Porozumienie z Dowództwem SP

18
Cze

W dniu 17.06.2013r. nastąpiło podpisanie porozumienia pomiędzy Dowództwem Sił Powietrznych reprezentowanym przez Dowódcę Sił Powietrznych gen. broni pil. Lecha Majewskiego a Muzeum Sił Powietrznych, które reprezentował Dyrektor gen. bryg. rez. pil. inż. Ryszard Hać.

Porozumienie ma na celu zapewnienie współpracy w zakresie upowszechniania historii i tradycji polskiego lotnictwa wojskowego oraz popularyzowania dorobku jednostek lotniczych, radiotechnicznych i obrony przeciwlotniczej.