Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Zapytanie ofertowe

Data wydarzenia: 03 października 2018

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie zadania pn.:

renowacja 27 szt. zbiorników paliwowych z eksponatów muzealnych – samolotów MiG-15/17 oraz ich wersji licencyjnych Lim. 

Zakres prac obejmuje przygotowanie powierzchni obiektów do lakierowania oraz ich lakierowanie zgodnie ze specyfikacją.

Szczegółowy zakres prac do pobrania w pliku zewnętrznym: (kliknij żeby pobrać plik)

Czekamy na Państwa oferty 

Oferta powinna być przesłana faksem na nr: 261 519 450 lub e-mailem, jako plik pdf na adres: administracja@muzeumsp.pl.

Termin przesłania ofert: do 9 października 2018 r., do godz. 12:00

Przed złożeniem oferty prosimy o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną dotyczącą Państwa danych osobowych znajdującą się poniżej.

Przykładowe obiekty: 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Sił Powietrznych
  w Dęblinie z siedzibą przy ul. Lotników Polskich 1, 08-530 Dęblin.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@muzeumsp.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wybrania najkorzystniejszej oferty na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), a następnie gdy zostanie wybrana Pani/Pana oferta w celu realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) oraz po wyrażeniu zgody, w celu promowania działalności Muzeum poprzez publikację w Biuletynie Muzeum Sił Powietrznych „Pod Dobrymi Skrzydłami” oraz na stronie internetowej zdjęć z procesu renowacji.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów
  z uwzględnieniem okresów przechowywania wskazanych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
 6. Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana
  w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu złożenia oferty oraz realizacji umowy.