Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

wystawa na Stulecie Ligi Morskiej i Rzecznej

Data wydarzenia: 17 września 2018

Sztandary i proporce, archiwalne dokumenty, odznaczenia oraz wydawnictwa, można obejrzeć na wystawie „Stulecie Ligi Morskiej i Rzecznej” której wernisaż odbył się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa – 15 września w Muzeum Sił Powietrznych.

Wśród wielu cennych pamiątek jest eksponowany po raz pierwszy proporzec Ligi Morskiej i Kolonialnej z Chełma. Został on użyczony z kościoła pw. Rozesłania Świętych  Apostołów w Chełmie z muzeum parafialnego. Ligowy proporzec został przypadkowo odnaleziony w pomieszczeniach kościoła w 2008 r.

Na wystawie znajdują się muzealia wypożyczone z Narodowego Muzeum Morskiego, Muzeum Historii Kielc oraz kolekcji prywatnych. Ciekawym obiektem jest pochodząca z Dęblina niewielka, emaliowana tabliczka Ligii Morskiej i Kolonialnej, wieszana na posesjach, jako potwierdzenie, że właściciel – darczyńca, płaci składki na Fundusz Obrony Morskiej. Została ona znaleziona wśród rodzinnych pamiątek i wypożyczona do Muzeum Sił Powietrznych przez panią Magdalenę Litewską.

Stowarzyszenie Liga Morska i Rzeczna powstała razem z odradzającą się Polska w 1918 roku i szybko stała się jedną z największych organizacji społecznych II RP. Mimo burzliwych powojennych losów Liga Morska i Rzeczna wciąż działa i obchodzi setną rocznicę założenia. 1 października 1918 roku w Warszawie odbyło się spotkanie założycielskie Stowarzyszenia Pracowników na Polu Rozwoju Żeglugi „Bandera Polska” – pierwszej polskiej organizacji, która stawiała sobie za cel m.in. rozwój żeglugi i promocję tematyki morskiej i rzecznej. W 1924 roku stowarzyszenie przyjęło nazwę Liga Morska i Rzeczna, pod którą funkcjonuje obecnie, a 1930 roku zaczęła działać jako Liga Morska i Kolonialna. Szybko też stała się jedną z większych organizacji II Rzeczypospolitej, skupiając prawie milion członków. Po wojnie, w 1953 roku stowarzyszenie przestało istnieć, jednak w 1981 roku nastąpiła reaktywacja Ligi. Liga Morska i Rzeczna liczy obecnie blisko 60. 000 członków w 14 okręgach w całej Polsce. Co roku organizuje i współorganizuje wiele wydarzeń – między innymi zaślubiny Polski z morzem w Pucku i Kołobrzegu, zlot jungów, flis odrzański i wiślany, Święto Morza w Gdyni i Festiwal Wisły. W tym roku wszystkie te wydarzenia będą przebiegały pod hasłem stulecia powstania Ligi Morskiej i Rzecznej.

Główne obchody stulecia Ligi odbędą się 29 września na Zamku Królewskim w Warszawie. Zostaną poprzedzone mszą w katedrze polowej w Warszawie. Podczas samej uroczystości, w której weźmie udział około 300 osób, zobaczymy m.in. występy artystyczne młodzieży.

Dęblińskim akcentem jubileuszu istnienia organizacji, są organizowane od ubiegłego roku ceremonie Zaślubin z Wisłą. Członkowie Ligii wraz z mieszkańcami Dęblina starają się podkreślić rolę królowej polskich rzek – Wisły w kreowaniu polityki na rzecz gospodarki i transportu rzecznego oraz turystyki.

zdjęcia: Jacek Zagożdżon, Malwina Markiewicz, Lotnicza Warszawa