Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Współpraca z Muzeum

Data dodania: 08 lipca 2020

Jednym z podstawowych celów Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie jest inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze. Wolontariat jest dla nas warunkiem funkcjonowania żywej instytucji kultury. Wolontariusze współpracują z nami przy organizacji i obsłudze wydarzeń kulturalnych lub zajęć edukacyjnych. Zaangażowani są także w długofalowy proces, np. wspierając nas w aranżacji wystaw czasowych, w pracach badawczych związanych z poszukiwaniem miejsc pamięci i uzupełnianiu biografii ludzi lotnictwa, w projektach renowacji wybranych muzealiów. Swoje umiejętności mogą sprawdzić także osoby twórcze i posiadające doświadczenie m.in. w zakresie ochrony zabytków techniki.

Pasjonaci lotnictwa, szczególnie posiadający wiedzę praktyczną, stanowią dla nas cenne źródło wiedzy, a ich czas poświęcony dla naszej instytucji to okazja do wymiany doświadczeń i wypracowania optymalnej strategii dla rozwoju kolekcji dziedzictwa techniki.

 

Nawiązana, czasem przypadkowo, znajomość, staje się dłuższą relacją, z której korzyści mają obie strony.  Wizyta pana Adama Pękala – technika lotniczego, modelarza i spottera – zaowocowała nawiązaniem porozumienia na rzecz realizowanego przez nas programu renowacji statków powietrznych na ekspozycji głównej. Mamy przekonanie, że dzięki naszej współpracy, pan Adam zyska poczucie spełnionej misji, a jego wkład w profesjonalną renowację i odtworzenie malowania statków powietrznych będzie znaczący dla kolejnych pokoleń pasjonatów lotnictwa.

 

Już 15 lipca, podczas wernisażu wystawy czasowej „Skrzydła na fali” będziemy mogli obejrzeć śmigłowiec Mi-2 poddany renowacji, podczas której uwzględniamy nawet najdrobniejsze uwagi pana Adama, co do prawidłowego malowania powłoki, godła i emblematów. Nasza współpraca ma również ten szczególny wymiar, ze względu na fakt, że to właśnie chor. Adam Pękala współpracował z Kpt. Mariuszem Kalinowskim, który jest autorem malowania tego śmigłowca, a sam wykonywał szablony do jego oznakowania.

Pan Adam Pękala jest absolwentem Lotniczych Zakładów Naukowych we Wrocławiu, COSSTWL w Oleśnicy. Służbę pełnił w 47 Pułku Szkolnym Śmigłowców, oraz 25 Brygadzie Kawalerii Powietrznej (66 Dywizjon Lotniczy oraz Powietrzna Jednostka Ewakuacji Medycznej), pełnił służbę w czasie III zmiany PKW Irak w składzie Samodzielnej Grupy Powietrzno-Szturmowej – jako starszy technik osprzętu lotniczego. Jest Specjalistą I klasy –  Osprzęt lotniczy, III klasy – Płatowiec i Silnik.  Modelarz lotniczy, hobbysta, pasjonat lotnictwa, spotter, twórca kilku naszywek , godeł i malowań specjalnych, współautor wielu publikacji w czasopismach lotniczych – Lotnictwo, Aeroplan, Skrzydlata Polska.

 

Zapraszamy do współpracy wszystkich, których interesuje zdobywanie oraz wymiana doświadczenia w zakresie lotnictwa – zarówno historii, jak i techniki lotniczej.

 

zdjęcia- archiwum prywatne A. Pękala