Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż namiotu sferycznego oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Data dodania: 16 października 2012