Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

informacja o wyborze oferty

Data dodania: 23 października 2019

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-PN.3.2019 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usług pod nazwą „Ochrona osób i mienia w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, z siedzibą przy ul. Lotników Polskich 1 w Dęblinie”.

dotyczy ogłoszenia o zamówieniu z dnia 3.10.2019 r