Informacja o udzieleniu zamówienia w postępowaniu na ochronę osób i mienia – numer Zp/un/1/2018

7
Maj

Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie działając zgodnie z art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) informuje o udzieleniu zamówienia w postępowaniu na ochronę osób i mienia – numer Zp/un/1/2018

Poniżej plik do pobrania:

Informacja o udzieleniu zamówienia