Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Wybrane aspekty zastosowania bojowego lotnictwa- V Konferencja Naukowa

Data rozpoczęcia: 03 grudnia 2019 09:00 | Data zakończenia: 03 grudnia 2019 15:00

W imieniu organizatorów – Katedry Taktyki i Uzbrojenia Lotniczej Akademii Wojskowej zapraszamy na V. Ogólnopolską Konferencję Naukową na temat: „WYBRANE ASPEKTY ZASTOSOWANIA BOJOWEGO LOTNICTWA”.

 

Konferencja odbędzie się w dniu 3 grudnia 2019 r. w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie (duża aula Wydziału Lotnictwa).

 

Myślą przewodnią konferencji są zagadnienia dotyczące zastosowania bojowego lotnictwa, systemu dowodzenia lotnictwem w różnych stanach funkcjonowania państwa oraz procesu targetingu w działaniach połączonych.

 

Udział w konferencji jest bezpłatny.

 

Cele konferencji:
• Wymiana poglądów i doświadczeń na temat współczesnych aspektów taktyki różnych rodzajów lotnictwa wojskowego i lotnictwa służb porządku publicznego.
• Zaprezentowanie wniosków i doświadczeń wynikających ze 100-lecia polsko
– amerykańskiej współpracy w zakresie zastosowania bojowego lotnictwa oraz szkolenia lotniczego.
• Omówienie problematyki związanej z użyciem lotnictwa w czasie pokoju, kryzysu i wojny.
• Podjęcie dyskusji na temat funkcjonowania narodowego i sojuszniczego systemu dowodzenia lotnictwem.
• Wymiana doświadczeń w zakresie procesu targetingu w działaniach połączonych na różnych poziomach dowodzenia.
• Zaprezentowanie wybranych aspektów zastosowania bojowego lotnictwa w konfliktach minionych, obecnych i mogących mieć miejsce w przyszłości.
• Wymiana doświadczeń i poszukiwanie odpowiedzi na pytania z zakresu taktyki, uzbrojenia, możliwości użycia oraz historycznych dokonań lotnictwa w działaniach bojowych.

 

Współorganizatorami konferencji są:
• Wydział Wojskowy Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie
• Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

 

Patronat mediany Polska Zbrojna

program