Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Jubileusz "Piłsudczyków" w Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie

Data wydarzenia: 18 marca 2017

 

           Blisko 200 osób uczestniczyło w jubileuszu 5-lecia istnienia Okręgu Środkowopomorskiego Związku Piłsudczyków – Towarzystwa Pamięci Józefa Piłsudskiego w Koszalinie. Współorganizatorem uroczystości było m.in. Muzeum Sił Powietrznych z jego zamiejscowym oddziałem Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie. Sala wystawowa z ekspozycją poświęconą Pierwszemu Marszałkowi, z trudem pomieściła wszystkich gości. Na obchody przybył m.in. prezes Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków, gen. ZP Stanisław Władysław Śliwa oraz liczne grono członków ze wszystkich okręgów w Polsce. Większość zjawiła się w „siwych strzeleckich strojach”, co dodało uroczystości szczególnej atmosfery. Wśród licznego grona osób wyróżnionych za zasługi i współpracę, znaleźli się również pracownicy naszego Muzeum. Pamiątkowymi medalami Okręgu Środkowopomorskiego Związku Piłsudczyków uhonorowano dyrektora Pawła Pawłowskiego oraz pracowników koszalińskiego Oddziału, Kamillę Heller i Wojciecha Grobelskiego. Wyróżnienia wręczył prezes Okręgu, gen. bryg. ZP Włodzimierz Warchalski.

          Wszystkim członkom Okręgu Środkowopomorskiego Związku Piłsudczyków – Towarzystwa Pamięci Józefa Piłsudskiego w Koszalinie, z okazji Jubileuszu, życzymy wielu sukcesów w krzewieniu idei Pierwszego Marszałka Polski.

   Wojciech Grobelski