Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Znaleziska z koszalińskich koszar w kolekcji muzeum

Data wydarzenia: 04 grudnia 2018

29 listopada 2018 r. pracownicy Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie przyjęli do swoich zbiorów wyjątkowe artefakty związane z  historią miejscowych koszar. Obiekty te zostały wydobyte podczas prac modernizacyjnych prowadzonych na terenie 8. Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego.

W maju br., podczas modernizacji parkingu samochodowego, natrafiono na duże ilości artefaktów o znaczeniu militarnym, z lat 30-40 XX w. produkcji niemieckiej. W odkrytym wykopie znaleziono m.in. podstawę do moździerza piechoty, dwie podstawy do karabinu maszynowego MG-34, kilkanaście luf i ponad 50 magazynków do w/wym. broni. Poza tym podjęto kilkanaście zdekompletowanych karabinów, rury po wystrzelonych „Panzerfaustach”, dwa hełmy stalowe wz. 1916 oraz ponad 180 bagnetów do kb „Mauser” i in. elementy wyposażenia wojskowego. Przedmioty te – decyzją dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie – zostały podzielone na dwie części i przekazane do zasobów Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie oraz Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu.

Warto dodać, iż w obiektach zajmowanych obecnie przez 8. Koszaliński Pułk Przeciwlotniczy, w okresie poprzedzającym wybuch II wojny światowej stacjonowały jednostki Wehrmachtu, podległe miejscowej 32. Dywizji Piechoty. Po zdobyciu miasta przez oddziały II Frontu Białoruskiego w marcu 1945 r. w koszarach rozmieszczone zostały jednostki Armii Czerwonej. Jest bardzo prawdopodobne, że „krasnoarmiejcy” zaraz po wkroczeniu do koszar porządkowali je po poprzednich właścicielach i nieprzydatne do niczego „trofea” wrzucili do zawczasu przygotowanego wykopu bądź przypadkowego leja.

Po przeprowadzeniu niezbędnych prac konserwacyjnych, zabytki zostaną wyeksponowane na wystawie czasowej w Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie, poświęconej historii koszalińskich koszar.

magazynki do karabinu maszynowego MG-34, na pierwszym planie zestawy mieszczące po dwa magazynki

bagnety do karabinu Mauser różnych odmian i wzorów- niektóre z nich zachowały się w dość dobrym stanie