Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

w poszukiwaniu autorytetu

Data wydarzenia: 27 marca 2019

Każdy z nas, przemierzając drogę zwaną życiem, potrzebuje drogowskazów wyznaczających kierunek i nadających sens. Autorytetów potrzebujemy w swoim najbliższym otoczeniu: rodzinie, szkole, pracy i w społeczeństwie. Dla uczniów-żołnierzy, podejmujących pierwsze życiowe decyzje, takimi autorytetami stają się postacie (nauczyciele, dowódcy), które dzieląc się swoim doświadczeniem zawodowym mogą pozwolić na rozwijanie samoświadomości, zdobywania nowej wiedzy, a  poprzez własną pracę i działanie pomagają innym wykorzystać ich własny potencjał.  Również dla badaczy historii lotnictwa, osoby te stanowią doskonałe źródło informacji, potrzebnych do interpretacji materiałów archiwalnych i opracowań naukowych. Takim też celem kierowało się Muzeum Sił Powietrznych, inicjując nowy cykl spotkań pn. „Generalnie o lotnictwie” 26 marca 2019 roku.

Naszym pierwszym gościem był gen. broni pil. dr hab. Jerzy Gotowała, który był świadkiem i uczestnikiem wydarzeń związanych z reorganizacją sił powietrznych w czasie transformacji ustrojowej Polski na przełomie lat 80 i 90-tych XX wieku. Niełatwa rzeczywistość geopolityczna, duże oczekiwania środowisk wojskowych, jak i ambicje klasy politycznej, były znaczącym tłem do wytyczania kierunków rozwoju polskiego wojska. Generał Gotowała- ówczesny Dowódca Wojsk Lotniczych (1989r) został wyznaczony do dowodzenia nową strukturą: Wojskami Lotniczymi i Obrony Powietrznej (1990r). Był to również pionierski czas dla polskiej armii- wdrażania cywilnej kontroli nad siłami zbrojnymi. Jako dowódca Wojsk Lotniczych inicjował również pierwsze kontakty z oficerami państw NATO. Jego doświadczenie i wiedza pozwoliły mu na doradzanie w sprawach zakupu samolotów F-16, tak by polskie lotnictwo było w czołówce państw członkowskich NATO, co w praktyce miało swoje potwierdzenie podczas wielu wspólnych ćwiczeń. Podczas spotkania, nasz gość odpowiadał na wiele pytań uczestników, przywoływał anegdoty i przykłady ze swojego życia zawodowego, ale przede wszystkim podkreślał swoje doświadczenie zdobyte w kontaktach z uczestnikami II wojny światowej- wybitnymi pilotami, który zapisali się na kartach historii polskiego lotnictwa. Szczególnie ważny dla jego własnego samorozwoju był ich etos pilota, wysokie poczucie patriotyzmu i chęć dzielenia się wiedzą z młodymi adeptami.

Za sprawą generała Gotowały do Polski powrócił niezwykle cenny i symboliczny sztandar Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie. W 1992 roku, podczas uroczystej ceremonii z udziałem Prezydenta RP Lecha Wałęsy, pan generał odbierał go z rąk oficjalnej delegacji Stowarzyszenia Lotników Polskich z Wielkiej Brytanii.  Sztandar ten obecnie można oglądać na ekspozycji głównej w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. Również z jego udziałem, Komitet złożony z ludzi lotnictwa, doprowadził do postawienia Pomnika Chwały Lotnikom Polskim, który został uroczyście odsłonięty 28 sierpnia 2018 roku na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie.

Podczas spotkania w Muzeum Sił Powietrznych, dębliński oddział Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa wojskowego RP wręczył gen. Gotowale swoją odznakę i pamiątkowe wydawnictwa. Natomiast do zbiorów Muzeum, pan generał przekazał model samolotu szturmowego PZL-230 F Skorpion – projektu konstrukcyjnego z lat 90-tych XX w. , który nie został wdrożony do realizacji, a jego makieta obecnie jest w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

zdjęcia: M. Markiewicz, F.Idzikowski, J. Zagożdżon