Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Polonia Restituta

Data wydarzenia: 02 sierpnia 2018

31 lipca otworzyliśmy dla naszych widzów wystawę czasową „Polonia Restituta – polskie drogi do niepodległości”. W wernisażu uczestniczyli jej współautorzy: pan dr Tomasz Skoczek- dyrektor Muzeum Niepodległości w Warszawie oraz Zastępca Dyrektora ds Zbiorów Muzeum Romantyzmu w Opinogórze -pan Ryszard Dziadak.

Wystawa przygotowana w jubileuszowym roku Stulecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, swoją premierę miała 11 listopada 2017 roku w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Ekspozycja powstała we współpracy z Muzeum Niepodległości w Warszawie.

Polonia Restituta, Polska Odrodzona – hasło to elektryzuje nas od prawie stu lat. Polska odzyskała w 1918 roku niepodległość, wolność i niezależność. Proces ten trwał wiele lat. Przez 123 lata niewoli Polacy nie zapomnieli o niepodległości, walczyli o nią w przeróżny sposób: na polach walki, ale też rozwijając przemysł, w powstaniach, ale też w rozwijaniu kultury i gospodarki.

Wystawa prezentuje najważniejsze wydarzenia w dziejach narodu polskiego, zaczynając od konfederacji barskiej, poprzez insurekcję kościuszkowską, Legiony Polskie we Włoszech, okres napoleoński, powstanie listopadowe i powstanie styczniowe, skończywszy na plebiscytach decydujących o przynależności państwowej Warmii, Mazur, Powiśla i Śląska. Trzeci rozbiór Rzeczypospolitej z 1795 roku łączył się z utratą suwerenności państwa polskiego. Przełom XIX i XX wieku przyniósł nowe nadzieje. Powstawać zaczęły w Galicji tajne i jawne stowarzyszenia wojskowe i paramilitarne, rodzić się zaczęła narodowa świadomość klasy chłopskiej. Wystawa ukazuje także ważne dla tego okresu postaci: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jan Paderewskiego, Wojciecha Korfantego.

Wystawa będzie udostępniona do 30 września 2018 r, wtorek-piątek g. 9.00-17.00, sobota-niedziela g. 10.00-18.00.

Zapraszamy