Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

IV Ogólnopolski Mityng Modelarski w Dęblinie

Data rozpoczęcia: 30 września 2023 | Data zakończenia: 01 października 2023

30.09-1.10. 2023 r. po raz czwarty zapraszamy modelarzy i miłośników modeli redukcyjnych na Ogólnopolski Miting Modelarski do Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. 🛩️

 

 

Wydarzenie ma charakter konkursu-wystawy. Jest imprezą otwartą i mogą w nim uczestniczyć modelarze indywidualni oraz zrzeszeni, z terenu całej Polski.
Naszym zamierzeniem jest nagrodzenie i prezentacja plastikowych, oraz, w tym roku po raz pierwszy, kartonowych modeli redukcyjnych, integracja środowiska pasjonatów lotnictwa oraz promocja modelarstwa jako hobby łączącego pokolenia. Wydarzenie jest również okazją do promocji tradycji Sił Powietrznych i dziejów polskiego lotnictwa. 

 

Organizatorami wydarzenia są: Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, Redakcja Magazynu Super Model oraz Kagero Publishing.
Dla uczestników przewidziane są nie tylko nagrody, ale i dodatkowe atrakcje: m.in. zwiedzanie wystaw w Muzeum z przewodnikami, zwiedzanie dęblińskiej Szkoły Orląt i Garnizonu Dęblin, wycieczka po Twierdzy Dęblin, wystawy klubowe, warsztaty modelarskie i giełda.

 

Więcej szczegółowych informacji znajdziecie Państwo poniżej oraz do pobrania w pliku: IV MITYNG MODELARSKI MSP

 

IV MITYNG MODELARSKI

 MUZEUM SIŁ POWIETRZNYCH W DĘBLINIE

Pod honorowym patronatem Burmistrz Miasta Dęblina p. Beaty Siedleckiej

30.09.2023-01.10.2023

TERMIN I MIEJSCE: Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 1

ORGANIZATORZY

Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

KAGERO Publishing

Super Model – KAGERO

REGULAMIN

§1

RODZAJ KONKURSU ORAZ POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Mityng modelarski w Dęblinie ma charakter otwarty. Organizatorzy zapraszają do udziału modelarzy indywidualnych oraz zrzeszonych w organizacjach i klubach modelarskich w kraju i za granicą. Do oceny przyjmowane są modele redukcyjne wykonane z tworzywa sztucznego (polistyren, żywice poliuretanowe itd.), kartonu oraz z metalu (zestawy fototrawione, odlewy itd. – do samodzielnego montażu). Modele oceniane będą zgodnie z klasą, niezależnie od materiału wykonania.
 2. W Mityngu może uczestniczyć modelarz z dowolną ilością samodzielnie wykonanych modeli w danej klasie startowej.
 3. W klasyfikacji końcowej uwzględniony zostanie jedynie najlepszy model zawodnika w danej klasie. We wszystkich klasach startowych nastąpi podział na kategorie wiekowe: młodzik (do 13 lat) junior (od 13 do 18 lat) oraz senior (od 18 lat). Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do łączenia i dzielenia kategorii. Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji wieku startującego na podstawie legitymacji szkolnych.
 4. ORGANIZATORZY NIE POBIERAJĄ OPŁAT STARTOWYCH
 5. Organizator zastrzega sobie prawo łączenia lub rozdzielania klas w zależności od ilości modeli w poszczególnych klasach konkursowych.
 6. Klasa zostanie rozegrana w przypadku zgłoszenia się co najmniej trzech modeli (kolekcji) dwóch modelarzy. W przeciwnym wypadku zgłoszone modele zostaną wyróżnione dyplomem. Powyższe dwa punkty nie dotyczą grupy wiekowej MŁODZIK – w tym przypadku zostanie rozegrana klasa nawet przy niewystarczającej liczbie modeli.”
 7. Wyniki pracy komisji sędziowskiej podlegają zatwierdzeniu przez Sędziego Głównego i Sędziego Technicznego. W przypadku, gdy komisja sędziowska jednomyślnie ustali, że w danej klasie nie jest w stanie wskazać trzech modeli na wysokim poziomie (pomimo pełnego obsadzenia klasy) to komisja może zdecydować o przyznaniu mniejszej ilości wyróżnień niż trzy. Jednocześnie komisja sędziowska po konsultacji z sędzią głównym może przyznać więcej niż trzy wyróżnienia w klasie, w której będzie więcej modeli wykonanych na poziomie zasługującym na wyróżnienie. Zgłoszenie modelu i wzięcie udziału w Mityngu lub w konkursie oznacza akceptację postanowień powyższych Regulaminów. Werdykt Komisji Sędziowskich jest ostateczny i nie podlega oprotestowaniu.

 

§2

KLASY STARTOWE

 

 1. KLASY STARTOWE DLA JUNIORÓW I SENIORÓW

S1 samoloty 1:32 i większe

S2tz samoloty o napędzie tłokowym 1:48 gotowe do lotu

S2to samoloty o napędzie tłokowym 1:48 otwarta

S2oz samoloty o napędzie odrzutowym 1:48 gotowe do lotu

S2oo samoloty o napędzie odrzutowym 1:48 otwarta

S3z samoloty 1:72, gotowe do lotu

S4o samoloty 1:72, otwarta

S5 samoloty do 1921 r., 1:72

S6 samoloty do 1921 r., 1:48 i większe

S7 samoloty wojskowe 1:144

S8 samoloty cywilne (bez podziału na skale)

S9 szybowce cywilne (bez podziału na skale)

S10 śmigłowce 1:72

S11 śmigłowce 1:48 i większe

DS dioramy lotnicze

PG1 pojazdy wojskowe gąsienicowe – 1/72, 1/48, gotowe do boju

PG2 pojazdy wojskowe gąsienicowe – 1/72, 1/48, otwarta

PG11 pojazdy wojskowe gąsienicowe – 1/35 i większe, gotowe do boju

PG12 pojazdy wojskowe gąsienicowe – 1/35 i większe, otwarta

PG3 pojazdy wojskowe kołowe – wszystkie skale, gotowe do boju

PG4 pojazdy wojskowe kołowe – wszystkie skale, otwarta

DL dioramy lądowe

M motocykle

PCO pojazdy cywilne osobowe

PCC pojazdy cywilne ciężarowe lub techniczne

PWR pojazdy wyścigowe i klasy WRC

F1 figurki historyczne – polscy piloci

F2 figurki historyczne, otwarta

SF modele sci-fi

SFF figurki sci-fi

O1 modele statków i okrętów, skala od 1:1 do 1:400

O2 modele statków i okrętów, skala 1:401 i mniejsze

U uśmiechnij się (wszystko, co śmieszne i niezwykle)

 

2. KLASY STARTOWE DLA MŁODZIKÓW

 

SMM samoloty skala 1:72

SDM samoloty skala 1:48

PMM pojazdy wojskowe kołowe i gąsienicowe skala 1:72

PDM pojazdy wojskowe kołowe i gąsienicowe skala 1:35

DM dioramy bez podziału na skalę i tematykę

IM wszystko inne co chcielibyście pokazać

 

§3

ZASADY OCENY MODELI

 

 1. Modele będą oceniane według zasady „podoba się – nie podoba się”. W czasie oceny komisja będzie jednak zwracać szczególnie uwagę na:
  • staranność wykonania oraz poprawność geometryczną
  • stopień skomplikowania modelu
  • malowanie i oznakowanie
  • wkład pracy własnej
   Uwaga: jeżeli waloryzowana część modelu jest ukryta w środku modelu modelarz chcący zwrócić uwagę na waloryzacje powinien dołączyć dokumentację fotograficzną z etapu budowy waloryzacji.
 2. W klasie figurek historycznych dodatkowym atutem będzie dołączone zdjęcie historyczne, na którym wzorowana była przedstawiana sylwetka.
 3. Komisje sędziowskie będą się składać z min. 3 osób. Obowiązuje zasada niesędziowania modeli przez osobę sędziego startującego w danej klasie startowej.
 4. Pożądane jest, aby osoby bezpośrednio związane z organizacją zawodów nie wystawiały modeli w konkursach.
 5. Dopuszcza się aby osoby z młodszych grup wiekowych startowały w starszych kategoriach (np. młodzik wystawia swoje prace w kategorii dla juniorów), sytuacja odwrotna jest niedopuszczalna.
 6. Modele oceniane będą również pod kątem stopnia trudności wykonania zależną od różnorodności materiałowej i charakterystykę obróbki poszczególnych materiałów.

 

§4

NAGRODY

 1. Organizator przewiduje przyznanie 3 wyróżnień w każdej klasie startowej. Jedna osoba może otrzymać tylko jedno wyróżnienie w danej klasie.
 2. Pełna lista nagród specjalnych uzupełniana na bieżąco znajduje się na stronie https://scale-modeling.com/
 3. Fundatorzy nagród specjalnych proszeni są o zgłaszanie się do sekretariatu festiwalu w celu pobrania formularzy zgłoszeniowych następnie oddanie ich wypełnionych w sobotę 30.09.2023 r. do godz. 16:00

 

 

§5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wyboru kategorii dokonuje modelarz, jednak komisja sędziowska w porozumieniu z sędzią głównym może zmienić kategorię, w której wystawiony jest model.
 2. Modele można zgłaszać elektronicznie do dnia 28.09.2023 do godziny 23:59 poprzez specjalnie przygotowany formularz na stronie konkursu w Systemie Obsługi Wydarzeń Modelarskich Scale Modeling – zakładka „Zawodnicy”. W tym celu należy zalogować się na swoje konto wydarzenia.

PROGRAM IMPREZY

SOBOTA 30.09.2023

9:00 – 12:00 przyjmowanie modeli

12:30 oficjalne otwarcie zawodów

13.00 przelot i lądowanie samolotów RWD – 5 bis oraz Piper Cub

13.30 prelekcja

14:00 do zamknięcia muzeum o godz. 17.00 – zwiedzanie wystaw przez

zawodników plus wykłady otwarte na auli.

15:00 ocena i sędziowanie modeli

16:00 zwrot formularzy zgłoszeniowych przez fundatorów nagród specjalnych

17:00 zamknięcie terenu wystawy modelarskiej

 

wydarzenia towarzyszące:

30 września – sobota

14.00  – 16.00 wykłady otwarte dla uczestników Mityngu i publiczności

16.00 – ognisko integracyjne

 

NIEDZIELA – 1.10.2023

9:30 – 13:30 zwiedzanie wystaw muzealnych – udział zawodników w wycieczce autokarowej
z przewodnikiem

14:00 rozdanie nagród oraz uroczyste zamknięcie zawodów

15.00 odbiór modeli

 

IMPREZY TOWARZYSZĄCE

wystawy klubowe

warsztaty modelarskie (Mała Akademia Modelarska)

zwiedzanie Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie,

zwiedzanie Lotniczej Akademii Wojskowej,

wizyta w 41. Bazie Lotnictwa Szkolnego

 

GIEŁDA MODELARSKA

Giełda modelarska odbędzie się w sobotę w godzinach 10.00-16.00 (rozstawienie stoisk w godzinach 9.00-10.00) oraz w niedzielę od godziny 10.00-14.00 (złożenie stoisk do g. 16.30). Za stoiska organizatorzy pobierają opłatę 300 zł netto/stoisko 9 m2. Opłata może zostać zmniejszona lub organizator z niej zrezygnuje, jeśli właściciel stoiska przeznaczy równowartość w sprzedawanych artykułach do puli nagród dla uczestników mityngu. Rezerwacji stoiska należy dokonać nie później niż do dnia 28 września 2023. Informacje dot. rezerwacji miejsca na stoisko – p. Jacek Zagożdżon j.zagozdzon@muzeumsp.pl, Ilość stoisk jest ograniczona.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane RODO informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Sił Powietrznych z siedzibą w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 1, 08-350, nr telefonu 261 519 450.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pocztą elektroniczną na adres inspektor@muzeumsp.pl.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia Pani/Panu możliwości uczestnictwa w organizowanym wydarzeniu modelarskim, w tym opublikowania imienia i nazwiska oraz miejscowości na dyplomie oraz w zbiorczych wynikach konkursu przeprowadzonego w ramach organizowanego wydarzenia modelarskiego. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – zarejestrowanie się jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Zdjęcia oraz filmy z wydarzenia przedstawiające Państwa osobę mogą zostać opublikowane w Internecie, prasie, telewizji, biuletynie informacyjnym MSP, materiałach promocyjnych i konferencyjnych w celu relacjonowania przebiegu wydarzenia oraz promowania wydarzenia. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe wskazane w pkt 3 mogą być przetwarzane przez rok od zakończenia wydarzenia jednak okres ten może być przedłużony o czas wynikający z przepisów prawa, natomiast wskazane w pkt 4 do czasu ich usunięcia ze strony internetowej, profilu na Facebooku i innych lub wycofania zgody.

Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty przetwarzające dane na zlecenie Administratora oraz osoby mające dostęp do wyników konkursu oraz zdjęć i filmów z wydarzenia.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych wskazanych w pkt 3 jest niezbędne do udziału w wydarzeniu.