Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę i przebudowę budynku użyteczności publicznej o funkcji Muzeum - II etap - numer Zp/pn/1/2015

Data dodania: 12 lutego 2015

1. Ogłoszenie – plik do pobrania:

ogłoszenie

2. SIWZ – plik do pobrania:

siwz_1_2015

3. Załącznik nr 1 do SIWZ – Projekt budowlany – pliki do pobrania:

inwentaryzacja wystawy 1

inwentaryzacja wystawy 2

Decyzja nr 215.2014 o pozwoleniu na budowe Muzeum w Koszalin

3.00. Projekt zagospodarowania terenu, załączniki – pliki do pobrania:

opis techniczny zagospodarowanie UM

Z1_ZAGOSPODAROWANIE_TERENU

Z2 plansza sieciowa

Z3 plansza wymiarowa

Z5.1_MUR_OPOROWY

Zał. 1 Oświadczenie projektantów UM

Zał. 6 Decyzja nr 115.2013 o warunkach zabudowy

Zał. 8 decyzja o zezwoleniu na przebudowę zjazdu

Zał. 9 Opinia ZDM w Koszalinie w zakresie zieleni dla zagosp

Zał. 13 Inwentaryzacja

3.01. Architektura – pliki do pobrania:

A1 rzut parteru

A2 rzut dachu

A3 przekroje

A4 elewacje

A5 zestawienie ślusarki okiennej

A6 zestawienie stolarki i ślusarki drzwiowej

A7 zestawienie bram rolowanych

opis techniczny budynku UM

3.02. Przyłącze wody oraz kanalizacji sanitarnej – pliki do pobrania:

opis_techniczny

ZEWN_RYSUNKI

3.03. Instalacje elektryczne zewnętrzne – pliki do pobrania:

instalacje elektryczne zewnętrzne OPIS i RYS. 

3.04. Inwentaryzacja dendrologiczna, projekt wycinki, nasadzenia – pliki do pobrania:

inwentaryzacja zieleni 

inwentaryzacja zieleni_opis

projekt nasadzeń zamiennych

projekt nasadzeń zamiennych_opis

projekt wycinki zieleni

projekt wycinki zieleni_opis

3.5. Projekt budowlany zjazdu – pliki do pobrania:

opis_techniczny 03.04.2014 

plan sytuacyjny zjazdu

przekrój konstrukcyjny zjazdu

przekrój podłużny

3.06. Projekt drogowy – pliki do pobrania:

konstrukcja_nawierzchni

opis

plan_drogowy 

plan_tyczenia 

3.07. Konstrukcja – pliki do pobrania:

K1

K2 

K3 

K4 

K5 

K6 

K7 

K8 

opis-KOSZALIN_02.04 

zestawienie_stali_konstr 

zestawienie_stali_zbr 

3.08. Wewnętrzne instalacje sanitarne – pliki do pobrania:

centrala wentylacyjna 

opis techniczny 

rysunki 

specyfikacja wentylacji 

3.09. Instalacje elektryczne wewnętrzne – pliki do pobrania:

instalacje elektryczne wewnętrzne OPIS i Rys. 

3.10. Instalacje teletechniczne – pliki do pobrania:

Instalacje teletechniczne opis i rysunki

4. Załącznik nr 2.1 do SIWZ – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych cz. 1 – plik do pobrania:

stwiorb 1

5. Załącznik nr 2.2 do SIWZ – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych cz. 2 – plik do pobrania:

stwiorb 2

6. Załącznik nr 2.3 do SIWZ – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych cz. 3 – plik do pobrania:

stwiorb 3

7. Załącznik nr 2.4 do SIWZ – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych cz. 4 – plik do pobrania:

stwiorb 4

8. Załącznik nr 2.5 do SIWZ – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych cz. 5 – plik do pobrania:

stwiorb 5

9. Załącznik nr 3 – Przedmiar robót – plik do pobrania:

Przedmiar

10. Załącznik nr 4 – Wykaz sprzętu muzealnego cz. 4 – plik do pobrania:

Zał. nr 4 do SIWZ

Uwaga sprostowanie – plik do pobrania:

Sprostowanie

Ogłoszenie po zmianie – plik do pobrania:

ogłoszenie_po_zmianie

SIWZ po zmianie – plik do pobrania:

siwz_1_2015_po zmianie

Wybór najkorzystniejszej oferty – plik do pobrania:

Ogłoszenie_wybór_1_2015