Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Żwirki i Wigury start do wieczności. konferencja i wernisaż wystawy

Data rozpoczęcia: 25 sierpnia 2022 10:00 | Data zakończenia: 25 sierpnia 2022 18:00

Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie oraz Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie zapraszają na konferencję i wernisaż wystawy ŻWIRKI I WIGURY START DO WIECZNOŚCI

25 sierpnia 2022 r (czwartek)

 

w 90. rocznicę zwycięstwa Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Międzynarodowych Zawodach Samolotów Turystycznych Challenge w Berlinie oraz ich tragicznej śmierci w Cierlicku w 1932 roku

 

godz. 10.00 – konferencja

godz 17.00- wernisaż wystawy

miejsce: Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie, ul. T. Regera 6

 

wydarzenie objęte patronatem honorowym

Konsul Generalnej RP w Ostrawie Izabelli Wołłejko-Chwastowicz oraz Starosty Cieszyńskiego Mieczysława Szczurka

program

10.00 Uroczyste otwarcie konferencji przez Dyrektor Muzeum Śląska Cieszyńskiego oraz Dyrektora Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

10.10 Okolicznościowe wystąpienie Konsul Generalnej RP w Ostrawie Izabelli Wołłejko-Chwastowicz oraz Starosty Cieszyńskiego Mieczysława Szczurka

10.30 Dariusz Cymerys (Zaolziańskie Stowarzyszenie Lotnicze im. F. Żwirki i S. Wigury) – Międzynarodowy turniej lotniczy 1929-1934

10.55 Wojciech Święs (Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie)- Żwirko i Wigura w zbiorach fotografii Muzeum Śląska Cieszyńskiego

11.20 Kinga Kawczak (Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej)- Pomnik Żwirki i Wigury. O współpracy, która mogła się udać

11.45 Sylwia Grudzień (Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej) – Żwirkowisko – miejsce pamięci Polaków z Zaolzia

12.10  Irena French (Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie)- Krótka historia cierlickiego dzwonu w cieszyńskim Muzeum

12.30- dyskusja

12.50- przerwa

13.20 Grzegorz Kasztura (Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Cieszynie)- Spadkobiercy Żwirki i Wigury na Śląsku Cieszyńskim

13.45 Teresa Dudek-Bujarek (Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej) – Czy i jak nazwa placu Żwirki i Wigury w Bielsku-Białej wpłynęła na identyfikację monumentu?

14.10 Paweł Pawłowski (Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie) – Rola Muzeum Sił Powietrznych w upamiętnianiu bohaterów lotnictwa

14.35  Jan Przywara (Miejscowe Koło Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Cierlicku-Kościelcu) – Tadeusz Smugała, opiekun Żwirkowiska – wspomnienie

14.55- dyskusja

15.15- przerwa

17.00 Uroczyste otwarcie wystawy „Żwirki i Wigury start do wieczności”