Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie
  • Strona główna
  • /
  • Aktualności
  • /
  • Legitymacja Feliksa Barana – pracownika Centrum Wyszkolenia Lotnictwa nr 1 w Dęblinie w zbiorach Muzeum

Legitymacja Feliksa Barana – pracownika Centrum Wyszkolenia Lotnictwa nr 1 w Dęblinie w zbiorach Muzeum

Data dodania: 25 kwietnia 2022

Do Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie została przekazana w formie daru legitymacja Feliksa Barana, który w latach 1938-1939 pracował jako kontroler monter w Centrum Wyszkolenia Lotnictwa nr 1 w Dęblinie (CWL nr 1). Dar ten poszerza naszą wiedzę na temat pracowników cywilnych CWL nr 1.

 

Legitymacja nr 1690 została wydana przez Dowództwo Lotnictwa Ministerstwa Spraw Wojskowych w Warszawie w dniu 7. XII. 1938 roku. Dokument został podpisany przez Szefa Sztabu, podpułkownika pilota Stanisława Nazarkiewicza i upoważniał „do przejazdów państwowymi środkami komunikacyjnymi według ulg taryfowych dla urzędników państwowych”. Ważność legitymacji została przedłużona na rok 1939 i zapewne, gdyby nie wybuch II wojny światowej, widniałby na niej pieczątki z kolejnymi datami. Ppłk pil. Stanisław Nazarkiewicz w 1939 roku był dowódcą 2 Pułku Lotniczego w Krakowie, a w czasie kampanii wrześniowej dowodził lotnictwem Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Narew”.

 

Dar, jaki otrzymaliśmy, jest unikalny, ponieważ dotyczy cywilnego, a nie wojskowego, pracownika CWL  nr 1. W 1937 roku Centrum Wyszkolenia Oficerów Lotnictwa w Dęblinie (CWOL) zmieniło nazwę na Centrum Wyszkolenia Lotnictwa nr 1 i składało się z trzech szkół: Szkoły Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie, Szkoły Podchorążych Rezerwy Lotnictwa w Radomiu oraz Wyższej Szkoły Pilotażu w Ułężu. W skład CWL nr 1 wchodziły następujące obiekty: lotnisko garnizonowe w Dęblinie, lotniska szkolne w Ułężu, Podlodowie, Zajezierzu, Borowinie-Gołębiu oraz lądowiska polowe w Górze Puławskiej i Żyrzynie, a także z poligon i lądowisko w Bonowie. W 1939 roku CWL nr 1 nadal było w rozbudowie, między innymi powstawały nowe części infrastruktury na lotniskach w Borowinie-Gołębiu i Ułężu. W Centrum Wyszkolenia Lotnictwa nr 1 w Dęblinie do 1 września 1939 roku pracowało wiele osób cywilnych, niestety z powodu braku zbiorów archiwalnych na ten temat, trudno ustalić konkretne nazwiska, dlatego tym bardziej cieszy nas dar w postaci legitymacji Feliksa Barana.

 

Dziękujemy Darczyńcy za ten unikatowy dokument.

Zapraszamy do współpracy oraz prosimy o przekazywanie pamiątek przeszłości do zbiorów Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie.

Opracowała Małgorzata Daniłko.

 

Opisy do zdjęć:
1.Legitymacja Feliksa Barana wydana przez Dowództwo Lotnictwa Ministerstwa Spraw Wojskowych, Warszawa, 1938 rok, zbiory Muzeum Sił Powietrznych.
2.Fotografia Feliksa Barana z jego legitymacji z 1938 roku, zbiory Muzeum Sił Powietrznych.
3.Fragment legitymacji Feliksa Barana z pieczątką i podpisem Szefa Sztabu, ppłk. pil. Stanisława Nazarkiewicza, zbiory Muzeum Sił Powietrznych.