Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Spotkanie autorskie

Data wydarzenia: 09 kwietnia 2018

Zapraszamy do Koszalina na spotkanie autorskie ze Zbigniewem Perzyńskim – Prezesem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej – Okręg Koszalin. We wtorek 17 kwietnia 2018 r o godzinie 17.00 w Muzeum Obrony Przeciwlotniczej odbędzie się promocja książki „Tylko jedno życie”.

Zbigniew Perzyński, urodzony w Wilnie 1926 r. w rodzinie zawodowego oficera Wojska Polskiego, opisuje lata swego dzieciństwa oraz okres wojny, w tym okupacji litewskiej, niemieckiej i dwukrotnie sowieckiej. Jako młody chłopak wstąpił do Armii Krajowej. Otrzymał przydział do 3. Brygady AK kpt. „Szczerbca”, z którą brał udział w operacji „Ostra Brama”. Aresztowany przez NKWD spędził rok w więzieniu na Łukiszkach.  Repatriowany w 1945 r. do kraju, wstąpił na Politechnikę Gdańską. W międzyczasie – za przynależność do AK – kolejne pół roku przesiedział w areszcie UB. Po ukończonych studiach wyjechał na Ziemie Odzyskane. Jako magister inżynier budownictwa morskiego był kierownikiem wielu inwestycji budowlanych w województwie szczecińskim, bydgoskim i dawnym koszalińskim. Po utworzeniu Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie został wykładowcą akademickim. Po przejściu na emeryturę zajmuje się działalnością społeczną i kombatancką. Książka pt. „Tylko jedno życie”  jest przykładem rzetelnej autobiografii, napisanej ze swadą i tzw.  „lekkim piórem”, po którą z przyjemnością mogą sięgnąć przedstawiciele starszego, jak i młodego pokolenia.

 

Oddział- Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie, ul. Wojska Polskiego 70

Zapraszamy- wstęp wolny