Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Historia muzeum

Powołanie placówki muzealnej o tematyce lotniczej było inicjatywą ówczesnego Dowódcy Sił Powietrznych, którą wspierali pasjonaci awiacji, lokalne i regionalne środowiska seniorów lotnictwa wojskowego oraz żołnierze Sił Powietrznych.

Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie to największa placówka w regionie, prezentująca zabytki techniki lotniczej oraz pamiątki związane z polskim lotnictwem wojskowym.

Otwarte w 2011 roku, jest wyrazem hołdu dla środowisk lotniczych i żołnierzy sił powietrznych. Lokalizacja Muzeum w bezpośrednim sąsiedztwie dęblińskiej „Szkoły Orląt”, jak również 4 Skrzydła Lotnictwa Szkoleniowego, stanowi dodatkową atrakcję dla pasjonatów awiacji. Częste przeloty wojskowych statków powietrznych nad ekspozycją, dostarczają naszym widzom dodatkowych wrażeń.

Kolekcja muzeum powstała na podstawie gromadzonych przez placówkę zbiorów techniki lotniczej, pozyskiwanych drogą kwerend oraz przekazów sprzętu wycofywanego ze służby przez Wojsko Polskie. W swoich zbiorach muzeum posiada również unikatowe pamiątki i dary od byłych żołnierzy sił powietrznych oraz przekazy kolekcjonerskie.

kalendarium najważniejszych wydarzeń 2011-2022

UTWORZENIE MUZEUM SIŁ POWIETRZNYCH W DĘBLINIE

3 czerwca 2009 – Na posiedzeniu Kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej Dowódca Sił Powietrznych gen. broni pil. Andrzej Błasik zgłosił inicjatywę utworzenia Muzeum Sił Powietrznych z siedzibą w Dęblinie.

1 września 2009 – Minister Obrony Narodowej zaakceptował „Koncepcję rozwoju muzealnictwa wojskowego w latach 2009-2018” opracowaną przez Departament Wychowania i Promocji Obronności MON. W koncepcji uwzględniono utworzenie nowej placówki muzealnej dedykowanej rodzajowi sił zbrojnych – Siłom Powietrznym RP.

28 października 2009 – Dowódca Sił Powietrznych gen. broni pil. Andrzej Błasik wydał Rozkaz nr 196 w sprawie powołania Komitetu Honorowego utworzenia Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. Komitet Honorowy Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie liczył 17 członków.

W skład komitetu weszli:

 • gen. dyw. pil. w st. spocz. Tytus Krawczyc (Przewodniczący Komitetu – były dowódca Wojsk Lotniczych)
 • gen. dyw. pil. w st. spocz. Henryk Pietrzak (1990-1996 szef Sztabu Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, wykładowca Akademii Obrony Narodowej w Warszawie)
 • gen. dyw. pil. rez. Zbigniew Bielewicz (2004-2009 szef Szkolenia Sił Powietrznych)
 • gen. bryg. pil. Ryszard Hać (2007-2010 szef Wojsk Lotniczych – zastępca szefa Szkolenia Sił Powietrznych)
 • gen. bryg. pil. dr Tomasz Drewniak (2008-2013 Dowódca 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego)
 • płk nawig. w st. spocz. Czesław Gagajek (wieloletni Prezes Stowarzyszenia Lotników Polskich, polski działacz i publicysta lotniczy)
 • płk pil. w st. spocz. Ryszard Grundman (były szef Służby Ruchu Lotniczego WLOP)
 • płk w st. spocz. Andrzej Jeziorski (współredaktor czasopisma „Skrzydła” i Przewodniczący Zarządu Fundacji Stowarzyszenia Lotników Polskich w Londynie)
 • płk rez. dr Tadeusz Krząstek (historyk, dokumentalista, wykładowca, nawigator stanowisk dowodzenia)
 • płk rez. dr Józef Zieliński (autor opracowań historycznych zajmujący się problematyką lotniczą)
 • płk Wojciech Lewicki (2009 – 2012 zastępca Szefa Wojsk Radiotechnicznych)
 • płk pil. dr Marek Bylinka (Dowódca 2 Ośrodka Szkolenia Lotniczego)
 • płk Zbigniew Brodowski (szef Zarządu Zasobów Osobowych Dowództwa Sił Powietrznych)
 • płk Jan Gabryś (2007-2010 Szef Wojsk OPL Sił Powietrznych)
 • płk Piotr Wojciechowski
 • ppłk Wojciech Resiak (Szef Wydziału Ogólnego CSSP w Koszalinie)
 • mgr Stanisław Włodarczyk (Burmistrz Miasta Dęblin)

 

Akty nominacyjne zostały wręczone podczas uroczystej zbiórki z okazji Narodowego Święta Niepodległości w Dowództwie Sił Powietrznych 10 listopada 2009 roku.

 

10 grudnia 2009 – Podczas XI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Dęblin przedstawiono Komitet Honorowy utworzenia Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, koncepcję utworzenia muzeum w Dęblinie i zadeklarowano zaangażowanie władz samorządowych w modernizacji otoczenia Muzeum w ramach Projektu Rewitalizacji Centrum Miasta Dęblin. Rada Miasta podjęła jednogłośnie uchwałę nr LVII/343/2009 w sprawie utworzenia w Dęblinie Muzeum Sił Powietrznych.

 

w treści uchwały zapisano:

W związku z podjętymi działaniami zmierzającymi do utworzenia w Dęblinie Muzeum Sił Powietrznych władze samorządowe miasta wyrażają głębokie zainteresowanie oraz poparcie dla inicjatywy utworzenia Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. Dęblin – lotnicza stolica Polski, kuźnia polskich lotników od ponad 80 lat związana jest z rozwojem i działalnością Szkoły Orląt. Ten zaszczytny przydomek miasto zyskało dzięki przeniesieniu tu w kwietniu 1927 r. utworzonej w Grudziądzu w 1925 r. Oficerskiej Szkoły Lotnictwa. Na przestrzeni dziejów Alma Mater pokonała wiele zawirowań historii, przetrwała wojnę i odrodziła się ze zgliszcz. Tak jak kiedyś jej wychowankowie stawali do heroicznej walki na wszystkich frontach II wojny światowej, tak i dziś ich kunszt oraz umiejętności doceniane są na arenie międzynarodowej. Wielu z nich wpisało się na listę asów, otrzymując niejednokrotnie najwyższe odznaczenia państwowe oraz światowe wyróżnienia. Podejmując wciąż nowe wyzwania dębliński ośrodek również obecnie dotrzymuje kroku zawrotnemu postępowi w rozwoju sprzętu i techniki lotniczej. Bogate zaplecze specjalistyczne, zdobywane przez lata doświadczenie oraz posiadane już eksponaty przyczynią się do utworzenia w pełni funkcjonującego Muzeum Sił Powietrznych. Biorąc pod uwagę względy historyczne, oczekiwania społeczności lokalnej oraz uzasadnione potrzeby środowiska wojskowego przychylamy się do utworzenia w Dęblinie Muzeum Sił Powietrznych deklarując wsparcie i pomoc.

 

10 kwietnia 2010 – W katastrofie samolotu TU-154 M zginął Dowódca Sił Powietrznych gen. broni pil. Andrzej Błasik, pośmiertnie awansowany do stopnia generała.

24 sierpnia 2010 – Dowódca Sił Powietrznych gen. broni pil. Lech Majewski zatwierdził „Koncepcję utworzenia i funkcjonowania Muzeum Sił Powietrznych”. Pełnomocnikiem Dowódcy ds. utworzenia Muzeum został płk Zbigniew Brodowski.

POWOŁANIE I OTWARCIE MUZEUM

 

10 stycznia 2011 – Minister Obrony Narodowej wydał Zarządzenie nr 2/MON w sprawie utworzenia i nadania statutu Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie.

10 lutego 2011 – Żołnierze z 16. Jarocińskiego Batalionu Budowy Lotnisk rozpoczęli prace przygotowawcze do budowy ekspozycji plenerowej. Budynek nr 233 po byłej sali tradycji Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych zaadaptowano do nowej wystawy muzealnej, zaś teren o łącznej powierzchni 4 ha gruntów został wykarczowany i zniwelowany. Zbudowano stanowiska dla eksponatów, ścieżki dla zwiedzających oraz ogrodzenie. Prace zakończono w lipcu 2011 r.

1 marca 2011 – Minister Obrony Narodowej powołał kmdr. rez. dr. Waldemara Wójcika na stanowisko pierwszego dyrektora muzeum. Rozpoczęto prace związane z przygotowaniem wystawy. Opracowana koncepcja ekspozycji historycznej zakładała zorganizowanie dwóch wystaw:  wewnętrznej (trójdziałowej), w oparciu o zbiory wówczas znajdujące się w Sali Tradycji WSOSP oraz ekspozycji plenerowej – statycznej na bazie posiadanego i pozyskiwanego sprzętu: Wojsk Lotniczych, Wojsk Obrony Przeciwlotniczej, Wojsk Radiotechnicznych, jednostek dowodzenia i łączności SP oraz zabezpieczenia logistycznego. Zaczątek ekspozycji muzealnej stanowiły historyczne statki powietrzne z wystawy plenerowej usytuowanej przy pomniku Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt oraz kilkanaście statków powietrznych eksponowanych na terenie lotniska, które wymagały gruntownej renowacji lub wręcz odbudowy.

26 sierpnia 2011  – Uroczyście otwarto Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. W uroczystości udział wzięli: Sekretarz Stanu MON Czesław Mroczek oraz Dowódca Sił Powietrznych gen. broni pil. Lech Majewski.

 

28 lutego 2012  – W sali odpraw 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego odbyło się podsumowujące, ostatnie posiedzenie Komitetu Honorowego Utworzenia Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie.

DZIAŁALNOŚĆ MUZEUM

28 lutego 2012 – Otwarcie pierwszych wystaw czasowych: „Ostatni z nielicznych. Generał brygady pilot Tadeusz Sawicz” oraz „Lotnicze pamiątki tragicznego września 1939 roku”.

13 kwietnia 2012 – Pierwsza promocja oficerska absolwentów Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych na terenie Muzeum.

24-25 maja 2012 – Pierwsza konferencja na terenie Muzeum: Konferencja Metodyczna Muzealnictwa Wojskowego „Stan dzisiejszy i perspektywy rozwoju muzealnictwa wojskowego w Polsce”, zorganizowana we współpracy z Departamentem Wychowania i Promocji Obronności MON. Kolejne Konferencje Metodyczne Muzealnictwa Wojskowego w następnych latach, zorganizowane były w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni oraz w Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy.

25 sierpnia 2012 – VI Światowy Zjazd Lotników Polskich w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie.

28 sierpnia 2012 – Podczas centralnych uroczystości Święta Lotnictwa Polskiego w Warszawie, Dowódca Sił Powietrznych gen. broni pil. Lech Majewski przekazał do zbiorów Muzeum Sztandar Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie. Sztandar, nadany polskim dywizjonom 16 lipca 1941 r. przez gen. Władysława Sikorskiego w Bazie w Swinderby, jest jednym z najcenniejszych obiektów w zbiorach Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie.

28 sierpnia 2012 – Zarząd Główny Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP przekazał do zbiorów Muzeum replikę dzwonu z 1938 r., upamiętniającego tragiczny lot zwycięzców Challenge z 1932 roku – kpt. Franciszka Żwirko i inż. Stanisława Wigury.

2012 rok – Ukazała się pierwsza publikacja o Muzeum pt. „Tradycje naszą siłą”, wydana przez Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej.

 

7 stycznia 2013  – Dyrektorem Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie został gen. bryg. pil. dr Ryszard Hać.

25 marca 2013 – Podpisano umowę na budowę budynku administracyjnego Muzeum (obiekt nr 233). Prace budowlane zakończono 3 stycznia 2015 r. Przenosiny biura Muzeum z budynku internatu 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego do nowego budynku miały miejsce 4 maja 2015 r.

28 marca 2013 – Minister Obrony Narodowej powołał pierwszą Radę Muzeum przy Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. Inauguracyjne posiedzenie miało miejsce 23 kwietnia 2013 r. Na podstawie Decyzji nr 77/MON w skład Rady Muzeum na lata 2013 – 2017 zostali powołani:

 • gen. broni Michał Sikora – Zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska, Przewodniczący Rady Muzeum
 • dr hab. Zbigniew Zaporowski – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • płk pil. w st. spocz. mgr inż. Kazimierz Pogorzelski – Prezes Stowarzyszenia Lotników Polskich
 • płk dr Andrzej Marciniuk – Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
 • płk rez. dr Józef Zieliński – historyk lotnictwa
 • płk rez. pil. dr inż. Janusz Ziółkowski – Dyrektor Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie
 • Grzegorz Kapusta – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego
 • Robert Gretzyngier – Fundacja Historyczna Lotnictwa Polskiego
 • Agnieszka Zadura – Dyrektor Nadwiślańskiego Muzeum w Kazimierzu Dolnym
 • Wojciech Matusiak – Fundacja Historyczna Lotnictwa Polskiego
 • Czesław Matysek – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urząd Miasta w Dęblinie
 • Krzysztof Kornacki – dyrektor Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

10 maja 2013 – Rozpoczęto budowę hangaru techniki lotniczej o powierzchni 1352 m2. Obiekt oddano do użytku  10 lutego 2014 r. Pierwszą ekspozycją czasową w nim zorganizowaną, była prezentacja silników lotniczych 8 czerwca 2014 r. Wybudowany obiekt powiększył powierzchnię wystawienniczą Muzeum o 800 m² i powierzchnię magazynową o 400 m².

18 maja 2013 – Muzeum po raz pierwszy wzięło udział w Europejskiej Nocy Muzeów.

 

28 luty 2014 – Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych MON przekazał do zbiorów Muzeum szczątki samolotu Hawker Hurricane mjr. Zdzisława Krasnodębskiego (pierwszego dowódcy 303 Dywizjonu Myśliwskiego), odkryte przez Croydon Aviation Research Group w lipcu 1990 r.

30 maja 2014 – Wernisażowi wystawy pt. „Bogusław Zapaśnik. Lotnik-Szermierz”  towarzyszył Konkurs Wiedzy o Lotnictwie oraz pokaz szermierki GRH 3. Okręgu Policji Państwowej w Radomiu. Gościem honorowym był syn pilota- Jacek Zapaśnik.

13 listopada 2014 – W programie uroczystych obchodów 60. rocznicy nadania miastu Dęblin praw miejskich, zaprezentowana została wystawa „Lotniczy Dęblin w starych fotografiach”.

29 listopada 2014 – Muzeum zaprezentowało swoją ofertę podczas Targów Turystycznych TT Warsaw na stoisku promocyjnym Województwa Lubelskiego. W latach 2014-2021 Muzeum aktywnie brało udział w targach turystycznych i piknikach historycznych organizowanych na terenie Polski i za granicą.

 

10 stycznia 2015 – Uroczyste wręczenie podziękowań dla Stowarzyszenia Historycznego im. 10. Pułku Piechoty za przekazanie unikatowego zabytku: lotki do samolotu PZL- 23 Karaś.

10 listopada 2015 – Przebazowano ciężki śmigłowiec transportowy Mil Mi-6A z Łodzi do Dęblina, jedyny zachowany egzemplarz w Polsce. Był to kolejny obiekt z likwidowanej kolekcji prezentowanej na ekspozycji w Łodzi-Lubinku przez kolekcjonera Jerzego Lewandowskiego. Większość statków powietrznych było depozytami Ministerstwa Obrony Narodowej. Od 2012 roku sukcesywnie były transportowane do Muzeum w Dęblinie i poddawane konserwacji.

 

8 stycznia 2016 –  Nastąpiło oficjalne otwarcie Oddziału Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie. Inwestycja rozpoczęta w 2014 roku polegała na gruntownej modernizacji i przebudowie dawnego budynku Muzeum Sprzętu Obrony Przeciwlotniczej prowadzonego przez Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie (dawniej Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Obrony Przeciwlotniczej). Rozpoczęto prace nad scenariuszem wystaw stałych w Muzeum w Dęblinie oraz w oddziale Muzeum w Koszalinie. Pierwszym kierownikiem oddziału została Kamilla Heller. Od 2019 roku obowiązki kierownika przejął dr Wojciech Grobelski.

23 marca 2016 – Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie zostało zaproszone do grona instytucji organizujących obchody Stulecia Polskiego Lotnictwa w 2018 r., w ramach Społecznej Rady i Komitetu Obchodów Stulecia Lotnictwa Polskiego.

14 maja 2016 – Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej z okazji 50. rocznicy lotu ugrupowania 1000: 43 samolotów Lim-2 w czasie parady wojskowej w 1966 r.

21 maja 2016 – Muzeum zostało uhonorowane odznaką Polish Fighting Team – Polskiego Zespołu Myśliwskiego „Cyrk Skalskiego” przez Ambasadę RP w Tunisie.

10 września 2016 – Muzeum po raz pierwszy wzięło udział w wydarzeniu pt. „I Skrzydła nad Kazimierzem” w Kazimierzu Dolnym, gdzie m.in. promowało kolejną edycję akcji „Piloci czytają dzieciom”.

20 października 2016 – transport samolotu Jak-40 nr 047 do Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie. Samolot po raz pierwszy został zaprezentowany dla zwiedzających podczas  Narodowego Święta Niepodległości. Drugi egzemplarz samolotu Jak-40 o nr 045 prezentowany jest na ekspozycji plenerowej w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie od początku 2012 r. Pokłady obydwu statków powietrznych są udostępnione do zwiedzania.

 

1 stycznia 2017 –  Minister Obrony Narodowej powołał Pawła Pawłowskiego na stanowisko Dyrektora Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie.

10 stycznia 2017 – Uroczyste otwarcie wystawy stałej w Oddziale Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie pt. „Historia polskiej broni przeciwlotniczej”.

6 marca 2017 – Ukazał się pierwszy numer muzealnego czasopisma pt. „Pod Dobrymi Skrzydłami. Biuletyn informacyjny Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie”, prezentujący kolekcję, wystawy, realizowane projekty naukowe i edukacyjne. Do 2021 roku wydanych zostało 8 numerów czasopisma.

7 marca 2017 – Uroczyste otwarcie wystawy stałej w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie pt. „Historia polskiego lotnictwa wojskowego”.

7-9 kwietnia 2017 – Muzeum włączyło się w ogólnopolskie obchody Roku Rzeki Wisły i zorganizowało ogólnopolskie spotkanie szkoleniowe dla przewodników turystycznych „Wisła Guide Tour”. Tym samym Muzeum dołączyło do Szlaku Muzeów Rzeki Wisły. Spotkanie organizowane było także w roku 2018.

2 maja 2017 – Muzeum uczestniczyło w uroczystym odsłonięciu pomnika upamiętniającego polska załogę bombowca Vickers Wellington IC nr R1322 SM-F z 305. Dywizjonu Bombowego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego „Ziemi Wielkopolskiej” w Oedemiurium w Holandii. Szczątki samolotu i pamiątki po załodze, wydobyte z Jeziora IJsselmeer w 2016 roku przez Recovery & Identyfication Unit, zostały przekazane do zbiorów Muzeum.

11-14 maja 2017 – Muzeum było gospodarzem jednego z paneli II Forum przedstawicieli muzeów i grup rekonstrukcyjnych, organizowanego przez Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON.

15 sierpnia 2017 – Muzeum zorganizowało „Letnią Noc Muzealną” w ramach Święta Wojska Polskiego i Święta Lotnictwa.

16 września 2017 – Muzeum po raz pierwszy uczestniczyło w ogólnopolskiej akcji Europejskie Dni Dziedzictwa. We współpracy z Ligą Morską i Rzeczną oraz Miastem Dęblin zorganizowane były pierwsze „Zaślubiny z Wisłą w Dęblinie”. Przysięga na wierność królowej polskich rzek składana była na brzegu Wisły w latach 2018-2021.

22 listopada 2017 – W Roku Tadeusza Kościuszki otwarta została wystawa pn. „Skrzydlaci Kosynierzy. Dywizjon 303 i tradycje kościuszkowskie w polskim lotnictwie wojskowym”, zaprezentowano replikę domku pilota z czasów Bitwy o Anglię oraz mini-serial „Dywizjon 303” zrealizowany przez społeczność graczy gry komputerowej War Thunder. Ekspozycja przygotowana była we współpracy z Fundacją Historyczną Lotnictwa Polskiego, Muzeum 303 im. ppłk pil. Jana Zumbacha i Film Media SA.

14 grudnia 2017 – Inauguracyjne posiedzenie Rady Muzeum przy Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie powołanej na kadencję 2017-2021. Decyzją nr 39/społ/DEKiD Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 listopada 2017 roku w skład Rady Muzeum powołano:

 • gen. broni pil. Jan Śliwka- Przewodniczący, I Zastępca Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych
 • Anna Wojdyła-Pawlak – Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz Miasta Dęblin
 • Stanisław Horoszko – Zastępca Przewodniczącego, dyrektor Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie
 • dr Marcin Paluch – Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Robert Sadowski – dyrektor Muzeum Wojska w Białymstoku
 • Witold Głębowicz – Zastępca dyrektora ds. programowych i edukacji w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
 • gen. dyw. pil. Cezary Wiśniewski – attaché obrony w Ambasadzie RP w Waszyngtonie
 • Waldemar Rataj – dyrektor Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej
 • płk Waldemar Cyran – przedstawiciel 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie
 • ppłk rez. mgr inż. Andrzej Jaworski – dyrektor Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie
 • Wojciech Krajewski – starszy kustosz działu Historii i Wojskowości w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
 • Piotr Tarnowski – dyrektor Muzeum Stutthof w Sztutowie

 

22 stycznia 2018 – Rozpoczęcie nowego cyklu edukacyjnego „Ferie z historią” – oferta dla dzieci i młodzieży podczas zimowej przerwy w nauce. Ferie w Muzeum były organizowane w latach 2018-2020.

22 lutego 2018 – W „Dniu Myśli Braterskiej” organizowanego w 100-lecie utworzenia Związku Harcerstwa Polskiego, Jacek Zagożdżon – kierownik Działu Edukacji Organizacji i Udostępniania Wystaw  zainicjował powołanie 32 Drużyny Harcerskiej ZHP, która w latach 2018-2021 aktywnie wspierała działania muzealne.

20 kwietnia 2018 – Muzeum było współorganizatorem konferencji naukowej oraz wystawy „Losy jeńców wojennych Stalag Luft IV- Gross Tychow”, towarzyszącej uroczystym obchodom 78. rocznicy Marszu Śmierci w Tychowie-Modrolesie.

9 maja 2018 – Podczas seminarium „Muzealny krajobraz Lubelszczyzny” powołano Lubelski Oddział Stowarzyszenia Muzealników Polskich, który od tego czasu ma siedzibę w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, a dyrektor Paweł Pawłowski został jej pierwszym Prezesem.

23-24 sierpnia 2018 – Uroczyste otwarcie nowej aranżacji wystawy stałej „Historia polskiego lotnictwa wojskowego” w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie podczas Centralnych Obchodów Stulecia Polskiego Lotnictwa Wojskowego. W otwarciu wystawy wziął  udział Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak oraz Sekretarz Stanu MON Wojciech Skurkiewicz.

31 sierpnia 2018 – Uroczyste nadanie imienia patrona dla Oddziału Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie – płk. Stanisława Paszkiewicza, podczas Centralnych Obchodów Stulecia Polskiej Broni Przeciwlotniczej. Podczas uroczystości odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą patronowi.

14 września 2018 – Uroczyste otwarcie wystawy „Polsko-Bułgarska współpraca w dziedzinie lotnictwa wojskowego i działalność PLL LOT w latach 30-tych XX”, we współpracy z Ambasadą RP w Bułgarii i PLL LOT.  Wystawa była zwieńczeniem projektu badawczego realizowanego przez Muzeum w latach 2016-2018. Była prezentowana w Polsce i w Bułgarii.

5 października 2018 – Muzeum otrzymuje wyróżnienie w konkursie „Najlepszy produkt turystyczny Województwa Lubelskiego 2018” organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Polską Organizację Turystyczną i Lubelska Regionalną Organizację Turystyczną. W roku 2019 Kapituła Konkursowa przyznała dla Muzeum 2 wyróżnienia, w tym za organizację pikniku „Good Morning Dęblin”.

27-28 października 2018 – Muzeum było organizatorem I Ogólnopolskiego Mityngu Modelarskiego. Modele konkursowe były prezentowane podczas wystawy „100 modeli na 100-lecie polskiego lotnictwa”.

6 grudnia 2018 – Oblot książki „Dotykając Nieba. Śpiewnik pieśni i piosenek lotniczych” z udziałem Zespołu Dywizjon 32 z Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego, pod kierownictwem Andrzeja Królikowskiego. Wydawnictwo było kontynuacją projektu rozpoczętego w 2015 roku i publikacji „Skrzydlata Muza. Pieśni i piosenki lotnicze” (wyd. Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych).

 

8 stycznia 2019 – Minister Obrony Narodowej uzgodnił „Koncepcję rozwoju muzealnictwa wojskowego na lata 2019-2028”. W opracowywaniu założeń koncepcji aktywnie uczestniczyło  Muzeum już od 2017 roku. Do planów rozwoju wpisany został projekt „Dwie wieże”, polegający na rewitalizacji lotniskowej wieży ciśnień i wieży spadochronowej oraz wytyczenie szlaku historycznego na terenie Szkoły Orląt.

24 kwietnia 2019 – Zjazdowi Zarządu Głównego Stowarzyszenia Muzealników Polskich w Dęblinie towarzyszyła otwarta debata pt. „Jakiego muzeum potrzebuje Dęblin?”, której moderatorem był Prezes Zarządu SMP dr Michał Niezabitowski.

18 maja 2019 –  Na ekspozycji pt. „Mundur w filmie” zaprezentowano kostiumy i rekwizyty z najnowszych produkcji filmowych polskich i zagranicznych. Wystawa zorganizowana była wspólnie z Fabryką Umundurowania – Hero Collection i Film Media SA – producenta filmu „Dywizjon 303. Historia prawdziwa” (2018), który swoim patronatem objęło nasze Muzeum.

5-6 lipca 2019 – Muzeum było organizatorem wojskowego pikniku historycznego „Good Morning Dęblin” na terenie Cytadeli Twierdzy Dęblin. Wydarzenie wpisywało się w obchody roku 100-lecia nawiązania polsko-amerykańskiej współpracy lotniczej. Piknikowi towarzyszyła wystawa „Amerykańskie gwiazdy na polskim niebie”, gdzie po raz pierwszy jednym z eksponatów był samolot F-16.

2 września 2019 – W 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej zaprezentowana została makieta przedstawiająca lotnisko i Szkołę Orląt w sierpniu 1939 r.  Wspólnie z Ambasadą Republiki Czeskiej upamiętniono także czeskich pilotów w 80. rocznicę utworzenia Armii Czechosłowackiej w Polsce.

16 września 2019 – Muzeum było gospodarzem uroczystych obchodów Jubileuszu 40. rocznicy powołania Towarzystwa Przyjaciół Dęblina. To kolejne, po Dęblińskim oddziale Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP, lokalne stowarzyszenie aktywnie współpracujące z naszą instytucją.

16 października 2019 – Muzeum włączyło się w ogólnopolskie obchody 40-lecia pierwszej pielgrzymki Papieża Jana Pawła II do Polski. W Dęblinie miała miejsce konferencja: „Lotnicze świadectwa wizyt św. Jana Pawła II do Ojczyzny. Zabezpieczenie pielgrzymek przez Siły Powietrzne RP”, której towarzyszyła wystawa oraz wydawnictwo pokonferencyjne.

5-6 listopada 2019 – Miał miejsce uroczysty pochówek gen. bryg. pil. obs. Szczepana Ścibiora (byłego Komendanta OSL) na terenie Szkoły Orląt, której towarzyszyła wystawa czasowa przygotowana przez Muzeum oraz konferencja naukowa w Lotniczej Akademii Wojskowej.

4 grudnia 2019 –  Podczas wydarzenia pn. „Kapitał Kultury” podsumowano rok kulturalny w Muzeum oraz przyznano po raz pierwszy tytuły Ambasadora Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, odbył się także koncert zespołu „Sklep z Ptasimi Piórami”.

 

9 marca 2020 – spotkanie z cyklu „W lotniczym kręgu” z udziałem pilotów akrobacyjnych: Artura Kielaka (Xtreme Full Force), płk pil. Piotra Iwaszko (1 SLT) i kpt. pil. Sebastiana Rajchela (Orlik). Było to ostatnie tak liczne wydarzenie kulturalne w Muzeum przed pandemią.

10 kwietnia 2020 – W imieniu Ministra Obrony Narodowej, oddaliśmy hołd ofiarom katastrofy samolotu Tu-154M pod Smoleńskiem – przy tablicy upamiętniającej lotników, którzy zginęli 10 lat temu w katastrofie rządowego samolotu z delegacją na uroczyste obchody 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Obok tablicy posadowiono realistyczne rzeźbiarskie popiersie generała pilota Andrzeja Błasika. „Brama Pamięci”- jest miejscem dedykowanym osobom i wydarzeniom ważnym dla historii polskiego lotnictwa.

4 maja 2020 – Po 53 dniach zamknięcia związanego z międzynarodowym stanem pandemii wirusa SARS Cov-2, otwarte zostały wystawy dla zwiedzających. Reżim sanitarny i nowe zasady zwiedzania obowiązywały przez cały rok 2020 i 2021.

20-22 maja 2020 – Muzeum uczestniczyło w akcji ratowniczej i wydobyciu szczątków samolotu IŁ-2 na terenie budowanej drogi Via Baltica w Szypliszkach k. Suwałk. Części samolotu zostały przekazane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do zbiorów Muzeum. W prace konserwatorskie zaangażowali się wolontariusze z Fundacji Pro Militaris.

15 lipca 2020 – W Roku Stulecia Zaślubin Polski z Morzem oraz 100-lecia Polskiego Lotnictwa Morskiego, otworzyliśmy wystawę „Skrzydła na fali”. Wystawa powstała we współpracy ze Stowarzyszeniem Historycznym Morskiego Dywizjonu Lotniczego w Pucku oraz Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.

21 sierpnia 2020 – Na ekspozycję powróciło Startowe Stanowisko Dowodzenia na samochodzie STAR 266 („Krasula”). Pojazd przeszedł kompleksowy remont przeprowadzony przez Wojskowe Zakłady Inżynieryjne SA w Dęblinie, w ramach programu muzealnego „Pod Dobrymi Skrzydłami”. W latach 2017-2021 programem zostały objęte m.in. samolot SB Lim-2, TS-11 Iskra, wyrzutnia rakietowa BM-13.

15 września 2020 – Podczas uroczystych obchodów  80. rocznicy Bitwy o Wielką Brytanię, zaprezentowano we współpracy z Centralną Biblioteką Wojskową wystawę „Niebo nad Brytanią”. Podczas wernisażu miało miejsce uroczyste przyjęcie do zbiorów Muzeum rzeźby Orła Narodowego z frontonu Klubu Oficerskiego w Blackpool oraz tablicy pamiątkowej, przekazanych przez Stowarzyszenie Polska Niepodległa w Lancashire.

19 września 2020 –Podczas IV Zaślubin z Wisłą w Dęblinie uroczyście odsłonięta została replika Słupa Zaślubin. Uroczystości patronowały: Małgorzata Gosiewska – Wicemarszałek Sejmu RP oraz Beata Siedlecka – Burmistrz Dęblina. W ceremonii zaślubin prowadzonej przez Ligę Morską i Rzeczną wzięli udział przedstawiciele zaślubionych miast: Dęblina, Pucka, Wyszkowa i Kołobrzegu.

9 grudnia 2020 –Podczas uroczystego zakończenia służby przez samoloty szkolno-bojowe TS-11 Iskra w obecności I Zastępcy Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni. pil. Jana Śliwki, do zbiorów Muzeum symbolicznie przekazano „Damę” – egzemplarz samolotu o numerze 2001

 

3 marca 2021 – Prezentacja pamiątek po mjr. pil. Jacku Trzcińskim użyczonych do zbiorów Muzeum w 20. rocznicę katastrofy lotniczej samolotu szkoleniowego TS-11 Iskra w Bydgoszczy.

13 kwietnia 2021 – Z okazji Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej zaprezentowana została wystawa pt. „W cieniu Katyńskiego Lasu” zorganizowana we współpracy z Muzeum Katyńskim w Warszawie. Na ekspozycji zaprezentowano także zdjęcia i pamiątki związane z gen. pil. Andrzejem Błasikiem (Dowódcą Sił Powietrznych w latach 2007-2010), inicjatorem powstania Muzeum.

30 czerwca 2021 – Zakończyła się pierwsza pełna inwentaryzacja zbiorów Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, powadzona w latach 2016-2021. Muzeum wystosowało także wniosek do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wpis do Państwowego Rejestru Muzeów

3 sierpnia 2021 – Zaprezentowano instalację artystyczną – witacz Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie, autorstwa Patryka Króla, łączącą symbolikę historii i tradycji obrońców polskiego nieba.

26 sierpnia 2021 – Z okazji 10. rocznicy utworzenia Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie odbyła się Gala Jubileuszowa. Zaprezentowano dokonania Muzeum w latach 2011-2021, uhonorowano osoby zasłużone dla rozwoju i funkcjonowania placówki. Otwarto wystawę okolicznościową, zaproszeni gości mogli obejrzeć nowe aranżacje wystawy głównej (m.in. nową gablotę dla Sztandaru Polskich Sił Powietrznych w Dęblinie) i ekspozycję orłów lotniczych pt. „Skrzydlata Husaria”oraz wystawę plenerową „The Airmen”. W programie Gali nastąpiło oficjalne odsłonięcie popiersia i tablic poświęconych gen. pil. Andrzejowi Błasikowi.

15-17 września 2021 – Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie było organizatorem V. Seminarium Muzealnictwa Wojskowego „Przeszłość Przyszłości”. Współorganizatorami konferencji było Stowarzyszenie Muzeów Sztuki Inżynieryjnej oraz Muzeum Wojska w Białymstoku. W programie seminarium uroczyście otwarto wystawę „Archeologia lotnicza. Archeologia Lotnictwa”.