszukiwania śladów lotniczych zdarzeń z okresu II wojny światowej.

 

Zgłoszenia prosimy kierować do:

Malwina Markiewicz (MSP): m.markiewicz@muzeumsp.pl