Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Porozumienie o współpracy z 41 BLSZ

Data wydarzenia: 08 listopada 2013

W dniu 7 listopada br. w siedzibie Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie miała miejsce uroczystość podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy Muzeum Sił Powietrznych  reprezentowanym  przez dyrektora gen. bryg. rez. pil. inż. Ryszarda Hać i 41. Bazą Lotnictwa Szkolnego reprezentowaną przez dowódcę płk. dr. inż. Waldemara Gołębiowskiego.

Dotychczasowa współpraca układała się w sposób owocny i należyty. Dzięki pomocy 41 Bazy udzielanej Muzeum, zrealizowaliśmy wiele trudnych zadań i przedsięwzięć w zakresie transportu i gromadzenia oraz eksponowania wielkogabarytowych obiektów muzealnych, szczególnie  pojazdów , statków powietrznych i sprzętu OPL. Ze swej strony wspieraliśmy realizację zadań Bazy w zakresie edukacji specjalistycznej i obywatelskiej oraz pogłębiania więzi międzypokoleniowych i integrowania środowiska żołnierzy, weteranów i seniorów lotnictwa wojskowego.

Dążąc do zapewnienia dalszej trwałej współpracy, w myśl „Porozumienia…”, komórki organizacyjne 41 BLSz oraz MSP będą współpracować na  wielu płaszczyznach wspólnych zainteresowań.

DSC_0009DSC_0019DSC_0026