Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

promocja publikacji i finisaż wystawy

Data wydarzenia: 07 lutego 2019

7 lutego 2019 roku, w wypełnionej gośćmi sali Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie, odbyła się promocja zbiorowej  publikacji pod red. Pawła Michalaka i Michała Polaka pt. „Obóz dla jeńców alianckich Stalag Luft IV w Tychowie (1944-1945. Studia, relacje, upamiętnienia” wydanej sumptem Politechniki Koszalińskiej. Oprócz komitetu redakcyjnego, na promocji zjawili się niemal wszyscy autorzy artykułów, władze uczelni z J.M. Rektorem prof. Tadeuszem Bohdalem, dowódcy i przedstawiciele jednostek miejscowego garnizonu wraz z kombatantami a także przedstawiciele miasta i gminy Tychowo i mieszkańcy Koszalina, w tym także miłośnicy historii „Małej Ojczyzny”. Spotkanie  poprowadził dr Wojciech Grobelski, p.o. kierownika Muzeum Obrony Przeciwlotniczej. Po promocji publikacji odbył się  finisaż wystawy „Losy alianckich jeńców wojennych Stalagu Luft IV Gross Tychow”, którą prezentowaliśmy od kwietnia ubiegłego roku.