Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Wernisaż wystawy "Historia polskiego lotnictwa wojskowego"

Data wydarzenia: 07 marca 2017

W dniu dzisiejszym, tj. 7 marca 2017 roku w towarzystwie znamienitych gości, dyrektor Muzeum Sił Powietrznych Paweł Pawłowski otworzył wystawę przedstawiającą stuletnią historię polskiego lotnictwa wojskowego. 

Skoro jest historia musi być i pamięć. Skoro jest pamięć, muszą być i ludzie ją podtrzymujący. To w szacunku do całej bogatej historii formacji i pamięci o niej, Ministerstwo Obrony Narodowej powołało do życia Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. Przywołuję tu w miłej pamięci osoby, które bezpośrednio zdecydowały o realizacji myśli o Muzeum w Dęblinie – gen. bryg. pil. Andrzeja Błasika oraz gen. bryg. pil. Lecha Majewskiego – ówczesnych Dowódców Sił Powietrznych.

Dziś mam zaszczyt, wspólnie ze współpracownikami, być częścią tej opowieści. Jednocześnie pragnę podziękować wszystkim, którzy przez ostatnie lata pracowali na dzisiejszy sukces placówki, od wdrażania działań organizacyjnych i inwestycyjnych, po tworzenie kolekcji i budowanie ekspozycji.

Mam tu na myśli moich poprzedników dr  Waldemara Wójcika, dr Andrzeja Szmanię oraz gen. bryg. Ryszarda Hacia.- powiedział we wstępnym słowie dyrektor Pawłowski.

Działające blisko sześć lat muzeum zakończyło, tym samym, fazę budowy placówki i weszło w kolejny etap działalności. 

O tym jak ważna jest tradycja w świadomości każdego człowieka, a zwłaszcza żołnierza, mówił dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON Sławomir Frątczak podkreślając wagę instytucji kultury takich, jak muzea w kształtowaniu światopoglądu młodych ludzi. 

Zastępca Dowódcy Generalnego gen. dyw. pil. Jan Śliwka zaznaczył, jak ważne dla środowiska lotniczego jest miejsce otwarte dla wszystkich pokoleń, gdzie kultywowana jest tradycja i podtrzymywane wartości polskich skrzydeł.  

Rektor – Komendant Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych gen. bryg. pil. dr Piotr KRAWCZYK przypomniał wszystkim zebranym, wielkie emocje towarzyszące lotnikom promowanym w Dęblinie i życzył twórcom Muzeum Sił Powietrznych by stało ono na straży pamięci o dokonaniach ludzi spod znaku Biało – Czerwonej Szachownicy.

O wsparciu w tym dziele ze strony stowarzyszeń, zapewniał prezes Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP generał Franciszek Macioła…

oraz Tadeusz Zemuła – prezes Światowego Stowarzyszenia Lotników Polskich

Poniżej krótka fotorelacja z uroczystości:

 

Otwarcie nowej wystawy głównej  pt. Historia Polskich Sił Powietrznych jest związane z modernizacją i rozbudową obiektu, którą przeprowadzono w latach 2012 – 2016. Nowo wybudowany hangar ekspozycyjny z zapleczem technicznym pozwala na zabezpieczenie i profesjonalną konserwację najcenniejszych wielkogabarytowych zbiorów. Powierzchnia ekspozycji wewnętrznej powiększona została ponad dwukrotnie, wzbogacona o nowoczesne urządzenia multimedialne oraz udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.

W zbiorach przeważają muzealia związane z techniką wojskową oraz archiwalia i pamiątki osobiste żołnierzy sił powietrznych. Usytuowanie placówki muzealnej w Dęblinie – nierozerwalnie związanym z dziejami polskiego lotnictwa, wskazuje nam nowy kierunek zainteresowań – historię regionalną oraz dokumentowanie życia społecznego mieszkańców. Tych, którzy tu mieszkają, jak i tych, dla których Dęblin to epizod, który zaważył na całym życiu. Odkrywanie osobistych historii osób – uczniów, słuchaczy szkoły oficerskiej, pilotów i żołnierzy WP – stanowić będzie cenne źródło informacji dla muzealników i pasjonatów badających etapy historii polskich sił powietrznych.

Pełna fotorelacja z wernisażu w galerii pod tym linkiem (kliknij)

Serdecznie wszystkich zapraszamy do Muzeum Sił Powietrznych od wtorku do niedzieli włącznie w godz. 9.00 – 15.00.

Relacja TVP 3 Lublin: https://lublin.tvp.pl/29389540/wystawa-poswiecona-historii-polskiego-lotnictwa