Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Postępowanie przetargowe: Wykonanie ekspozycji wewnętrznych w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie i Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie

Data dodania: 03 czerwca 2016

MUZEUM SIŁ POWIETRZNYCH W DĘBLINIE ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie ekspozycji wewnętrznych w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie i Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie (Zp/pn/2/2016)

Ogłoszenie do pobrania w pliku PDF: ogloszenie_2_2016_MSP

„Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zostanie udostępniona na stronie internetowej od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej”

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (dodano 07.06.2016), pliki PDF do pobrania:

  1. SIWZ
  2.  Załącznik nr 1 : SCENARIUSZ EKSPOZYCJI MUZEALNEJ,PROJEKT ARANZACJI WNETRZ
  3.  Załącznik nr 2: AW6 aranżacja sali ekspozycyjnej – rzut, AW8 aranżacja sali ekspozycyjnej – zestawienie wyposażenia, AW7 aranżacja sali ekspozycyjnej – widoki ścian, S2 scenariusz zwiedzania

Poniżej zamieszczamy w postaci plików PDF, odpowiedzi na skierowane do muzeum pytania dotyczące przetargu:

Odpowiedzi na pytania-1

Zamieszczam odpowiedzi w postaci plików PDF na skierowane do Muzeum pytania dotyczące przetargu:

Odpowiedzi na pytania -2 oraz zawiadomienie o zmianie treści SIWZ

SIWZ_po zmianie

Zamieszczam zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wybór