Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

informacja z otwarcia ofert

Data dodania: 15 października 2019

Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie informuje o złożonych ofertach w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-PN.3.2019 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usług pod nazwą „Ochrona osób i mienia w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, z siedzibą przy ul. Lotników Polskich 1 w Dęblinie”.

dotyczy ogłoszenia z dnia 3 października 2019 r