Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

zapytanie ofertowe

Data wydarzenia: 14 grudnia 2018

Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi w zakresie BHP.

Usługa będzie polegała w szczególności na: szkolenie pracowników z zakresu BHP w pełnym zakresie (szkolenia wstępne i okresowe); doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów i zasad BHP; pełna obsługa postępowań powypadkowych; ocena i dokumentacja ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy (w tym przygotowanie opisu ryzyka); okresowe przeglądy stanu BHP (warunków pracy oraz przestrzegania przepisów); ocena ergonomii; audyty z zakresu BHP; zakładanie wymaganych rejestrów (wypadków, czynników szkodliwych, badań lekarskich, chorób zawodowych); bieżąca informacja i pełne doradztwo w zakresie nowo wprowadzonych przepisów i norm.

Termin realizacji usługi: od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Oferta powinna być przesłana w formie elektronicznej na adres e-mail: administracja@muzeumsp.pl.

Termin przesłania ofert: do  dnia  19 grudnia 2018 r. do godz. 13.00

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

treść ogłoszenia i formularze- do pobrania (PDF) Zapytanie DęblinBHP