Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Lubelski piknik rodzinny z okazji szczytu NATO

Data wydarzenia: 10 lipca 2016

9 lipca br. Muzeum Sił Powietrznych wzięło udział w zorganizowanym przez Lubelski Urząd Wojewódzki pikniku rodzinnym z okazji odbywającego się w Warszawie szczytu NATO.

Forma pikniku miała na celu przybliżenie mieszkańcom Lubelszczyzny zasad funkcjonowania Polskich Sił Zbrojnych w strukturach Paktu Północnoatlantyckiego – NATO oraz zrozumienie istotnej roli szczytu.

Piknik poprzedziły oficjalne uroczystości w Ogrodzie Saskim oraz konferencja popularno-naukowa w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie. Główne atrakcje rodzinne zorganizowane zostały w ośrodku MOSiR nad Zalewem Zemborzyckim i zgromadziły liczne zastępy lubliniaków, którzy nie zwracając uwagi na pogodę, przybywali by podziwiać pokazy przygotowane przez Wojsko Polskie i służby mundurowe, w tym stanowiska z lekkim i ciężkim sprzętem, uzbrojeniem i wyposażeniem wojskowym. Piknik rodzinny Lublin 09.07.2016 stoisko MSP 5Na stoisku naszego muzeum prezentowana była wystawa czasowa pt. „15 lecie w NATO”. Piknik obfitował w konkursy z nagrodami, gry i zabawy sprawnościowe w tym zawody pożarnicze. Swoje stanowisko prezentowała, m.in. Straż Graniczna. Zgromadzeni goście mogli podziwiać dynamiczny pokaz wyszkolenia funkcjonariuszy a w Miasteczku Ruchu Drogowego oznakować swój rower.

Piknik rodzinny Lublin 09.07.2016 stoisko MSPPiknik rodzinny Lublin 09.07.2016 stoisko MSP 3Piknik rodzinny Lublin 09.07.2016 stoisko MSP -F-16 Młodzi adepci sztuki latania czynili pierwsze przymiarki do nowej roli…Piknik rodzinny Lublin 09.07.2016 stoisko MSP - mały lotnik

…nad wszystkim czuwał gen. bryg. (R) pil. inż. Ryszard Hać – dyrektor muzeum…Piknik rodzinny Lublin 09.07.2016 stoisko MSP - czuwający nad wszystkim generał Hać  …oraz Grupa Interwencyjna Służby Więziennej, która doprowadziła na stoisko naszą zbiegłą koleżankę ;)Piknik rodzinny Lublin 09.07.2016 stoisko MSP - nasza koleżanka doprowadzona przez Grupę Interwencyjną Służby Więziennej

Dla wszystkich zmęczonych czekała wojskowa grochówka z kotła oraz występy artystów lubelskich.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane wspólnie przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie oraz Wojewódzki Sztab Wojskowy w Lublinie, przy współpracy lokalnych władz samorządowych, służb mundurowych województwa lubelskiego, administracji zespolonej i grup rekonstrukcyjnych. Serdecznie dziękujemy za możliwość uczestnictwa.