Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Data dodania: 20 lipca 2022

Informujemy o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-TP.3.2021 prowadzonego w trybie podstawowym na realizację zadania pod nazwą „Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru (SSP) w obiektach Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie – ETAP II”.