Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Lubelskie ma nowe stowarzyszenie

Data wydarzenia: 10 maja 2018

W siedzibie Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie odbyło się zebranie założycielskie 16 oddziału Stowarzyszenia Muzealników Polskich. Oddział lubelski, po zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu przez Zarząd Główny SMTP, będzie ostatnim regionalnym reprezentantem ogólnopolskiego stowarzyszenia pracowników polskich muzeów, które w tym roku obchodzi jubileusz 20-lecia swojej działalności.

9 maja 2018 roku w zebraniu założycielskim wzięło udział 28 przedstawicieli muzeów z województwa lubelskiego. Podczas zebrania wybrano Zarząd i Komisję Rewizyjną. W głosowaniu wybrano większością głosów Prezesa Zarządu- Pawła Pawłowskiego (dyrektora Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie). W składzie Zarządu będą pracować: Agnieszka Zadura- dyrektor Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym (wiceprezes), Andrzej Urbański- dyrektor Muzeum Zamojskiego w Zamościu (skarbnik), Anna Fic-Lazor- dyrektor Muzeum Zamoyskich w Kozłówce (Członek Zarządu), Mirosław Korbut – dyrektor Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie (Członek Zarządu), Jolanta Żuk-Orysiak- Zastępca dyrektora ds. Zbiorów i Konserwacji w Muzeum Lubelskim w Lublinie (Członek Zarządu), Malwina Markiewicz- Kierownik działu Marketingu i Wydawnictw w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie (Sekretarz).

W składzie Komisji Rewizyjnej pracować będą: Honorata Mielniczenko – dyrektor Muzeum Czartoryskich w Puławach, Jacek Zagożdżon- Kierownik Działu Edukacji, Organizacji i Udostępniania Wystaw w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie oraz Katarzyna Kot – adiunkt w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.

 

Zebranie poprzedziła sesja naukowa „Muzealny Krajobraz Lubelszczyzny”, podczas której wysłuchaliśmy refleksji  na temat tożsamości muzeów i kształtowania współczesnych misji muzeów (prof. dr hab. Dorota Folga-Januszewska, Prezydent PKN ICOM), aktualnej sytuacji polskiego muzealnictwa (dr hab. Piotr Majewski, dyrektor Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów), o potrzebie partnerstwa publiczno-prywatnego w przemysłach kultury na rzecz muzeum (Paweł Jaskanis, dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie), o dwudziestoleciu Stowarzyszenia Muzealników Polskich w roku Stulecia Niepodległości (Michał Niezabitowski, Prezes SMP, dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa) i o miejscu Muzeum Sił Powietrznych w krajobrazie muzealnym Lubelszczyzny (Paweł Pawłowski, dyrektor MSP). Seminarium otworzyła pani Magdalena Przybysz, Zastępca dyrektora Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON. Zgromadzonych gości powitała również pani Beata Siedlecka- Burmistrz Dęblina. W seminarium uczestniczyło blisko 60 osób – przedstawicieli muzeów, instytucji kultury oraz stowarzyszeń z naszego regionu. Spotkanie było również okazją do poznania się, dyskusji i integracji środowiska muzealników lubelskich.