Przekazanie Kroniki Szefostwa Techniki Lotniczej

9
Cze

 W dniu 09.06.br. dr Andrzej Szmania, z-ca. dyrektora Muzeum Sił Powietrznych, przyjął na swe ręce „Kronikę Szefostwa Techniki Lotniczej” , którą przekazał płk (R) inż. Jerzy Amerski wraz z towarzyszącymi mu: płk. (R) mgr. inż. Andrzejem Głuśniewskim oraz płk. (R) mgr. inż.  Marianem Pławiakiem.

Kronika, która jest świetnie opracowana merytorycznie, zasili nasze zbiory archiwalne i jako cenne źródło poszerzy naszą wiedzę, za co serdecznie dziękujemy.

Kronika Szefostwa Techniki Lotniczej (2) Kronika Szefostwa Techniki Lotniczej