Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Wzmacniamy opiekę nad obiektami muzealnymi

Data dodania: 08 stycznia 2020

Przechowywanie i prezentowanie obiektów muzealnych wymaga ścisłej i precyzyjnej kontroli środowiska. Sztandary, numizmaty, medale i odznaczenia, dokumenty papierowe, fotografie, uniformy lotnicze i oporządzenie wojskowe mają jednego „wroga” jakim jest zmienna wilgotność i temperatura. Klimat ma bardzo duży wpływ na muzealia: i  jeżeli znajdują się w złych warunkach, mogą ulec szybszej degradacji. Nieodpowiednie warunki mogą spowodować nieodwracalne zmiany: m.in. kurczenie, kruszenie, blaknięcie, korozje, ataki grzybów i pleśni.

 

Muzealia starzeją się wolniej lub szybciej, w zależności od materiału z jakiego zostały wykonane. Zadaniem muzealników jest zatrzymanie tego procesu, tak by zabytki te przetrwały w niezmienionym stanie i mogły być także w przyszłości przedmiotem badań nad naszą historią.

 

Utrzymanie stałej i optymalnej wilgotności i temperatury powietrza jest niezwykle trudne przy zmiennych warunkach klimatycznych panujących wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, szczególnie w budynku wystawienniczym, przy średniej rocznej frekwencji widzów 50.000 osób. Stosowanie wyłącznie urządzeń klimatyzujących jest niewystarczające, a przede wszystkim kosztowne.

 

Bieżąca opieka nad obiektami w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie związana  jest z codziennymi kontrolami warunków panujących w gablotach, pomieszczeniach wystawowych i magazynach. Do tych pomiarów służą nam urządzenia pomiarowe pokazujące temperaturę i wilgotność. Od 2018 roku na ekspozycji zastosowaliśmy oprawy oświetleniowe LED z bezpiecznym natężeniem światła, które nie emituje szkodliwego promieniowania. Montaż rolet zewnętrznych na oknach pozwolił nam na zlikwidowanie  szkodliwego dla zbiorów źródła światła słonecznego.

 

W 2019 roku, dzięki udzielonej dotacji celowej przez Ministerstwo Obrony Narodowej w ramach zadania pn. „ Zakup sprzętu i urządzeń na potrzeby Muzeum Sił Powietrznych”, mieliśmy możliwość zakupu profesjonalnych urządzeń niezbędnych do realizacji zadań z zakresu ochrony zbiorów:

 

  • Nawilżacz – służący kształtowaniu parametrów mikroklimatu zgodnie  z wymaganiami profilaktyki muzealnej. Wartości temperatury oraz wilgotności względnej powietrza wewnętrznego, które powinny być utrzymywane we wnętrzach muzealnych określa się na podstawie analizy ich wpływu na stan zachowania obiektów. Wartość wilgotności względnej powietrza jest szczególnie istotna w przypadku obiektów złożonych z materiałów higroskopijnych. Każda odchyłka RH od poziomu charakteryzującego stan równowagi powietrze-obiekt rozpoczyna proces wymiany wilgoci pomiędzy nimi, pociągając za sobą zmianę wymiarów liniowych materiału higroskopijnego. Struktura obiektu zabytkowego może ulec w ten sposób nieodwracalnej destrukcji. Z kolei w obiektach składających się z metalu czy kamienia niepożądany zakres RH sprzyjać będzie procesom korozji lub rozkładu chemicznego.
  • Oczyszczacz- do kształtowania parametrów mikroklimatu zgodnie z wymaganiami profilaktyki muzealnej. Zanieczyszczenia powietrza, bardzo źle wpływają na eksponaty muzealne, pogarszając ich stan zachowania, jak również na zdrowia i samopoczucie pracowników. Oczyszczacz usuwa z powietrza bakterie, wirusy, roztocza, kurz, alergeny, grzyby i pleśnie wraz z zarodnikami. Działanie oczyszczacza przydatne jest w miejscach o bardzo rygorystycznych zaleceniach dotyczących jakości powietrza, takich jak muzea, czy archiwa.
  • Generator ozonu służący do oczyszczania i odświeżania powietrza. Wytwarzany ozon, ma właściwości dezynfekujące i bakteriobójcze, niezbędne przy pracy z eksponatami muzealnymi.

 

Dodatkowo dokonaliśmy zakupu  skanera formatu A3 w celu tworzenia dokumentacji wizualnej muzealiów większego formatu, którą obligatoryjnie dołącza się do kart ewidencyjnych obiektów.