Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

unieważnienie zapytania ofertowego

Data wydarzenia: 14 grudnia 2018

W związku z przeprowadzonym postępowaniem na „Świadczenia usług w zakresie obsługi prawnej” Zamawiający unieważnia  przedmiotowe zapytanie ofertowe. Unieważnienie odbywa się zgodnie z zapisem zawartym w punkcie II.1. Zapytania ofertowego: „Zamawiający zastrzega  sobie  możliwość rezygnacji z realizacji zamówienia”.

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO na „Świadczenia usług w zakresie obsługi prawnej”

Wartość zamówienia poniżej wartości wynikającej z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986)

dotyczy: ogłoszenia z dnia 6.12.2018