Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Przy wspólnym stole

Data rozpoczęcia: 12 marca 2022 12:00 | Data zakończenia: 12 marca 2022 15:00

PRZY WSPÓLNYM STOLE

Spotkanie integracyjno-edukacyjne dla rodzin polskich i ukraińskich w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

 

Stosunki między Ukrainą a Polską łączy cały szereg czynników, w szczególności  współpraca handlowa i gospodarcza, migracja zarobkowa, współpraca transgraniczna. Elementem wspólnym jest przede wszystkim kultura, religia, dziedzictwo natury oraz tysiącletnia (niełatwa) historia.

W 2012 roku byliśmy połączeni wspólnym wydarzeniem- Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej. Polski i ukraiński hymn łączy podobna niezgoda na trudną rzeczywistość i zapowiedź odwetu na zaborcach. Ukraińcy śpiewają: „szczo ne wmerła Ukrajina”,. Polacy utwierdzają się, że „jeszcze nie zginęła i siłą odbierzemy”. Oba nasze narody to potomkowie wędrówek ludów, podbojów, zmian władzy, wiary, języka i granic.

 

Czy znajdziemy punkty wspólne dla budowania naszej przyszłości?

Szczególnie w obecnej sytuacji konfliktu zbrojnego i pomocy w odnalezieniu bezpiecznej przystani udzielanej naszym sąsiadom z Ukrainy, ważne staje się obustronne poznanie się i zrozumienie – spojrzenie na siebie.

 

Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie zaprasza na inauguracyjne spotkanie: PRZY WSPÓLNYM STOLE ,  w sobotę 12 marca 2022 roku o godzinie 12.00.

 

Spotkanie będzie miało charakter integracyjno-edukacyjny i jest adresowane do rodzin polskich i ukraińskich. Będzie miało formę nieformalnej debaty-rozmowy, wymiany doświadczeń, połączonej z warsztatami. Po spotkaniu uczestnicy wspólnie zwiedzą muzealne wystawy.

Spotkanie potrwa do 2,0 godzin. (uczestnictwo bezpłatne)